เนื้อเพลง Clown คำอ่านไทย Mariah Carey

I should’ve left it at, how ya doin’
( ไอ ชูดดิฝ เล็ฟท ดิธ แอ็ท , เฮา ยา โดย)
I should’ve left it at
(ไอ ชูดดิฝ เล็ฟท ดิธ แอ็ท)
I like your music too, and
(ไอ ไลค ยุร มยูสิค ทู , แอ็นด)
I should’ve never called you back
(ไอ ชูดดิฝ เนฝเวอะ คอล ยู แบ็ค)
When you pursued me
(ฮเว็น ยู เพิซยู มี)
I should’ve never given you
(ไอ ชูดดิฝ เนฝเวอะ กีฝเอ็น ยู)
My f*cking N two way
(มาย เอฟ *คิง เอ็น ทู เว)
I should’ve never listened
(ไอ ชูดดิฝ เนฝเวอะ ลิ๊สซึ่น)
To your woeful stories
(ทู ยุร โวฟุล สตอยสฺ)
The ones I’m sure you
(ดิ วัน แอม ฌุร ยู)
Told a thousand times before me
(โทลด อะ เธาแส็น ไทม บิโฟ มี)
You should’ve never intimated
(ยู ชูดดิฝ เนฝเวอะ อีนทิมิท)
We were lovers
(วี เวอ ลัฝเออะ)
When you know very well
(ฮเว็น ยู โน เฝริ เว็ล)
We never even touched each other
(วี เนฝเวอะ อีเฝ็น ทั๊ช อีช อัฑเออะ)

Who’s gonna love you when
(ฮู กอนนะ ลัฝ ยู ฮเว็น)
It all falls down, and
(อิท ดอร์ ฟอล เดาน , แอ็นด)
Who’s gonna love you when
(ฮู กอนนะ ลัฝ ยู ฮเว็น)
Your bankroll runs out
(ยุร แบงโคลรัน เอ้า)
Who’s gonna care when the novelty’s over
(ฮู กอนนะ แค ฮเว็น เดอะ นอฝเอ็ลทิ โอเฝอะ)
When the star of the
(ฮเว็น เดอะ ซทา อ็อฝ เดอะ)
Show isn’t you anymore
(โฌ อีสซึ่น ยู แอนนี่มอ)
Nobody cares when the tears of a clown
(โนบอดี้ แค ฮเว็น เดอะ เทีย อ็อฝ อะ คเลาน)
Fall down…
(ฟอล เดาน)
Nobody cares when the tears of a clown
(โนบอดี้ แค ฮเว็น เดอะ เทีย อ็อฝ อะ คเลาน)
Fall down
(ฟอล เดาน)

I gotta break it to ya delicately, dunny
(ไอ กอททะ บเรค อิท ทู ยา เดลอิคิทลิ , dunny)
Takin’ my g5 twenty minutes wasn’t nothin’
(ทอคกิ่น มาย g5 ทเวนทิ มินยูท วอสซึ้น นอทติน)
But I guess you wouldn’t know
(บัท ไอ เก็ซ ยู วูดดึ่น โน)
That’s the way I roll
(แด๊ท เดอะ เว ไอ โรล)
Consequently now your ego’s fully
(คอนซิคเว็นทลิ เนา ยุร อีโก ฟูลลิ)
Overblown
(Overblown)
You don’t want the world to know
(ยู ด้อนท์ ว็อนท เดอะ เวิลด ทู โน)
That you’re just a puppet show
(แดท ยัวร์ จัซท ดา พัพเพ็ท โฌ)
And the little boy inside
(แอ็นด เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล บอย อีนไซด)
Often sits at home alone
(ออฟเอ็น ซิท แอ็ท โฮม อะโลน)
And cries, cries, cries, cries
(แอ็นด ไคร , ไคร , ไคร , ไคร)
[Boo hoo. Who?]
([ บู ฮู ฮู ])

Who’s gonna love you
(ฮู กอนนะ ลัฝ ยู)
When it all falls down, and
(ฮเว็น หนิด ออล ฟอล เดาน , แอ็นด)
Who’s gonna love you
(ฮู กอนนะ ลัฝ ยู)
When your bankroll runs out
(ฮเว็น ยุร แบงโคลรัน เอ้า)
[When your bankroll runs out]
([ ฮเว็น ยุร แบงโคลรัน เอ้า ])
Who’s gonna care when the novelty’s over
(ฮู กอนนะ แค ฮเว็น เดอะ นอฝเอ็ลทิ โอเฝอะ)
When the star of the
(ฮเว็น เดอะ ซทา อ็อฝ เดอะ)
Show isn’t you anymore
(โฌ อีสซึ่น ยู แอนนี่มอ)
Nobody [Nobody]
(โนบอดี้ [ โนบอดี้ ])

