เนื้อเพลง Love So Right คำอ่านไทย Bee Gees

She came on like the night and she held on tight
( ชี เคม ออน ไลค เดอะ ไนท แอ็นด ชี เฮ็ลด ออน ไทท)
And the world was right when she made love to me
(แอ็นด เดอะ เวิลด วอส ไรท ฮเว็น ชี เมด ลัฝ ทู มี)
We were free
(วี เวอ ฟรี)
She moved in like a friend , started loving me
(ชี มูฝ อิน ไลค เก ฟเร็นด , ซทาท ลัฝอิง มี)
And I thought I’d found my heaven in her arms
(แอ็นด ดาย ธอท อาย เฟานด มาย เฮฝเอ็น อิน เฮอ อาม)
But the morning when I woke up
(บัท เดอะ มอนิง ฮเว็น นาย โวค อัพ)
I was here and she was gone
(ไอ วอส เฮียร แอ็นด ชี วอส กอน)
Now I’m hanging on
(เนา แอม แฮงอิง ออน)
Maybe you can tell me how a love so right can turn out to be so wrong
(เมบี ยู แค็น เท็ล มี เฮา อะ ลัฝ โซ ไรท แค็น เทิน เอ้า ทู บี โซ ร็อง)

Where did she go when I need her close to me
(ฮแว ดิด ชี โก ฮเว็น นาย นีด เฮอ คโลส ทู มี)
And the perfect story ended at the start
(แอ็นด เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ซโทริ เอ็นด แอ็ท เดอะ ซทาท)
I thought you came forever and you came to break my heart
(ไอ ธอท ยู เคม เฟาะเรฝเออะ แอ็นด ยู เคม ทู บเรค มาย ฮาท)
Now I’m hanging on , on the chance that you’ll come back to me
(เนา แอม แฮงอิง ออน , ออน เดอะ ชานซ แดท โยว คัม แบ็ค ทู มี)

How a love so right can turn out to be so wrong , oh my darling
(เฮา อะ ลัฝ โซ ไรท แค็น เทิน เอ้า ทู บี โซ ร็อง , โอ มาย ดาลิง)
How a love so right can turn out to be so wrong , oh my darling
(เฮา อะ ลัฝ โซ ไรท แค็น เทิน เอ้า ทู บี โซ ร็อง , โอ มาย ดาลิง)
I could take it in my stride
(ไอ เคิด เทค อิท อิน มาย ซทไรด)
Start living for the moment
(ซทาท ลีฝอิง ฟอ เดอะ โมเม็นท)
Maybe half the things we sought were never there
(เมบี ฮาล์ฟ เดอะ ธิง วี ซอท เวอ เนฝเวอะ แดร์)
Simply open up our eyes and break it down to size
(ซีมพลิ โอเพ็น อัพ เอ๊า ไอ แซน บเรค อิท เดาน ทู ไซส)
It isn’t really fair
(อิท อีสซึ่น ริแอ็ลลิ แฟ)

How a love so right can turn out to be so wrong , oh my darling
(เฮา อะ ลัฝ โซ ไรท แค็น เทิน เอ้า ทู บี โซ ร็อง , โอ มาย ดาลิง)
How a love so right can turn out to be so wrong , oh my darling
(เฮา อะ ลัฝ โซ ไรท แค็น เทิน เอ้า ทู บี โซ ร็อง , โอ มาย ดาลิง)
How a love so right can turn out to be so wrong , oh my darling [repeat/fade]
(เฮา อะ ลัฝ โซ ไรท แค็น เทิน เอ้า ทู บี โซ ร็อง , โอ มาย ดาลิง [ ริพีท /เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love So Right คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น