เนื้อเพลง I Touch Myself คำอ่านไทย Eve 6

I love myself I want you to love me
( ไอ ลัฝ ไมเซลฟ ไอ ว็อนท ยู ทู ลัฝ มี)
When I feel down I want you above me
(ฮเว็น นาย ฟีล เดาน นาย ว็อนท ยู อะบัฝ มี)
I search myself I want you to find me
(ไอ เซิช ไมเซลฟ ไอ ว็อนท ยู ทู ไฟนด มี)
I forget myself I want you to remind me
(ไอ เฟาะเกท ไมเซลฟ ไอ ว็อนท ยู ทู ริไมนด มี)

I don’t want anybody else
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิบอดิ เอ็ลซ)
When I think about you I touch myself
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ยู ไอ ทั๊ช ไมเซลฟ)
Ooh I don’t want anybody else
(อู้ ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิบอดิ เอ็ลซ)
Oh no, oh no, oh no
(โอ โน , โอ โน , โอ โน)

You’re the one who makes me come running
(ยัวร์ ดิ วัน ฮู เมค มี คัม รันนิง)
You’re the sun who makes me shine
(ยัวร์ เดอะ ซัน ฮู เมค มี ไฌน)
When you’re around I’m always laughing
(ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด แอม ออลเว ลาฟอิง)
I want to make you mine
(ไอ ว็อนท ทู เมค ยู ไมน)

I close my eyes And see you before me
(ไอ คโลส มาย ไอ แซน ซี ยู บิโฟ มี)
Think I would die If you were to ignore me
(ธิงค ไอ เวิด ได อิฟ ยู เวอ ทู อิกโน มี)
A fool could see Just how much I adore you
(อะ ฟูล เคิด ซี จัซท เฮา มัช ไอ อะโด ยู)
I get down on my knees I do anything for you
(ไอ เก็ท เดาน ออน มาย นี ซาย ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)

I don’t want anybody else
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิบอดิ เอ็ลซ)
When I think about you I touch myself
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ยู ไอ ทั๊ช ไมเซลฟ)
Ooh I don’t want anybody else
(อู้ ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิบอดิ เอ็ลซ)
Oh no, oh no, oh no
(โอ โน , โอ โน , โอ โน)

I want you I don’t want anybody else
(ไอ ว็อนท ยู ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิบอดิ เอ็ลซ)
And when I think about you I touch myself
(แอ็นด ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ยู ไอ ทั๊ช ไมเซลฟ)
Ooh, ooh, oo, oo ahh
(อู้ , อู้ , โอโอ , โอโอ อา)

I don’t want anybody else When I think about you
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิบอดิ เอ็ลซ ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ยู)
I touch myself Ooh I don’t want anybody else
(ไอ ทั๊ช ไมเซลฟ อู้ ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิบอดิ เอ็ลซ)
Oh no, oh no, oh no
(โอ โน , โอ โน , โอ โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Touch Myself คำอ่านไทย Eve 6

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น