เนื้อเพลง The Sun Always Shines On T.V. คำอ่านไทย A-Ha

Touch me
( ทั๊ช มี)
How can it be
(เฮา แค็น หนิด บี)
Believe me
(บิลีฝ มี)
The sun always shines on T.V
(เดอะ ซัน ออลเว ไฌน ออน ที วี)
Hold me
(โฮลด มี)
Close to your heart
(คโลส ทู ยุร ฮาท)
Touch me
(ทั๊ช มี)
And give all your love to me
(แอ็นด กิฝ ออล ยุร ลัฝ ทู มี)
To me…
(ทู มี)

I Reached inside myself
(ไอ รีช อีนไซด ไมเซลฟ)
And found nothing there
(แอ็นด เฟานด นัธอิง แดร์)
To ease the pressure of
(ทู อีส เดอะ พเรฌเออะ อ็อฝ)
My ever worrying mind
(มาย เอฝเออะ วอรี่อิง ไมนด)
All my powers waste away
(ออล มาย เพาเออะ เวซท อะเว)
I fear the crazed and lonely looks
(ไอ เฟีย เดอะ คเรส แอ็นด โลนลิ ลุค)
The mirror’s sending me
(เดอะ มีเรอะ เซนดิ้ง มี)
These Days
(ฑิส เด)
Please don’t ask me to defend
(พลีส ด้อนท์ อาซค มี ทู ดิเฟนด)
The shamefull lowlands
(เดอะ shamefull โลววิดสฺ)
Of the way I’m drifting
(อ็อฝ เดอะ เว แอม ดริฟทิง)
Gloomily through time
(กลูมอิลิ ธรู ไทม)

I reached inside myself today
(ไอ รีช อีนไซด ไมเซลฟ ทุเด)
Thinking there’s got to be some way
(ติ้งกิง แดร์ ก็อท ทู บี ซัม เว)
To keep my troubles distant
(ทู คีพ มาย ทรั๊บเบิ้ล ดีซแท็นท)

Touch me
(ทั๊ช มี)
How can it be
(เฮา แค็น หนิด บี)
Believe me
(บิลีฝ มี)
The sun always shines on TV
(เดอะ ซัน ออลเว ไฌน ออน ทีวี)
Hold me
(โฮลด มี)
Close to your heart
(คโลส ทู ยุร ฮาท)
Touch me
(ทั๊ช มี)
And give all your love to me
(แอ็นด กิฝ ออล ยุร ลัฝ ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Sun Always Shines On T.V. คำอ่านไทย A-Ha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น