เนื้อเพลง Three Wooden Crosses คำอ่านไทย Randy Travis

A farmer and a teacher
( อะ ฟาเมอะ แอ็นด อะ ทีชเออะ)
A hooker and a preacher
(อะ ฮุคเคอ แอ็นด อะ พิทเชอร์)
Riding on a midnight bus
(ไรดอิง ออน อะ มิดไนท์ บัซ)
Bound for Mexico
(เบานด ฟอ เม๊กซีโค)
One was heading for vacation
(วัน วอส เฮดอิง ฟอ เฝเคฌัน)
One for higher education
(วัน ฟอ ไฮเออะ เอดยุเคฌัน)
And two of them were searching for lost souls
(แอ็นด ทู อ็อฝ เฑ็ม เวอ เซิชอิง ฟอ ล็อซท โซล)

That driver never ever saw the stop sign
(แดท ดไรฝเออะ เนฝเวอะ เอฝเออะ ซอ เดอะ ซท็อพ ไซน)
And 18 wheelers can’t stop on a dime
(แอ็นด 18 ฮวีลเออะ แค็นท ซท็อพ ออน อะ ไดม)

There are three wooden crosses on the right side of the highway
(แดร์ อาร์ ธรี วูเดน ครอสเซซ ออน เดอะ ไรท ไซด อ็อฝ เดอะ ไฮฮเวย์)
Why there’s not four of them heaven only knows
(ฮไว แดร์ น็อท โฟ อ็อฝ เฑ็ม เฮฝเอ็น โอ๊นลี่ โน)
I guess it’s not what you take
(ไอ เก็ซ อิทซ น็อท ว็อท ยู เทค)
When you leave this world behind you
(ฮเว็น ยู ลีฝ ดีซ เวิลด บิไฮนด ยู)
It’s what you leave behind you when you go
(อิทซ ว็อท ยู ลีฝ บิไฮนด ยู ฮเว็น ยู โก)

That farmer left a harvest
(แดท ฟาเมอะ เล็ฟท ดา ฮาเฝ็ซท)
A home and 80 acres
(อะ โฮม แอ็นด 80 เอเคอะ)
The faith and love for growing things
(เดอะ เฟธ แอ็นด ลัฝ ฟอ กโรอิง ธิง)
In his young son’s heart
(อิน ฮิส ยัง ซัน ฮาท)

And that teacher left her wisdom
(แอ็นด แดท ทีชเออะ เล็ฟท เฮอ วีสดัม)
In the minds of lots of children
(อิน เดอะ ไมนด อ็อฝ ล็อท อ็อฝ ชีลดเร็น)
Did her best to give ’em all
(ดิด เฮอ เบ็ซท ทู กิฝ เอ็ม ออล)
A better start
(อะ เบทเทอะ ซทาท)

And that preacher whispered
(แอ็นด แดท พิทเชอร์ ฮวีซเพอะ)
” Can’t you see the promised land? ”
(” แค็นท ยู ซี เดอะ พรอมอิซ แล็นด “)
As he lay his blood stained Bible
(แอ็ส ฮี เล ฮิส บลัด ซเทน ไบบล)
In that hooker’s hand
(อิน แดท ฮุคเคอ แฮ็นด)

There are three wooden crosses on the right side of the highway
(แดร์ อาร์ ธรี วูเดน ครอสเซซ ออน เดอะ ไรท ไซด อ็อฝ เดอะ ไฮฮเวย์)
Why there’s not four of them heaven only knows
(ฮไว แดร์ น็อท โฟ อ็อฝ เฑ็ม เฮฝเอ็น โอ๊นลี่ โน)
I guess it’s not what you take
(ไอ เก็ซ อิทซ น็อท ว็อท ยู เทค)
When you leave this world behind you
(ฮเว็น ยู ลีฝ ดีซ เวิลด บิไฮนด ยู)
It’s what you leave behind you when you go
(อิทซ ว็อท ยู ลีฝ บิไฮนด ยู ฮเว็น ยู โก)

That’s the story that our preacher told last Sunday
(แด๊ท เดอะ ซโทริ แดท เอ๊า พิทเชอร์ โทลด ลาซท ซันดิ)
As he held that blood stained Bible up
(แอ็ส ฮี เฮ็ลด แดท บลัด ซเทน ไบบล อัพ)
For all of us to see
(ฟอ ออล อ็อฝ อัซ ทู ซี)
He said, ” Bless the farmer
(ฮี เซ็ด , ” บเล็ซ เดอะ ฟาเมอะ)
And the teacher
(แอ็นด เดอะ ทีชเออะ)
And the preacher
(แอ็นด เดอะ พิทเชอร์)
Who gave this Bible to my momma
(ฮู เกฝ ดีซ ไบบล ทู มาย มอมมา)
Who read it to me ”
(ฮู เร็ด ดิท ทู มี “)

There are three wooden crosses on the right side of the highway
(แดร์ อาร์ ธรี วูเดน ครอสเซซ ออน เดอะ ไรท ไซด อ็อฝ เดอะ ไฮฮเวย์)
Why there’s not four of them now I guess we know
(ฮไว แดร์ น็อท โฟ อ็อฝ เฑ็ม เนา ไอ เก็ซ วี โน)
It’s not what you take
(อิทซ น็อท ว็อท ยู เทค)
When you leave this world behind you
(ฮเว็น ยู ลีฝ ดีซ เวิลด บิไฮนด ยู)
It’s what you leave behind you when you go
(อิทซ ว็อท ยู ลีฝ บิไฮนด ยู ฮเว็น ยู โก)

There are three wooden crosses on the right side of the highway……
(แดร์ อาร์ ธรี วูเดน ครอสเซซ ออน เดอะ ไรท ไซด อ็อฝ เดอะ ไฮฮเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Three Wooden Crosses คำอ่านไทย Randy Travis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น