เนื้อเพลง Anthem for the year 2000 คำอ่านไทย Silverchair

Music and lyrics by Daniel Johns
( มยูสิค แอ็นด ลีริค ไบ แดนเย็ล จอน)
ฉ1999 Sony/ATV Music Publishing Australia/Big Fat Llama Music
(ฉ1999 Sony/ATV มยูสิค พับบิชชิง ออซทเรลยะ /บิก แฟ็ท ลามะ มยูสิค)

We are the youth
(วี อาร์ เดอะ ยูธ)
We’ll take your fascism away
(เว็ล เทค ยุร fascism อะเว)
We are the youth
(วี อาร์ เดอะ ยูธ)
Apologise for another day
(อพอโรไจซ์ ฟอ แอะนัธเออะ เด)
We are the youth
(วี อาร์ เดอะ ยูธ)
And politicians are so sure
(แอ็นด พอลิทีฌแอ็น แซร์ โซ ฌุร)
We are the youth
(วี อาร์ เดอะ ยูธ)
And we are knocking on death’s door
(แอ็นด วี อาร์ นอคกิง ออน เด็ธ โด)

Never knew we were living in a world
(เนฝเวอะ นยู วี เวอ ลีฝอิง อิน อะ เวิลด)
With a mind that could be so sure
(วิฑ อะ ไมนด แดท เคิด บี โซ ฌุร)
Never knew we were living in a world
(เนฝเวอะ นยู วี เวอ ลีฝอิง อิน อะ เวิลด)
With a mind that could be so small
(วิฑ อะ ไมนด แดท เคิด บี โซ ซมอล)
Never knew we were living in a world
(เนฝเวอะ นยู วี เวอ ลีฝอิง อิน อะ เวิลด)
And the world is an open court
(แอ็นด เดอะ เวิลด อีส แอน โอเพ็น โคท)
Maybe we don’t want to live in a world
(เมบี วี ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน อะ เวิลด)
Where innocence is so short
(ฮแว อีนโนะเซ็นซ อีส โซ ฌอท)
We’ll make it up to you
(เว็ล เมค อิท อัพ ทู ยู)
in the year 2000 with…
(อิน เดอะ เยีย 2000 วิฑ)

Never knew we were living in a world
(เนฝเวอะ นยู วี เวอ ลีฝอิง อิน อะ เวิลด)
With a mind that could be so sure
(วิฑ อะ ไมนด แดท เคิด บี โซ ฌุร)
Never knew we were living in a world
(เนฝเวอะ นยู วี เวอ ลีฝอิง อิน อะ เวิลด)
With a mind that could be so small
(วิฑ อะ ไมนด แดท เคิด บี โซ ซมอล)
Never knew we were living in a world
(เนฝเวอะ นยู วี เวอ ลีฝอิง อิน อะ เวิลด)
And the world is an open court
(แอ็นด เดอะ เวิลด อีส แอน โอเพ็น โคท)
Maybe we don’t want to live in a world
(เมบี วี ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน อะ เวิลด)
Where innocence is so short
(ฮแว อีนโนะเซ็นซ อีส โซ ฌอท)

We’ll make it up to you
(เว็ล เมค อิท อัพ ทู ยู)
In the year 2000
(อิน เดอะ เยีย 2000)
Build it up for you
(บิลด ดิท อัพ ฟอ ยู)
In the year 2000
(อิน เดอะ เยีย 2000)
Make it up to you
(เมค อิท อัพ ทู ยู)
In the year 2000
(อิน เดอะ เยีย 2000)
Build it up for you
(บิลด ดิท อัพ ฟอ ยู)
In the year 2000 with you
(อิน เดอะ เยีย 2000 วิฑ ยู)

Never knew we were living in a world
(เนฝเวอะ นยู วี เวอ ลีฝอิง อิน อะ เวิลด)
With a world that could be so sure
(วิฑ อะ เวิลด แดท เคิด บี โซ ฌุร)
Never knew we were living in a world
(เนฝเวอะ นยู วี เวอ ลีฝอิง อิน อะ เวิลด)
With a mind that could be so small
(วิฑ อะ ไมนด แดท เคิด บี โซ ซมอล)
Never knew we were living in a world
(เนฝเวอะ นยู วี เวอ ลีฝอิง อิน อะ เวิลด)
And the world is an open court
(แอ็นด เดอะ เวิลด อีส แอน โอเพ็น โคท)
Maybe we don’t want to live in a world
(เมบี วี ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน อะ เวิลด)
World who cares at all
(เวิลด ฮู แค แอ็ท ดอร์)

We’ll make it up to you
(เว็ล เมค อิท อัพ ทู ยู)
In the year 2000
(อิน เดอะ เยีย 2000)
Build it up for you
(บิลด ดิท อัพ ฟอ ยู)
In the year 2000
(อิน เดอะ เยีย 2000)
Make it hard for you
(เมค อิท ฮาด ฟอ ยู)
In the year 2000
(อิน เดอะ เยีย 2000)
Build it up for you
(บิลด ดิท อัพ ฟอ ยู)
In the year 2000
(อิน เดอะ เยีย 2000)
Make it hard for you
(เมค อิท ฮาด ฟอ ยู)
In the year 2000
(อิน เดอะ เยีย 2000)
Build it up for you
(บิลด ดิท อัพ ฟอ ยู)
In the year 2000 with you
(อิน เดอะ เยีย 2000 วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anthem for the year 2000 คำอ่านไทย Silverchair

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น