เนื้อเพลง I Want To Be Alone คำอ่านไทย Green Day

I lock myself inside my room
( ไอ ล็อค ไมเซลฟ อีนไซด มาย รุม)
I WANNA BE ALONE
(ไอ วอนนา บี อะโลน)
With you around, you’ll only add on
(วิฑ ยู อะเรานด , โยว โอ๊นลี่ แอ็ด ออน)
I WANNA BE ALONE
(ไอ วอนนา บี อะโลน)
Its been disturbed by my thoughts
(อิทซ บีน ดิซเทิบ ไบ มาย ธอท)
I WANNA BE ALONE
(ไอ วอนนา บี อะโลน)
With you around, you’ll only add on
(วิฑ ยู อะเรานด , โยว โอ๊นลี่ แอ็ด ออน)
I WANNA BE ALONE
(ไอ วอนนา บี อะโลน)

Please don’t think I’m crazy
(พลีส ด้อนท์ ธิงค แอม คเรสิ)
I don’t want you to understand
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู อันเดิซแทนด)
My mind is growing hazy
(มาย ไมนด อีส กโรอิง เฮสิ)
To heck with your helping hand
(ทู แฮค วิฑ ยุร เฮลพิง แฮ็นด)
Why don’t you just leave me alone
(ฮไว ด้อนท์ ยู จัซท ลีฝ มี อะโลน)
This conflict is my own
(ดีซ คอนฟลิคท อีส มาย โอน)
Keep your sources away from me
(คีพ ยุร โซซ อะเว ฟร็อม มี)
That’s all
(แด๊ท ซอร์)

I lock myself inside my room
(ไอ ล็อค ไมเซลฟ อีนไซด มาย รุม)
I WANNA BE ALONE
(ไอ วอนนา บี อะโลน)
With you around, you’ll only add on
(วิฑ ยู อะเรานด , โยว โอ๊นลี่ แอ็ด ออน)
I WANNA BE ALONE
(ไอ วอนนา บี อะโลน)
Its been disturbed by my thoughts
(อิทซ บีน ดิซเทิบ ไบ มาย ธอท)
I WANNA BE ALONE
(ไอ วอนนา บี อะโลน)

With you around, you’ll only add on
(วิฑ ยู อะเรานด , โยว โอ๊นลี่ แอ็ด ออน)
I WANNA BE ALONE
(ไอ วอนนา บี อะโลน)

Please don’t think I’m crazy
(พลีส ด้อนท์ ธิงค แอม คเรสิ)
I don’t want you to understand
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู อันเดิซแทนด)
My mind is growing hazy
(มาย ไมนด อีส กโรอิง เฮสิ)
To heck with your helping hand
(ทู แฮค วิฑ ยุร เฮลพิง แฮ็นด)
Why don’t you just leave me alone
(ฮไว ด้อนท์ ยู จัซท ลีฝ มี อะโลน)
This conflict is my own
(ดีซ คอนฟลิคท อีส มาย โอน)
Keep your sources away from me
(คีพ ยุร โซซ อะเว ฟร็อม มี)
That’s all
(แด๊ท ซอร์)

I lock myself inside my room
(ไอ ล็อค ไมเซลฟ อีนไซด มาย รุม)
I WANNA BE ALONE
(ไอ วอนนา บี อะโลน)
With you around, you’ll only add on
(วิฑ ยู อะเรานด , โยว โอ๊นลี่ แอ็ด ออน)
I WANNA BE ALONE
(ไอ วอนนา บี อะโลน)
Its been disturbed by my thoughts
(อิทซ บีน ดิซเทิบ ไบ มาย ธอท)
I WANNA BE ALONE
(ไอ วอนนา บี อะโลน)
With you around, you’ll only add on
(วิฑ ยู อะเรานด , โยว โอ๊นลี่ แอ็ด ออน)
I WANNA BE ALONE
(ไอ วอนนา บี อะโลน)

Please don’t think I’m crazy
(พลีส ด้อนท์ ธิงค แอม คเรสิ)
I don’t want you to understand
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู อันเดิซแทนด)
My mind is growing hazy
(มาย ไมนด อีส กโรอิง เฮสิ)
To heck with your helping hand
(ทู แฮค วิฑ ยุร เฮลพิง แฮ็นด)
Why don’t you just leave me alone
(ฮไว ด้อนท์ ยู จัซท ลีฝ มี อะโลน)
This conflict is my own
(ดีซ คอนฟลิคท อีส มาย โอน)
Keep your sources away from me
(คีพ ยุร โซซ อะเว ฟร็อม มี)
That’s all
(แด๊ท ซอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want To Be Alone คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น