เนื้อเพลง Grandma’s Feather Bed คำอ่านไทย John Denver

When I was a little bitty boy just up offa the floor
( ฮเว็น นาย วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีบอย จัซท อัพ offa เดอะ ฟโล)
We used to go down to grandma’s house every month end or so
(วี ยูซ ทู โก เดาน ทู แกรนมา เฮาซ เอฝริ มันธ เอ็นด ออ โซ)
We’d have chicken pie, country ham, homemade b*tter on the bread
(เว็ด แฮ็ฝ ชีคเค็น ไพ , คันทริ แฮ็ม , homemade บี *tter ออน เดอะ บเร็ด)
But the best darn thing about grandma’s house
(บัท เดอะ เบ็ซท ดาน ธิง อะเบาท แกรนมา เฮาซ)
Was the great big feather bed
(วอส เดอะ กเรท บิก เฟฑเออะ เบ็ด)

CHORUS:
(โครัซ :)
It was nine feet high and six feet wide and soft as a downy chick
(อิท วอส ไนน ฟีท ไฮ แอ็นด ซิคซ ฟีท ไวด แอ็นด ซ็อฟท แอ็ส ซา เดานอิ ชิค)
It was made from the feathers of fourty ‘leven geese
(อิท วอส เมด ฟร็อม เดอะ เฟฑเออะ อ็อฝ ฟอร์ดี leven กีซ)
took a whole bolt of cloth for the tick
(ทุค กา โฮล โบลท อ็อฝ คล็อธ ฟอ เดอะ ทิค)
I could hold eight kids and four hound dogs and a piggy we stole from the
(ไอ เคิด โฮลด เอท คิด แซน โฟ เฮานด ด็อก แซน อะ พีกกิ วี ซโทล ฟร็อม เดอะ)
shed
(ชี)
We didn’t get much sleep but we had a lot of fun on grandma’s feather bed.
(วี ดิ๊นอิน เก็ท มัช ซลีพ บัท วี แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ฟัน ออน แกรนมา เฟฑเออะ เบ็ด)

After supper we’d sit around the fire, the old folks’d spit and chew
(อาฟเทอะ ซัพเพอะ เว็ด ซิท อะเรานด เดอะ ไฟร , ดิ โอลด folksd ซพิท แอ็นด ชู)
Pa would talk about the farm and the war and granny’d sing a ballad or two.
(พา เวิด ทอค อะเบาท เดอะ ฟาม แอ็นด เดอะ วอ แอ็นด grannyd ซิง อะ แบลแล็ด ออ ทู)
I’d sit and listen and watch the fire till the cobwebs filled my head
(อาย ซิท แอ็นด ลิ๊สซึ่น แอ็นด ว็อช เดอะ ไฟร ทิล เดอะ คอบเว็บ ฟิล มาย เฮ็ด)
Next thing I’d know I’d wake up in the morning in the middle of the old
(เน็คซท ธิง อาย โน อาย เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ดิ โอลด)
feather bed.
(เฟฑเออะ เบ็ด)

CHORUS
(โครัซ)

Well, I love my ma, I love my pa, I love granny and grandpa too
(เว็ล , ไอ ลัฝ มาย มา , ไอ ลัฝ มาย พา , ไอ ลัฝ กแรนนิ แอ็นด grandpa ทู)
I’ve been fishin’ with my uncles, wrestled with my cousins,
(แอฝ บีน ฟิซชิน วิฑ มาย อั๊งเคิ่ล , เร๊ซเซิ่ล วิฑ มาย เค๊าซิน ,)
I even kissed Aunt Lou [oo!]
(ไอ อีเฝ็น คิซ อานท ลู [ โอโอ ! ])
But if I ever had to make a choice I guess it oughta be said
(บัท อิฟ ฟาย เอฝเออะ แฮ็ด ทู เมค เก ชอยซ ไอ เก็ซ ซิท เอ้าดา บี เซ็ด)
I trade them all plus the gal down the road for that great big feather bed
(ไอ เทรด เฑ็ม ออล พลัซ เดอะ แก็ล เดาน เดอะ โรด ฟอ แดท กเรท บิก เฟฑเออะ เบ็ด)
Yes I trade them all plus the gal down the road [mumble: ” well maybe not the
(เย็ซ ซาย เทรด เฑ็ม ออล พลัซ เดอะ แก็ล เดาน เดอะ โรด [ มันเบอ : ” เว็ล เมบี น็อท เดอะ)
gal down the road ” ]
(แก็ล เดาน เดอะ โรด ” ])

CHORUS
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Grandma’s Feather Bed คำอ่านไทย John Denver

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น