เนื้อเพลง Jack-A-Roe คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan [arr]
( ไบ บ็อบ ดายแลน [ arr ])

Oh, there was a wealthy merchant, in London he did dwell.
(โอ , แดร์ วอส ซา เวลธิ เมอแช็นท , อิน ลันดัน ฮี ดิด ดเว็ล)
He had a lovely daughter, the truth to you I’ll tell,
(ฮี แฮ็ด อะ ลัฝลิ ดอเทอะ , เดอะ ทรูธ ทู ยู แอล เท็ล ,)
Oh, the truth to you I’ll tell.
(โอ , เดอะ ทรูธ ทู ยู แอล เท็ล)

She had sweethearts a-plenty and men of high degree.
(ชี แฮ็ด สวีทฮาร์ท ซา พเลนทิ แอ็นด เม็น อ็อฝ ไฮ ดิกรี)
There was none but Jackie Frazier, her true love e’er to be,
(แดร์ วอส นัน บัท แจ็กกี้ Frazier , เฮอ ทรู ลัฝ เอีย ทู บี ,)
Oh, her true love e’er to be.
(โอ , เฮอ ทรู ลัฝ เอีย ทู บี)

” Oh daughter, oh daughter, your body I will confine.
(” โอ ดอเทอะ , โอ ดอเทอะ , ยุร บอดอิ ไอ วิล คอนไฟน)
If none but Jack the sailor would ever suit your mind,
(อิฟ นัน บัท แจ็ค เดอะ เซลเออะ เวิด เอฝเออะ ซยูท ยุร ไมนด ,)
Oh, would ever suit your mind.
(โอ , เวิด เอฝเออะ ซยูท ยุร ไมนด)

” This body you may imprison, my heart you can’t confine.
(” ดีซ บอดอิ ยู เม อิมพริ๊ซั่น , มาย ฮาท ยู แค็นท คอนไฟน)
There’s none but Jack the sailor would have this heart of mine,
(แดร์ นัน บัท แจ็ค เดอะ เซลเออะ เวิด แฮ็ฝ ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน ,)
Oh, would have this heart of mine.
(โอ , เวิด แฮ็ฝ ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)

Now Jackie’s gone sailing with trouble on his mind.
(เนา แจ็กกี้ กอน เซลลิง วิฑ ทรั๊บเบิ้ล ออน ฮิส ไมนด)
To leave his native country and his darling girl behind,
(ทู ลีฝ ฮิส เนทิฝ คันทริ แอ็นด ฮิส ดาลิง เกิล บิไฮนด ,)
Oh, his darling girl behind.
(โอ , ฮิส ดาลิง เกิล บิไฮนด)

She went into the tailor shop and dressed in men’s array,
(ชี เว็นท อีนทุ เดอะ เทเลอะ ฌ็อพ แอ็นด ดเรซ อิน เม็น แอะเร ,)
Then she went into the vessel to convey herself away,
(เด็น ชี เว็นท อีนทุ เดอะ เฝ๊สเซ่ล ทู ค็อนเฝ เฮอเซลฟ อะเว ,)
Oh, convey herself away.
(โอ , ค็อนเฝ เฮอเซลฟ อะเว)

” Before you step onboard, sir, your name I’d like to know. ”
(” บิโฟ ยู ซเท็พ onboard , เซอ , ยุร เนม อาย ไลค ทู โน “)
She smiled all in her countenance, said, ” They call me Jack-A-Roe,
(ชี ซไมล ออล อิน เฮอ เคานทิแน็นซ , เซ็ด , ” เด คอล มี แจ็ค กา โร ,)
Oh, they call me Jack-A-Roe. ”
(โอ , เด คอล มี แจ็ค กา โร “)

” Your waist is light and slender, your fingers neat and small,
(” ยุร เวซท อีส ไลท แอ็นด ซเลนเดอะ , ยุร ฟีงเกอะ นีท แอ็นด ซมอล ,)
Your cheeks too red and rosy for to face the cannonball,
(ยุร ชีค ทู เร็ด แอ็นด โรสอิ ฟอ ทู เฟซ เดอะ แคนนันบอล ,)
Oh, to face the cannonball.
(โอ , ทู เฟซ เดอะ แคนนันบอล)

” I know my waist is slender and my fingers they are small,
(” ไอ โน มาย เวซท อีส ซเลนเดอะ แอ็นด มาย ฟีงเกอะ เด อาร์ ซมอล ,)
But they would not make me tremble for to see ten thousand fall,
(บัท เด เวิด น็อท เมค มี เทมเบิล ฟอ ทู ซี เท็น เธาแส็น ฟอล ,)
Oh, to see ten thousand fall. ”
(โอ , ทู ซี เท็น เธาแส็น ฟอล “)

The war soon being over, they hunted all around.
(เดอะ วอ ซูน บีอิง โอเฝอะ , เด ฮันท ออล อะเรานด)
Among the dead and dying her darling love she found,
(อะมัง เดอะ เด็ด แอ็นด ไดอิง เฮอ ดาลิง ลัฝ ชี เฟานด ,)
Oh, her darling love she found.
(โอ , เฮอ ดาลิง ลัฝ ชี เฟานด)

She picked him up all in her arms and carries him to town,
(ชี พิค ฮิม อัพ ออล อิน เฮอ อาม แซน แคร์รี่ ฮิม ทู ทาวน์ ,)
And sent for her physician to quickly heal his wounds,
(แอ็นด เซ็นท ฟอ เฮอ ฟิสีฌแอ็น ทู ควีคลิ ฮีล ฮิส วูนด ,)
Oh, to quickly heal his wounds.
(โอ , ทู ควีคลิ ฮีล ฮิส วูนด)

This couple, they got married, so well they did agree,
(ดีซ คั๊พเพิ่ล , เด ก็อท แมริด , โซ เว็ล เด ดิด อักรี ,)
This couple they got married, so why not you and me,
(ดีซ คั๊พเพิ่ล เด ก็อท แมริด , โซ ฮไว น็อท ยู แอ็นด มี ,)
Oh, so why not you and me.
(โอ , โซ ฮไว น็อท ยู แอ็นด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jack-A-Roe คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น