เนื้อเพลง Krazy Krush คำอ่านไทย Ms.Dynamite

Long time I been waitin’ to get next to you,
( ล็อง ไทม ไอ บีน เว๊ทดิน ทู เก็ท เน็คซท ทู ยู ,)
Long time I been anticipatin’ the things that I wanna do,
(ล็อง ไทม ไอ บีน แอนทิสเพดิน เดอะ ธิง แดท ไอ วอนนา ดู ,)
Long time I been feenin’ just for one kiss,
(ล็อง ไทม ไอ บีน ฟีนิน จัซท ฟอ วัน คิซ ,)
Long time I been dreamin’ bout feelin’ your tenderness.
(ล็อง ไทม ไอ บีน ดรีมมิน เบาท ฟีลิน ยุร เทนเดอะเน็ซ)

Sometimes I wanna grab you and just dance slow,
(ซัมไทม์ ซาย วอนนา กแร็บ ยู แอ็นด จัซท ดานซ ซโล ,)
Sometimes I really feel the urge to let you know.
(ซัมไทม์ ซาย ริแอ็ลลิ ฟีล ดิ เอิจ ทู เล็ท ยู โน)
The feelings I have if you how deep they gom
(เดอะ ฟีลอิง ซาย แฮ็ฝ อิฟ ยู เฮา ดีพ เด gom)
I gotta Krazy Krush on you but can’t seem to let it go.
(ไอ กอททะ Krazy Krush ออน ยู บัท แค็นท ซีม ทู เล็ท ดิธ โก)

If you knew the heat I feel when our eyes meet,
(อิฟ ยู นยู เดอะ ฮีท ไอ ฟีล ฮเว็น เอ๊า ไอ มีท ,)
So hot, so deep that it gets my knees weak,
(โซ ฮ็อท , โซ ดีพ แดท ดิธ เก็ท มาย นี วีค ,)
So sweet, but the heat’s got my heart skippin’ beats.
(โซ สวี้ท , บัท เดอะ ฮีท ก็อท มาย ฮาท skippin บีท)
I can’t hide, though I’m tryin’ to be discreet.
(ไอ แค็นท ไฮด , โธ แอม ทายอิน ทู บี ดีซครีท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

U got me feelin somethin’,
(ยู ก็อท มี ฟีลิน ซัมติน ,)
My heart it won’t stop rushin’,
(มาย ฮาท ดิธ ว็อนท ซท็อพ รัสชิน ,)
U got a sister blushin’,
(ยู ก็อท ดา ซีซเทอะ blushin ,)
Ooh dis Krazy Krush and…
(อู้ ดิซ Krazy Krush แอ็นด)
U got me day dreamin,
(ยู ก็อท มี เด ดรีมมิน ,)
U got a sister feenin’,
(ยู ก็อท ดา ซีซเทอะ ฟีนิน ,)
U got me thinkin’ bout every word you ever said,
(ยู ก็อท มี ติ้งกิน เบาท เอฝริ เวิด ยู เอฝเออะ เซ็ด ,)
This Krazy Krush it keeps foolin’ up my head.
(ดีซ Krazy Krush อิท คีพ ฟูลิน อัพ มาย เฮ็ด)

Long time it’s all just been buildin’ up inside of me,
(ล็อง ไทม อิทซ ซอร์ จัซท บีน เบลดิน อัพ อีนไซด อ็อฝ มี ,)
Long time I just wanted to touch but I just let it be,
(ล็อง ไทม ไอ จัซท ว็อนท ทู ทั๊ช บัท ไอ จัซท เล็ท ดิธ บี ,)
Long time I been searchin’ for the words,
(ล็อง ไทม ไอ บีน เสริทชิน ฟอ เดอะ เวิด ,)
They just dont come,
(เด จัซท ด้อนท์ คัม ,)
Long time I been so certain dat u da one.
(ล็อง ไทม ไอ บีน โซ เซอทิน แดซ ยู ดา วัน)

Sometimes I wanna grab you and just dance slow,
(ซัมไทม์ ซาย วอนนา กแร็บ ยู แอ็นด จัซท ดานซ ซโล ,)
Sometimes I really feel the urge to let you know.
(ซัมไทม์ ซาย ริแอ็ลลิ ฟีล ดิ เอิจ ทู เล็ท ยู โน)
The feelings I have if you how deep they gom
(เดอะ ฟีลอิง ซาย แฮ็ฝ อิฟ ยู เฮา ดีพ เด gom)
I gotta Krazy Krush on you but can’t seem to let it go.
(ไอ กอททะ Krazy Krush ออน ยู บัท แค็นท ซีม ทู เล็ท ดิธ โก)

U come like sunshine they way you make my heart melt,
(ยู คัม ไลค ซันชาย เด เว ยู เมค มาย ฮาท เม็ลท ,)
U give me flutterin b*tterflies I never felt,
(ยู กิฝ มี flutterin บี *tterflies ซาย เนฝเวอะ เฟ็ลท ,)
U get me nervous I cant’t keep my calm,
(ยู เก็ท มี เนอฝัซ ซาย cantt คีพ มาย คาม ,)
Sweatin’ at the palms,
(สเวเดน แอ็ท เดอะ พาม ,)
Temperature rise,
(เทมเพอะระเชอะ ไรส ,)
Hypnotised by your charm.
(เฮฟนีไท ไบ ยุร ชาม)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

[Verse Three:]
([ เฝิซ ธรี : ])

Now here we are all alone,
(เนา เฮียร วี อาร์ ออล อะโลน ,)
Here we are on our own,
(เฮียร วี อาร์ ออน เอ๊า โอน ,)
And my emotions are running wild,
(แอ็นด มาย อิโมฌัน แซร์ รันนิง ไวลด ,)
I really wanna let loose but it just ain’t my style,
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา เล็ท ลูซ บัท ดิธ จัซท เอน มาย ซไทล ,)
Still I gotta show you,
(ซทิล ไอ กอททะ โฌ ยู ,)
Make you know you,
(เมค ยู โน ยู ,)
Touch my soul you,
(ทั๊ช มาย โซล ยู ,)
Got me outta control, ooh!
(ก็อท มี เอ๊าตา ค็อนทโรล , อู้ !)
I just wanna hold you,
(ไอ จัซท วอนนา โฮลด ยู ,)
Taste your lips and get close to you.
(เทซท ยุร ลิพ แซน เก็ท คโลส ทู ยู)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Krazy Krush คำอ่านไทย Ms.Dynamite

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น