เนื้อเพลง The Devil Went Down to Georgia คำอ่านไทย Charlie Daniels Band

The devil went down to Georgia
( เดอะ เด๊ฝิ้ล เว็นท เดาน ทู จอร์จา)
He was lookin’ for a soul to steal
(ฮี วอส ลุคกิน ฟอ รา โซล ทู ซทีล)
He was in a bind ’cause he was way behind
(ฮี วอส ซิน อะ ไบนด คอส ฮี วอส เว บิไฮนด)
When he come across a young man
(ฮเว็น ฮี คัม อัครอซ ซา ยัง แม็น)
Sawin’ on a fiddle and playin’ it hot
(Sawin ออน อะ ฟิดเดล แอ็นด เพลย์ยิน หนิด ฮ็อท)
And the devil jumped up on a hickory stump
(แอ็นด เดอะ เด๊ฝิ้ล จัมพ อัพ ออน อะ ฮีคโคะริ ซทัมพ)
And said boy let me tell you what
(แอ็นด เซ็ด บอย เล็ท มี เท็ล ยู ว็อท)
I guess you didn’t know it
(ไอ เก็ซ ยู ดิ๊นอิน โน อิท)
But I’m a fiddle player too
(บัท แอม มา ฟิดเดล เพย์เยอร์ ทู)
And if you care to take a dare
(แอ็นด อิฟ ยู แค ทู เทค เก แด)
I’ll make a bet with you
(แอล เมค เก เบ็ท วิฑ ยู)
Now you play a pretty good fiddle boy
(เนา ยู พเล อะ พรีททิ เกิด ฟิดเดล บอย)
But give the devil his due
(บัท กิฝ เดอะ เด๊ฝิ้ล ฮิส ดยู)
I’ll bet a fiddle of gold against your soul
(แอล เบ็ท ดา ฟิดเดล อ็อฝ โกลด อะเกนซท ยุร โซล)
Cause I think I’m better than you
(คอส ไอ ธิงค แอม เบทเทอะ แฑ็น ยู)
The boy said my name is Johnny
(เดอะ บอย เซ็ด มาย เนม อีส จอนนิ)
And it might be a sin
(แอ็นด ดิท ไมท บี อะ ซิน)
But I’ll take your bet you’re gonna regret
(บัท แอล เทค ยุร เบ็ท ยัวร์ กอนนะ ริกเรท)
Cause I’m the best there’s ever been
(คอส แอม เดอะ เบ็ซท แดร์ เอฝเออะ บีน)
Johnny rosin’ up your bow and play your fiddle hard
(จอนนิ รอสอิน อัพ ยุร เบา แอ็นด พเล ยุร ฟิดเดล ฮาด)
Cause hell’s broke loose in Georgia and the devil deals his cards
(คอส เฮ็ล บโรค ลูซ อิน จอร์จา แอ็นด เดอะ เด๊ฝิ้ล ดีล ฮิส คาด)
And if you win you get this shiny fiddle made of gold
(แอ็นด อิฟ ยู วิน ยู เก็ท ดีซ ไฌนอิ ฟิดเดล เมด อ็อฝ โกลด)
But if you lose the devil gets your soul
(บัท อิฟ ยู ลูส เดอะ เด๊ฝิ้ล เก็ท ยุร โซล)
The devil opened up his case
(เดอะ เด๊ฝิ้ล โอเพ็น อัพ ฮิส เคซ)
And he said I’ll start this show
(แอ็นด ฮี เซ็ด แอล ซทาท ดีซ โฌ)
And fire flew from his finger tips
(แอ็นด ไฟร ฟลู ฟร็อม ฮิส ฟีงเกอะ ทิพ)
As he rosin’ up his bow
(แอ็ส ฮี รอสอิน อัพ ฮิส เบา)
Then he pulled the bow across the strings
(เด็น ฮี พุล เดอะ เบา อัครอซ เดอะ ซทริง)
And it made an evil hiss
(แอ็นด ดิท เมด แอน อี๊วิ้ว ฮิส)
And then a band of demons joined in
(แอ็นด เด็น อะ แบ็นด อ็อฝ ดีมัน จอยน อิน)
And it sounded somethin’ like this
(แอ็นด ดิท เซานด ซัมติน ไลค ดีซ)
[Instrumental Break]
([ อินซทรุเมนแท็ล บเรค ])
When the devil finished Johnny said
(ฮเว็น เดอะ เด๊ฝิ้ล ฟีนอิฌ จอนนิ เซ็ด)
Well you’re pretty good ‘ol son
(เว็ล ยัวร์ พรีททิ เกิด ol ซัน)
But sit down in that chair right there
(บัท ซิท เดาน อิน แดท แช ไรท แดร์)
And let me show you how it’s done
(แอ็นด เล็ท มี โฌ ยู เฮา อิทซ ดัน)
Fire on the mountain run boys run
(ไฟร ออน เดอะ เมานทิน รัน บอย รัน)
The devil’s in the house of the risin’ sun
(เดอะ เด๊ฝิ้ล ซิน เดอะ เฮาซ อ็อฝ เดอะ รายซิน ซัน)
Chicken in a bread pan pickin’ out dough
(ชีคเค็น อิน อะ บเร็ด แพน พิกคิน เอ้า โด)
Granny does your dog bite, no child no
(กแรนนิ โด ยุร ด็อก ไบท , โน ไชล โน)
[Instrumental Break]
([ อินซทรุเมนแท็ล บเรค ])
The devil bowed his head
(เดอะ เด๊ฝิ้ล เบา ฮิส เฮ็ด)
Beacuse he knew that he’d been beat
(Beacuse ฮี นยู แดท ฮีด บีน บีท)
And he layed that golden fiddle
(แอ็นด ฮี เล แดท โกลเด็น ฟิดเดล)
On the ground at Johnny’s feet
(ออน เดอะ กเรานด แอ็ท จอนนิ ฟีท)
Johnny said Devil just come on back
(จอนนิ เซ็ด เด๊ฝิ้ล จัซท คัมมอน แบ็ค)
If you ever want to try again
(อิฟ ยู เอฝเออะ ว็อนท ทู ทไร อะเกน)
Cause I told you once you son of a b*tch
(คอส ไอ โทลด ยู วันซ ยู ซัน อ็อฝ อะ บี *tch)
I’m the best there’s ever been
(แอม เดอะ เบ็ซท แดร์ เอฝเออะ บีน)
Fire on the mountain run boys run
(ไฟร ออน เดอะ เมานทิน รัน บอย รัน)
The devil’s in the house of the risin’ sun
(เดอะ เด๊ฝิ้ล ซิน เดอะ เฮาซ อ็อฝ เดอะ รายซิน ซัน)
Chicken in a bread pan pickin’ ou dough
(ชีคเค็น อิน อะ บเร็ด แพน พิกคิน อู โด)
Granny does your dog bite, no child no
(กแรนนิ โด ยุร ด็อก ไบท , โน ไชล โน)
[Instrumental break]
([ อินซทรุเมนแท็ล บเรค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Devil Went Down to Georgia คำอ่านไทย Charlie Daniels Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น