เนื้อเพลง Broken Angel คำอ่านไทย Hanson

[I. Hanson, T. Hanson, Z. Hanson]
( [ ไอ แฮนเซิน , ที แฮนเซิน , ซี แฮนเซิน ])

So small, yet still so proud
(โซ ซมอล , เย็ท ซทิล โซ พเราด)
At night before he dreams he looks into the clouds
(แอ็ท ไนท บิโฟ ฮี ดรีม ฮี ลุค อีนทุ เดอะ คเลาด)
A high flyer’s what I want to be
(อะ ไฮ ฟไลเออะ ว็อท ไอ ว็อนท ทู บี)
Seems they won’t let me, says I’m too small
(ซีม เด ว็อนท เล็ท มี , เซ แอม ทู ซมอล)
I don’t feel small at all
(ไอ ด้อนท์ ฟีล ซมอล แอ็ท ดอร์)

Break my dreams, that’s what they’ll do
(บเรค มาย ดรีม , แด๊ท ว็อท เด๊ว ดู)
Well I’m going to run away and learn to fly like you
(เว็ล แอม โกอิ้ง ทู รัน อะเว แอ็นด เลิน ทู ฟไล ไลค ยู)
I’m going to go so high and swoop so low
(แอม โกอิ้ง ทู โก โซ ไฮ แอ็นด ซวูพ โซ โล)
You can’t bring me down, going to be so proud
(ยู แค็นท บริง มี เดาน , โกอิ้ง ทู บี โซ พเราด)

Little angel you got to learn to fly
(ลิ๊ทเทิ่ล เอนเจล ยู ก็อท ทู เลิน ทู ฟไล)
Get up and earn your wings tonight
(เก็ท อัพ แอ็นด เอิน ยุร วิง ทุไนท)
Little angel just look in my eyes
(ลิ๊ทเทิ่ล เอนเจล จัซท ลุค อิน มาย ไอ)
Get up and earn your wings tonight
(เก็ท อัพ แอ็นด เอิน ยุร วิง ทุไนท)

Push and shove then climb aboard
(พุฌ แอ็นด ฌัฝ เด็น คไลม อะโบด)
This is the shuttle train to the top of the world
(ดีซ ซิส เดอะ ชั๊ทเทิ่ล ทเรน ทู เดอะ ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
When you look around what do you see
(ฮเว็น ยู ลุค อะเรานด ว็อท ดู ยู ซี)
These are all high flyers
(ฑิส อาร์ ออล ไฮ ฟไลเออะ)
But none of these high flyers look like me
(บัท นัน อ็อฝ ฑิส ไฮ ฟไลเออะ ลุค ไลค มี)

What is that supposed to mean
(ว็อท อีส แดท ซัพโพส ทู มีน)
What am I supposed to be
(ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู บี)

I pull my way up through this crowd
(ไอ พุล มาย เว อัพ ธรู ดีซ คเราด)
To find your body crushed on the ground
(ทู ไฟนด ยุร บอดอิ ครัฌ ออน เดอะ กเรานด)
It’s so obvious, why couldn’t you see
(อิทซ โซ ออบเฝียซ , ฮไว คูดซึ่น ยู ซี)
That you can’t go high flying without a pair of high-flyer wings
(แดท ยู แค็นท โก ไฮ ฟไลอิง วิเฑาท ดา แพ อ็อฝ ไฮ ฟไลเออะ วิง)

Little one’s broken lying on the ground
(ลิ๊ทเทิ่ล วัน บโรเค็น ลายยิง ออน เดอะ กเรานด)
Trying to get up ’till his last breath out
(ทไรอิง ทู เก็ท อัพ ทิล ฮิส ลาซท บเร็ธ เอ้า)
Wings are strune everywhere, there’s blood all around
(วิง แซร์ strune เอวี่แวร์ , แดร์ บลัด ออล อะเรานด)
Cause even angel’s die, but that light just fades
(คอส อีเฝ็น เอนเจล ได , บัท แดท ไลท จัซท เฝด)
It’s so sad, but he’d be so proud
(อิทซ โซ แซ็ด , บัท ฮีด บี โซ พเราด)

Broken angel you’ve got to learn to fly
(บโรเค็น เอนเจล ยู๊ฟ ก็อท ทู เลิน ทู ฟไล)
Get up and earn your wings tonight
(เก็ท อัพ แอ็นด เอิน ยุร วิง ทุไนท)
Broken angel just look in my eyes
(บโรเค็น เอนเจล จัซท ลุค อิน มาย ไอ)
Get up and earn you wings tonight
(เก็ท อัพ แอ็นด เอิน ยู วิง ทุไนท)
Get up and earn your wings, earn your wings tonight.
(เก็ท อัพ แอ็นด เอิน ยุร วิง , เอิน ยุร วิง ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Broken Angel คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น