เนื้อเพลง Epiphany (I’m Leaving) คำอ่านไทย Chrisette Michele

And then it comes to me like an epiphany
( แอ็นด เด็น หนิด คัม ทู มี ไลค แอน อิพีฟอะนิ)

Its over
(อิทซ โอเฝอะ)
Its over
(อิทซ โอเฝอะ)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Second night in a row
(เซคอันด ไนท อิน อะ เรา)
You didnt come home
(ยู ดิ๊นอิน คัม โฮม)
I’m watching my phone
(แอม วัทชิง มาย โฟน)
Waiting for it to ring
(เวททิง ฟอ อิท ทู ริง)

Sitting on the couch with the TV on
(ซีททิง ออน เดอะ เคาช วิฑ เดอะ ทีวี ออน)
All night all alone
(ออล ไนท ดอร์ อะโลน)
Every night same old thing
(เอฝริ ไนท เซม โอลด ธิง)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So I think im just about over being your girlfriend
(โซ ไอ ธิงค แอม จัซท อะเบาท โอเฝอะ บีอิง ยุร เกลิลเฟรน)
Im leaving, im leaving
(แอม ลีฝอิงส , แอม ลีฝอิงส)
No I wonder what you’ve been doin
(โน ไอ วันเดอะ ว็อท ยู๊ฟ บีน โดย)
Where you been sleeping
(ฮแว ยู บีน ซลีพพิง)
[its over]
([ อิทซ โอเฝอะ ])
I’m leaving
(แอม ลีฝอิงส)
I’m leaving
(แอม ลีฝอิงส)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
So you walk in
(โซ ยู วอค อิน)
The next morning
(เดอะ เน็คซท มอนิง)
To find me smiling,
(ทู ไฟนด มี ซไมลอิง ,)
Like nothing ever happened
(ไลค นัธอิง เอฝเออะ แฮพเพ็น)

You give me some excuse
(ยู กิฝ มี ซัม เอ็คซคยูซ)
Like you always do
(ไลค ยู ออลเว ดู)
I just kiss your cheek
(ไอ จัซท คิซ ยุร ชีค)
And this is what I tell you [you, you]
(แอ็นด ดีซ ซิส ว็อท ไอ เท็ล ยู [ ยู , ยู ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
So I think im just about over being your girlfriend
(โซ ไอ ธิงค แอม จัซท อะเบาท โอเฝอะ บีอิง ยุร เกลิลเฟรน)
Im leaving, im leaving
(แอม ลีฝอิงส , แอม ลีฝอิงส)
No I wonder what you’ve been doin
(โน ไอ วันเดอะ ว็อท ยู๊ฟ บีน โดย)
Where you been sleeping
(ฮแว ยู บีน ซลีพพิง)
[its over]
([ อิทซ โอเฝอะ ])
I’m leaving
(แอม ลีฝอิงส)
I’m leaving
(แอม ลีฝอิงส)

[Bridge]
([ บริจ ])
How many times did I fall for your lies
(เฮา เมนอิ ไทม ดิด ดาย ฟอล ฟอ ยุร ไล)
How many times did I fall down and cry
(เฮา เมนอิ ไทม ดิด ดาย ฟอล เดาน แอ็นด คไร)
Never questioning why? why? why? why?
(เนฝเวอะ เควสชันนิง ฮไว ฮไว ฮไว ฮไว)
It just came to me
(อิท จัซท เคม ทู มี)
Like an epiphany
(ไลค แอน อิพีฟอะนิ)
How about if I just leave-e-e-e
(เฮา อะเบาท อิฟ ฟาย จัซท ลีฝ อี อี อี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So I think im just about over being your girlfriend
(โซ ไอ ธิงค แอม จัซท อะเบาท โอเฝอะ บีอิง ยุร เกลิลเฟรน)
Im leaving, im leaving
(แอม ลีฝอิงส , แอม ลีฝอิงส)
No I wonder what you’ve been doin
(โน ไอ วันเดอะ ว็อท ยู๊ฟ บีน โดย)
Where you been sleeping
(ฮแว ยู บีน ซลีพพิง)
[its over]
([ อิทซ โอเฝอะ ])
I’m leaving
(แอม ลีฝอิงส)
I’m leaving
(แอม ลีฝอิงส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Epiphany (I’m Leaving) คำอ่านไทย Chrisette Michele

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น