เนื้อเพลง This Is How I Disappear คำอ่านไทย My Chemical Romance

Go!
( โก !)
If you won’t explain the unforgivable drain all the blood,
(อิฟ ยู ว็อนท เอ็คซพเลน ดิ unforgivable ดเรน ออล เดอะ บลัด ,)
and I’ll give the kids a show.
(แอ็นด แอล กิฝ เดอะ คิด ซา โฌ)
My street like this dark night, a say once down below,
(มาย ซทรีท ไลค ดีซ ดาค ไนท , อะ เซ วันซ เดาน บิโล ,)
there’s things that I have done,
(แดร์ ธิง แดท ไอ แฮ็ฝ ดัน ,)
you’ll never…you’ll never know!
(โยว เนฝเวอะ โยว เนฝเวอะ โน !)

And without you is how I disappear
(แอ็นด วิเฑาท ยู อีส เฮา ไอ ดิแซ็พเพีย)
and live my life alone forever now.
(แอ็นด ไลฝ มาย ไลฟ อะโลน เฟาะเรฝเออะ เนา)
And without you is how I disappear
(แอ็นด วิเฑาท ยู อีส เฮา ไอ ดิแซ็พเพีย)
and live my life alone forever now.
(แอ็นด ไลฝ มาย ไลฟ อะโลน เฟาะเรฝเออะ เนา)

Once among the famous living dead,
(วันซ อะมัง เดอะ เฟมัซ ลีฝอิง เด็ด ,)
drowns all the boys and girls inside your bed.
(ดเราน ซอร์ เดอะ บอย แซน เกิล อีนไซด ยุร เบ็ด)
And if you could talk to me, tell me if it’s so,
(แอ็นด อิฟ ยู เคิด ทอค ทู มี , เท็ล มี อิฟ อิทซ โซ ,)
that all the good girls go to heaven.
(แดท ดอร์ เดอะ เกิด เกิล โก ทู เฮฝเอ็น)
Well heaven knows
(เว็ล เฮฝเอ็น โน)

That without you is how I disappear
(แดท วิเฑาท ยู อีส เฮา ไอ ดิแซ็พเพีย)
and live my life alone forever now.
(แอ็นด ไลฝ มาย ไลฟ อะโลน เฟาะเรฝเออะ เนา)
And without you is how I disappear
(แอ็นด วิเฑาท ยู อีส เฮา ไอ ดิแซ็พเพีย)
and live my life alone forever now.
(แอ็นด ไลฝ มาย ไลฟ อะโลน เฟาะเรฝเออะ เนา)

Can you hear me cry out to you,
(แค็น ยู เฮีย มี คไร เอ้า ทู ยู ,)
words I thought I’d joke and figure out.
(เวิด ซาย ธอท อาย โจค แอ็นด ฟีกยุร เอ้า)
And bring us with you when you’re more than just a ghost
(แอ็นด บริง อัซ วิฑ ยู ฮเว็น ยัวร์ โม แฑ็น จัซท ดา โกซท)
so I can’t hurt you anymore,
(โซ ไอ แค็นท เฮิท ยู แอนนี่มอ ,)
so I can’t hurt you anymore!
(โซ ไอ แค็นท เฮิท ยู แอนนี่มอ !)

O! We wanna see how far down I can sink, let me go, F*CK!!
(โอ ! วี วอนนา ซี เฮา ฟา เดาน นาย แค็น ซิงค , เล็ท มี โก , เอฟ *CK ! !)
Now you can when at first you can’t,
(เนา ยู แค็น ฮเว็น แอ็ท เฟิซท ยู แค็นท ,)
and so far away from you and so you go!
(แอ็นด โซ ฟา อะเว ฟร็อม ยู แอ็นด โซ ยู โก !)

And without you is how I disappear,
(แอ็นด วิเฑาท ยู อีส เฮา ไอ ดิแซ็พเพีย ,)
and without you is how I disappear
(แอ็นด วิเฑาท ยู อีส เฮา ไอ ดิแซ็พเพีย)

And if you would jump into a, and if you would jump into the trap below!
(แอ็นด อิฟ ยู เวิด จัมพ อีนทุ อะ , แอ็นด อิฟ ยู เวิด จัมพ อีนทุ เดอะ ทแร็พ บิโล !)
[Ooooo…]
([ อู ])
[And without you is how I disappear, and without you is how I jump into]
([ แอ็นด วิเฑาท ยู อีส เฮา ไอ ดิแซ็พเพีย , แอ็นด วิเฑาท ยู อีส เฮา ไอ จัมพ อีนทุ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Is How I Disappear คำอ่านไทย My Chemical Romance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น