Your pain is so deep rooted
(ยุร เพน อีส โซ ดีพ รูท)
What will your life become
(ว็อท วิล ยุร ไลฟ บิคัม)
Sure you hide it
(ฌุร ยู ไฮด อิท)
But you’re lost and lonesome
(บัท ยัวร์ ล็อซท แอ็นด โลนซัม)
Still just a frail shook one
(ซทิล จัซท ดา ฟเรล ฌุค วัน)

Who’s gonna love you
(ฮู กอนนะ ลัฝ ยู)
When it all falls down, and
(ฮเว็น หนิด ออล ฟอล เดาน , แอ็นด)
[Tell me who’s gonna love you? Who? I’d like to know]
([ เท็ล มี ฮู กอนนะ ลัฝ ยู ฮู อาย ไลค ทู โน ])
Who’s gonna love you when
(ฮู กอนนะ ลัฝ ยู ฮเว็น)
Your bankroll runs out
(ยุร แบงโคลรัน เอ้า)
[If you didn’t have nothing]
([ อิฟ ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ นัธอิง ])
Who’s gonna care when the novelty’s over
(ฮู กอนนะ แค ฮเว็น เดอะ นอฝเอ็ลทิ โอเฝอะ)
[Who, who’d still be there]
([ ฮู , โวด ซทิล บี แดร์ ])
When the star of the show isn’t you anymore
(ฮเว็น เดอะ ซทา อ็อฝ เดอะ โฌ อีสซึ่น ยู แอนนี่มอ)
[Nobody, nobody, nobody, oh]
([ โนบอดี้ , โนบอดี้ , โนบอดี้ , โอ ])
Nobody cares when the tears of a clown
(โนบอดี้ แค ฮเว็น เดอะ เทีย อ็อฝ อะ คเลาน)
[There ain’t nobody baby]
([ แดร์ เอน โนบอดี้ เบบิ ])
Fall down…
(ฟอล เดาน)
[Bullies in the schoolyard]
([ Bullies ซิน เดอะ schoolyard ])
[When they fall they fall hard]
([ ฮเว็น เด ฟอล เด ฟอล ฮาด ])
Nobody cares when the tears of a clown
(โนบอดี้ แค ฮเว็น เดอะ เทีย อ็อฝ อะ คเลาน)
[Yeah… so you]
([ เย่ โซ ยู ])
Fall down
(ฟอล เดาน)
[Better think twice, better play nice]
([ เบทเทอะ ธิงค ทไวซ , เบทเทอะ พเล ไน๊ซ์ ])
[‘Cause who’s gonna be there]
([ คอส ฮู กอนนะ บี แดร์ ])

Who’s gonna love you when it all falls down, and
(ฮู กอนนะ ลัฝ ยู ฮเว็น หนิด ออล ฟอล เดาน , แอ็นด)
[When the jokes on you]
([ ฮเว็น เดอะ โจค ออน ยู ])
Who’s gonna love you when your bankroll runs out
(ฮู กอนนะ ลัฝ ยู ฮเว็น ยุร แบงโคลรัน เอ้า)
[A marionette show]
([ อะ แมริโอะเนท โฌ ])
Who’s gonna care when the novelty’s over
(ฮู กอนนะ แค ฮเว็น เดอะ นอฝเอ็ลทิ โอเฝอะ)
[Who’s makin’ you move though]
([ ฮู เมกิน ยู มูฝ โธ ])
When the star of the show isn’t you anymore
(ฮเว็น เดอะ ซทา อ็อฝ เดอะ โฌ อีสซึ่น ยู แอนนี่มอ)
[I know what kills you slow]
([ ไอ โน ว็อท คิล ยู ซโล ])
Nobody cares when the tears of a clown
(โนบอดี้ แค ฮเว็น เดอะ เทีย อ็อฝ อะ คเลาน)
[I’m gonna keep your little]
([ แอม กอนนะ คีพ ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ])
Fall down
(ฟอล เดาน)
[Secret though, mmmm, hmmmm]
([ ซีคเร็ท โธ , อึม , ฮึม ])
[And you know that I know]
([ แอ็นด ยู โน แดท ไอ โน ])
Nobody cares when the tears of a clown
(โนบอดี้ แค ฮเว็น เดอะ เทีย อ็อฝ อะ คเลาน)
[You’re no superhero]
([ ยัวร์ โน ซูเพอฮิวโล ])
Fall down…
(ฟอล เดาน)
[I guess your mamma never told you that what goes around comes around. Pow]
([ ไอ เก็ซ ยุร มะมา เนฝเวอะ โทลด ยู แดท ว็อท โกซ อะเรานด คัม อะเรานด พาว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clown คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น