เนื้อเพลง Everythings Just Wonderful คำอ่านไทย Lily Allen

Do you think, everything, everyone, is going mental,
( ดู ยู ธิงค , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่วัน , อีส โกอิ้ง เมนแท็ล ,)
It seems to me that it’s spiralling outta control and it’s inevitable,
(อิท ซีม ทู มี แดท อิทซ spirallings เอ๊าตา ค็อนทโรล แอ็นด อิทซ อินเอ๊ฝิทะเบิ้ล ,)
Now don’t you think,
(เนา ด้อนท์ ยู ธิงค ,)
This time is yours, this time is mine,
(ดีซ ไทม อีส ยุร , ดีซ ไทม อีส ไมน ,)
Its temperamental,
(อิทซ เทมเพอะระเมนแท็ล ,)
It seems to me, we’re on all fours,
(อิท ซีม ทู มี , เวีย ออน ออล โฟ ,)
Crawling on our knees,
(คอลลิง ออน เอ๊า นี ,)
Someone help us please
(ซัมวัน เฮ็ลพ อัซ พลีส)

Oh Jesus Christ almighty,
(โอ จีสัซ คไรซท ออลไมทิ ,)
Do I feel alright? No not slightly,
(ดู ไอ ฟีล ออลไร๊ท โน น็อท ซไลทลิ ,)
I wanna get a flat I know I can’t afford it,
(ไอ วอนนา เก็ท ดา ฟแล็ท ไอ โน ไอ แค็นท แอ็ฟโฟด ดิท ,)
It’s just the bureaucrats who won’t give me a mortgage,
(อิทซ จัซท เดอะ บยูโระคแร็ท ฮู ว็อนท กิฝ มี อะ มอกิจ ,)
Well it’s very funny cos I got your f*ckin money,
(เว็ล อิทซ เฝริ ฟันนิ คอซ ซาย ก็อท ยุร เอฟ *ckin มันอิ ,)
And I’m never gonna get it just because of my bad credit
(แอ็นด แอม เนฝเวอะ กอนนะ เก็ท ดิธ จัซท บิคอส อ็อฝ มาย แบ็ด คเรดอิท)
Oh well I guess I mustn’t grumble,
(โอ เว็ล ไอ เก็ซ ซาย มันสตันชฺ grumble ,)
I suppose that’s just the way the cookie crumbles.
(ไอ ซัพโพส แด๊ท จัซท เดอะ เว เดอะ คูคอิ แคมเบิล)

Chorus
(โครัซ)
Oh yeah, I’m fine,
(โอ เย่ , แอม ไฟน ,)
Everything’s just wonderful,
(เอ๊วี่ติง จัซท วันเดอะฟุล ,)
I’m having the time of my life.
(แอม แฮฝวิ่ง เดอะ ไทม อ็อฝ มาย ไลฟ)

Don’t you want something else,
(ด้อนท์ ยู ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ ,)
Something new, than what we’ve got here,
(ซัมติง นยู , แฑ็น ว็อท หวีบ ก็อท เฮียร ,)
And don’t you feel it’s all the same,
(แอ็นด ด้อนท์ ยู ฟีล อิทซ ซอร์ เดอะ เซม ,)
Some sick game and it’s not insincere,
(ซัม ซิค เกม แอ็นด อิทซ น็อท อินซินเซีย ,)
I wish I could change the ways of the world,
(ไอ วิฌ ไอ เคิด เชนจ เดอะ เว อ็อฝ เดอะ เวิลด ,)
Make it a nice place
(เมค อิท ดา ไน๊ซ์ พเลซ)
Until that day, I guess we stay,
(อันทีล แดท เด , ไอ เก็ซ วี ซเท ,)
Doing what we do
(ดูอิง ว็อท วี ดู)
Screwing who we screw
(สคริวลิง ฮู วี ซครู)

Why can’t I sleep at night,
(ฮไว แค็นท ไอ ซลีพ แอ็ท ไนท ,)
Don’t say it’s gonna be alright,
(ด้อนท์ เซ อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท ,)
I wanna be able to eat spaghetti bolognaise,
(ไอ วอนนา บี เอ๊เบิ้ล ทู อีท ซพะเกททิ bolognaise ,)
and not feel bad about it for days and days and days.
(แอ็นด น็อท ฟีล แบ็ด อะเบาท ดิธ ฟอ เด แซน เด แซน เด)
In the magazines they talk about weight loss,
(อิน เดอะ แมกอะสีน เด ทอค อะเบาท เวท โรซ,)
If I buy those jeans I can look like kate moss,
(อิฟ ฟาย ไบ โฑส จีน ซาย แค็น ลุค ไลค เคท ม็อซ ,)
Oh no it’s not the life I chose,
(โอ โน อิทซ น็อท เดอะ ไลฟ ไอ โชส ,)
But I guess that’s the way that things go,
(บัท ไอ เก็ซ แด๊ท เดอะ เว แดท ธิง โก ,)

Chorus x2
(โครัซ x2)

Ba ba ba ba ba ba ba ba ba etc.
(บา บา บา บา บา บา บา บา บา อีทีซี)

Oh Jesus Christ almighty,
(โอ จีสัซ คไรซท ออลไมทิ ,)
Do I feel alright? No not slightly,
(ดู ไอ ฟีล ออลไร๊ท โน น็อท ซไลทลิ ,)
I wanna get a flat I know I can’t afford it,
(ไอ วอนนา เก็ท ดา ฟแล็ท ไอ โน ไอ แค็นท แอ็ฟโฟด ดิท ,)
It’s just the bureaucrats who won’t give me a mortgage,
(อิทซ จัซท เดอะ บยูโระคแร็ท ฮู ว็อนท กิฝ มี อะ มอกิจ ,)
Well it’s very funny cos I got your f*ckin money,
(เว็ล อิทซ เฝริ ฟันนิ คอซ ซาย ก็อท ยุร เอฟ *ckin มันอิ ,)
And I’m never gonna get it just because of my bad credit
(แอ็นด แอม เนฝเวอะ กอนนะ เก็ท ดิธ จัซท บิคอส อ็อฝ มาย แบ็ด คเรดอิท)
Oh well I guess I mustn’t grumble,
(โอ เว็ล ไอ เก็ซ ซาย มันสตันชฺ grumble ,)
I suppose that’s just the way the cookie crumbles.
(ไอ ซัพโพส แด๊ท จัซท เดอะ เว เดอะ คูคอิ แคมเบิล)

Oh well I guess it’s just the way that things go,
(โอ เว็ล ไอ เก็ซ อิทซ จัซท เดอะ เว แดท ธิง โก ,)
I suppose that’s the way the cookie crumbles,
(ไอ ซัพโพส แด๊ท เดอะ เว เดอะ คูคอิ แคมเบิล ,)
Oh well I guess it’s just the way that things go,
(โอ เว็ล ไอ เก็ซ อิทซ จัซท เดอะ เว แดท ธิง โก ,)
I suppose that’s the way the cookie crumbles.
(ไอ ซัพโพส แด๊ท เดอะ เว เดอะ คูคอิ แคมเบิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everythings Just Wonderful คำอ่านไทย Lily Allen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น