เนื้อเพลง Change The World คำอ่านไทย The Offspring

I See The Way The Salesmen Stare Into The Sun
( ไอ ซี เดอะ เว เดอะ Salesmen ซแท อีนทุ เดอะ ซัน)
I Stood And Watched Them As They Fell Off One By One
(ไอ ซทูด แอ็นด ว็อช เฑ็ม แอ็ส เด เฟ็ล ออฟฟ วัน ไบ วัน)
And Everyone’s So Blind
(แอ็นด เอ๊วี่วัน โซ บไลนด)
They’re Not To Help Mankind
(เดรว น็อท ทู เฮ็ลพ แมนไคนด)
Reach Into Your Bag Of Tricks And Pull Another One
(รีช อีนทุ ยุร แบ็ก อ็อฝ ทริค แซน พุล แอะนัธเออะ วัน)
You Don’t Want To Change The World
(ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู เชนจ เดอะ เวิลด)
Like You Say
(ไลค ยู เซ)
You’re In It For Yourself
(ยัวร์ อิน หนิด ฟอ ยุรเซลฟ)
No One Else
(โน วัน เอ็ลซ)
You’re Ready
(ยัวร์ เรดอิ)
Saving Yourself
(เซฝอิง ยุรเซลฟ)
You’re Gonna Change The World
(ยัวร์ กอนนะ เชนจ เดอะ เวิลด)
You’re Ready
(ยัวร์ เรดอิ)
Saving Yourself
(เซฝอิง ยุรเซลฟ)
You’re Gonna Change The World
(ยัวร์ กอนนะ เชนจ เดอะ เวิลด)
Now When The Day Is Set They’ll Line Up All The Same
(เนา ฮเว็น เดอะ เด อีส เซ็ท เด๊ว ไลน อัพ ออล เดอะ เซม)
And Those That Need The Most Will Never Get Or Gain
(แอ็นด โฑส แดท นีด เดอะ โมซท วิล เนฝเวอะ เก็ท ออ เกน)
The Ones You Call Your Friends
(ดิ วัน ยู คอล ยุร ฟเร็นด)
Are Failing You Again
(อาร์ เฟลอิง ยู อะเกน)
Reach Into Your Bag Of Tricks And Make It Go Away
(รีช อีนทุ ยุร แบ็ก อ็อฝ ทริค แซน เมค อิท โก อะเว)
You Don’t Want To Change The World
(ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู เชนจ เดอะ เวิลด)
Like You Say
(ไลค ยู เซ)
You’re In It For Yourself
(ยัวร์ อิน หนิด ฟอ ยุรเซลฟ)
No One Else
(โน วัน เอ็ลซ)
You’re Ready
(ยัวร์ เรดอิ)
Saving Yourself
(เซฝอิง ยุรเซลฟ)
You’re Gonna Change The World
(ยัวร์ กอนนะ เชนจ เดอะ เวิลด)
You’re Ready
(ยัวร์ เรดอิ)
Saving Yourself
(เซฝอิง ยุรเซลฟ)
You’re Gonna Change The World
(ยัวร์ กอนนะ เชนจ เดอะ เวิลด)
And Since You Ain’t What You Say
(แอ็นด ซินซ ยู เอน ว็อท ยู เซ)
Then Just Go Away
(เด็น จัซท โก อะเว)
Cause Some Don’t Lie
(คอส ซัม ด้อนท์ ไล)
Some Don’t Lie
(ซัม ด้อนท์ ไล)
Go On Now They Won’t Tell
(โก ออน เนา เด ว็อนท เท็ล)
Go On Now And Save Yourself
(โก ออน เนา แอ็นด เซฝ ยุรเซลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change The World คำอ่านไทย The Offspring

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น