เนื้อเพลง If You Wanna คำอ่านไทย The Vaccines

I don’t want to wake up in the morning
( ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง)
But I’ve got to face the day
(บัท แอฝ ก็อท ทู เฟซ เดอะ เด)
That’s what all the friends I do not like as much as you say
(แด๊ท ว็อท ดอร์ เดอะ ฟเร็นด ซาย ดู น็อท ไลค แอ็ส มัช แอ็ส ยู เซ)

I don’t want to do things independently
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ดู ธิง อินดิเพนเด็นทลิ)
But I can’t make you stay
(บัท ไอ แค็นท เมค ยู ซเท)
That’s what all the friends I do not like as much as you say
(แด๊ท ว็อท ดอร์ เดอะ ฟเร็นด ซาย ดู น็อท ไลค แอ็ส มัช แอ็ส ยู เซ)

But if you wanna come back it’s alright, it’s alright
(บัท อิฟ ยู วอนนา คัม แบ็ค อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
It’s alright if you wanna come back
(อิทซ ออลไร๊ท อิฟ ยู วอนนา คัม แบ็ค)
Do you wanna come back? It’s alright, it’s alright
(ดู ยู วอนนา คัม แบ็ค อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
It’s alright if you wanna come back to me
(อิทซ ออลไร๊ท อิฟ ยู วอนนา คัม แบ็ค ทู มี)

I don’t want to see you with another guy
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ซี ยู วิฑ แอะนัธเออะ ไก)
But the fact is that I may
(บัท เดอะ แฟ็คท อีส แดท ไอ เม)
That’s what all the friends I do not like as much as you say
(แด๊ท ว็อท ดอร์ เดอะ ฟเร็นด ซาย ดู น็อท ไลค แอ็ส มัช แอ็ส ยู เซ)

Give it just another couple months or so
(กิฝ อิท จัซท แอะนัธเออะ คั๊พเพิ่ล มันธ ออ โซ)
Then you’ll be ok
(เด็น โยว บี โอเค)
That’s what all the friends I do not like as much as you say
(แด๊ท ว็อท ดอร์ เดอะ ฟเร็นด ซาย ดู น็อท ไลค แอ็ส มัช แอ็ส ยู เซ)

Alone, all alone
(อะโลน , ออล อะโลน)
I am on my own
(ไอ แอ็ม ออน มาย โอน)
Alone, all alone
(อะโลน , ออล อะโลน)
I am on my own
(ไอ แอ็ม ออน มาย โอน)

But if you wanna come back it’s alright, it’s alright
(บัท อิฟ ยู วอนนา คัม แบ็ค อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
It’s alright if you wanna come back
(อิทซ ออลไร๊ท อิฟ ยู วอนนา คัม แบ็ค)
Do you wanna come back? It’s alright, it’s alright
(ดู ยู วอนนา คัม แบ็ค อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
It’s alright if you wanna come back to me
(อิทซ ออลไร๊ท อิฟ ยู วอนนา คัม แบ็ค ทู มี)

If you wanna come back it’s alright, it’s alright
(อิฟ ยู วอนนา คัม แบ็ค อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
It’s alright if you wanna come back
(อิทซ ออลไร๊ท อิฟ ยู วอนนา คัม แบ็ค)
Do you wanna come back? It’s alright, it’s alright
(ดู ยู วอนนา คัม แบ็ค อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
It’s alright if you wanna come back to me
(อิทซ ออลไร๊ท อิฟ ยู วอนนา คัม แบ็ค ทู มี)
Do you wanna come back? It’s alright, it’s alright
(ดู ยู วอนนา คัม แบ็ค อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
It’s alright if you wanna come back to me
(อิทซ ออลไร๊ท อิฟ ยู วอนนา คัม แบ็ค ทู มี)
Do you wanna come back? It’s alright, it’s alright
(ดู ยู วอนนา คัม แบ็ค อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท)
It’s alright if you wanna come back to me
(อิทซ ออลไร๊ท อิฟ ยู วอนนา คัม แบ็ค ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Wanna คำอ่านไทย The Vaccines

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น