เนื้อเพลง Heartbroken คำอ่านไทย Aaliyah

Baby Baby Baby…… I Wanna Satisfy You.
( เบบิ เบบิ เบบิ ไอ วอนนา แซทอิซไฟ ยู)
Maybe I Try Too Damn Hard, To Show You I Love You.
(เมบี ไอ ทไร ทู แด็ม ฮาด , ทู โฌ ยู ไอ ลัฝ ยู)
What Made You Go And Run This Game On Me?
(ว็อท เมด ยู โก แอ็นด รัน ดีซ เกม ออน มี)
When I Stayed By Your Side,
(ฮเว็น นาย ซเท ไบ ยุร ไซด ,)
What Made You Go And Leave?
(ว็อท เมด ยู โก แอ็นด ลีฝ)

Im Tired Of My Heart….. Being Broken.
(แอม ไทร อ็อฝ มาย ฮาท บีอิง บโรเค็น)
Im Tired Of These Tears….. Falling Down My Face.
(แอม ไทร อ็อฝ ฑิส เทีย ฟ๊อลิง เดาน มาย เฟซ)
Im Tired Of This Love….. Being Taken For Granted.[Wont You Go Your Way]
(แอม ไทร อ็อฝ ดีซ ลัฝ บีอิง เทคเอ็น ฟอ กรานท [ ว็อนท ยู โก ยุร เว ])

You Dont Know, How I Feel….. Im For Real.
(ยู ด้อนท์ โน , เฮา ไอ ฟีล แอม ฟอ ริแอ็ล)
I Used To Be In Love,…… But Not Nomore.
(ไอ ยูซ ทู บี อิน ลัฝ , บัท น็อท Nomore)
When Will You Learn That I Got Feelings Too?
(ฮเว็น วิล ยู เลิน แดท ไอ ก็อท ฟีลอิง ทู)
You’ll Never Know Untill It Happens To You.
(โยว เนฝเวอะ โน อันธิล อิท แฮพเพ็น ทู ยู)

Im Tired Of My Heart….. Being Broken.
(แอม ไทร อ็อฝ มาย ฮาท บีอิง บโรเค็น)
Im Tired Of These Tears….. Falling Down My Face.
(แอม ไทร อ็อฝ ฑิส เทีย ฟ๊อลิง เดาน มาย เฟซ)
Im Tired Of This Love….. Being Taken For Granted.[Wont You Go Your Way]
(แอม ไทร อ็อฝ ดีซ ลัฝ บีอิง เทคเอ็น ฟอ กรานท [ ว็อนท ยู โก ยุร เว ])

Theres One Thing I Gotta Ask of You,
(แดร์ วัน ธิง ไอ กอททะ อาซค อ็อฝ ยู ,)
One Thing, Gotta Ask Of You [Gotta Ask Of You]
(วัน ธิง , กอททะ อาซค อ็อฝ ยู [ กอททะ อาซค อ็อฝ ยู ])
If This Is True [True]
(อิฟ ดีซ ซิส ทรู [ ทรู ])
Why You Took Your Love Away?
(ฮไว ยู ทุค ยุร ลัฝ อะเว)
Why You Took Your Love Away, From Meeee
(ฮไว ยู ทุค ยุร ลัฝ อะเว , ฟร็อม Meeee)
Theres One Thing I Gotta Ask of You,
(แดร์ วัน ธิง ไอ กอททะ อาซค อ็อฝ ยู ,)
One Thing, Gotta Ask Of You [Gotta Ask Of You]
(วัน ธิง , กอททะ อาซค อ็อฝ ยู [ กอททะ อาซค อ็อฝ ยู ])
If This Is True [True]
(อิฟ ดีซ ซิส ทรู [ ทรู ])
Why You Took Your Love Away?[Whyyyyy]
(ฮไว ยู ทุค ยุร ลัฝ อะเว [ Whyyyyy ])

Im Tired Of My Heart….. Being Broken.
(แอม ไทร อ็อฝ มาย ฮาท บีอิง บโรเค็น)
Im Tired Of These Tears….. Falling Down My Face.[Falling, Falling]
(แอม ไทร อ็อฝ ฑิส เทีย ฟ๊อลิง เดาน มาย เฟซ [ ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง ])
Im Tired Of This Love….. Being Taken For Granted.[Wont You Go Your way]
(แอม ไทร อ็อฝ ดีซ ลัฝ บีอิง เทคเอ็น ฟอ กรานท [ ว็อนท ยู โก ยุร เว ])
[Repeat]
([ ริพีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartbroken คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น