เนื้อเพลง Blackened คำอ่านไทย Metallica

Blackened Is the End
( บแล็คเค็น อีส ดิ เอ็นด)
Winter it Will Send
(วีนเทอะ อิท วิล เซ็นด)
Throwing All You See
(โตววิง ออล ยู ซี)
Into Obscurity
(อีนทุ Obscurity)
Death of Mother Earth
(เด็ธ อ็อฝ ม๊าเธ่อร์ เอิธ)
Never a Rebirth
(เนฝเวอะ รา รีเบิธ)
Evolution’s End
(เอโฝะลยูฌัน เอ็นด)
Never Will it Mend
(เนฝเวอะ วิล อิท เม็นด)
Never
(เนฝเวอะ)

Fire
(ไฟร)
To Begin Whipping Dance of the Dead
(ทู บีกีน วิบพิง ดานซ อ็อฝ เดอะ เด็ด)
Blackened Is the End
(บแล็คเค็น อีส ดิ เอ็นด)
To Begin Whipping Dance of the Dead
(ทู บีกีน วิบพิง ดานซ อ็อฝ เดอะ เด็ด)
Color Our World Blackened
(คัลเออะ เอ๊า เวิลด บแล็คเค็น)

Bustering of Earth
(Busterings อ็อฝ เอิธ)
Terminate its Worth
(เทอมิเนท อิทซ เวิธ)
Deadly Nicotine
(เดดลิ นีคโอะทีน)
Kills What Might Have Been
(คิล ว็อท ไมท แฮ็ฝ บีน)
Callous Frigid Chill
(แคลลัซ ฟรีจอิด ชิล)
Nothing Left to Kill
(นัธอิง เล็ฟท ทู คิล)
Never Seen Before
(เนฝเวอะ ซีน บิโฟ)
Breathing Nevermore
(บรีสดิง Nevermore)
Never
(เนฝเวอะ)

Fire
(ไฟร)
To Begin Whipping Dance of the Dead
(ทู บีกีน วิบพิง ดานซ อ็อฝ เดอะ เด็ด)
Blackened Is the End
(บแล็คเค็น อีส ดิ เอ็นด)
To Begin Whipping Dance of the Dead
(ทู บีกีน วิบพิง ดานซ อ็อฝ เดอะ เด็ด)
Color Our World Blackened
(คัลเออะ เอ๊า เวิลด บแล็คเค็น)

Blackened
(บแล็คเค็น)

Opposition…Contradiction…Premonition…Compromise
(Opposition คอนเทดิกชั่น พรีโมะนีฌอัน คอมพโระไมส)
Agitation…Violation…Mutilation…Planet Dies
(แอจิเทฌัน ไฝโอะเลฌัน มยูทิเลฌัน พแลนเอ็ท ได)
Darkest Color
(ดาร์คเนท คัลเออะ)
Blistered Earth
(บลีซเทอะ เอิธ)
True Death of Life
(ทรู เด็ธ อ็อฝ ไลฟ)
Termination….Expiration…Cancellation…Human Race
(เทอมิเนฌัน เอคซพิเรฌัน แคนเซ็ลเลฌัน ฮยูแม็น เรซ)
Expectation…Liberation…Population…Lay to Waste
(เอคซเพ็คเทฌัน ลิเบอะเรฌัน พอพิวเลฌัน เล ทู เวซท)
See Our Mother
(ซี เอ๊า ม๊าเธ่อร์)
Put to Death
(พัท ทู เด็ธ)
See Our Mother Die
(ซี เอ๊า ม๊าเธ่อร์ ได)
Smouldering Decay
(Smoulderings ดิเค)
Take Her Breath Away
(เทค เฮอ บเร็ธ อะเว)
Millions of Our Years
(มีลยัน อ็อฝ เอ๊า เยีย)
In Minutes Disappears
(อิน มินยูท ดิแซ็พเพีย)
Darkening in Vain
(Darkenings อิน เฝน)
Decadence Remains
(ดิเคเด็นซ ริเมน)
All Is Said and Done
(ออล อีส เซ็ด แอ็นด ดัน)
Never Is the Sun
(เนฝเวอะ อีส เดอะ ซัน)
Never
(เนฝเวอะ)

Fire
(ไฟร)
To Begin Whipping Dance of the Dead
(ทู บีกีน วิบพิง ดานซ อ็อฝ เดอะ เด็ด)
Blackened Is the End
(บแล็คเค็น อีส ดิ เอ็นด)
To Begin Whipping Dance of the Dead
(ทู บีกีน วิบพิง ดานซ อ็อฝ เดอะ เด็ด)
Fire
(ไฟร)
Is the Outcome of Hypocrisy
(อีส ดิ เอาทคัม อ็อฝ ฮิพอคริซิ)
Darkest Potency
(ดาร์คเนท โพเท็นซิ)
In the Exit of Humanity
(อิน ดิ เอกสิท อ็อฝ ฮิวแมนอิทิ)
Color Our World Blackened
(คัลเออะ เอ๊า เวิลด บแล็คเค็น)
Blackened
(บแล็คเค็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blackened คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น