เนื้อเพลง Playas Gon’ Play คำอ่านไทย 3 Little Women

[Intro]
( [ อินโทร ])
The hit maker
(เดอะ ฮิท เมคเออะ)
The playas gon’ play
(เดอะ พอลเย ก็อน พเล)
Them haters gonna hate
(เฑ็ม เฮเดอ กอนนะ เฮท)
Them callers gonna call
(เฑ็ม คอลเลอะ กอนนะ คอล)
Them ballers gonna ball
(เฑ็ม บอลเลอกอนนะ บอล)
[Let ’em know]
([ เล็ท เอ็ม โน ])

I, I don’t mind [ha]
(ไอ , ไอ ด้อนท์ ไมนด [ ฮา ])
What people say or do [nah, nah]
(ว็อท พี๊เพิ่ล เซ ออ ดู [ นาห์ , นาห์ ])
But I, I do mind
(บัท ไอ , ไอ ดู ไมนด)
What you believe is true
(ว็อท ยู บิลีฝ อีส ทรู)
You are the only one
(ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
Getting all my love
(เกดดดิ้ง ออล มาย ลัฝ)
Cuz what they do [what they do]
(คัซ ว็อท เด ดู [ ว็อท เด ดู ])
Ain’t nothin’ new
(เอน นอทติน นยู)

Playas, they gonna play
(พอลเย , เด กอนนะ พเล)
And haters, they gonna hate
(แอ็นด เฮเดอ , เด กอนนะ เฮท)
Ballers, they gonna ball
(บอลเลอ, เด กอนนะ บอล)
Shot callers, they gonna call
(ฌ็อท คอลเลอะ , เด กอนนะ คอล)
That ain’t got nothin’ to do
(แดท เอน ก็อท นอทติน ทู ดู)
With me and you
(วิฑ มี แอ็นด ยู)
That’s the way it is
(แด๊ท เดอะ เว อิท อีส)
That’s the way it is
(แด๊ท เดอะ เว อิท อีส)

So-called friends
(โซ คอล ฟเร็นด)
Don’t wanna see me with you
(ด้อนท์ วอนนา ซี มี วิฑ ยู)
Behind your back
(บิไฮนด ยุร แบ็ค)
Callin’ my cell and pager too
(คอลลิน มาย เซ็ล แอ็นด เฝน ทู)
No matter what they do
(โน แมทเทอะ ว็อท เด ดู)
I will stay true
(ไอ วิล ซเท ทรู)
Only to you
(โอ๊นลี่ ทู ยู)
Only to you
(โอ๊นลี่ ทู ยู)

Playas, they gonna play
(พอลเย , เด กอนนะ พเล)
And haters, they gonna hate
(แอ็นด เฮเดอ , เด กอนนะ เฮท)
Ballers, they gonna ball
(บอลเลอ, เด กอนนะ บอล)
Shot callers, they gonna call
(ฌ็อท คอลเลอะ , เด กอนนะ คอล)
That ain’t got nothin’ to do
(แดท เอน ก็อท นอทติน ทู ดู)
With me and you
(วิฑ มี แอ็นด ยู)
That’s the way it is
(แด๊ท เดอะ เว อิท อีส)
That’s the way it is
(แด๊ท เดอะ เว อิท อีส)

I want you to know [I want you to know]
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน [ ไอ ว็อนท ยู ทู โน ])
I’ll never let you go [I’ll never let you go]
(แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก [ แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก ])
We gotta talk about everything you hear
(วี กอททะ ทอค อะเบาท เอ๊วี่ติง ยู เฮีย)
Cuz I know that it ain’t true
(คัซ ไอ โน แดท ดิธ เอน ทรู)
You can trust my love
(ยู แค็น ทรัซท มาย ลัฝ)
And I can trust yours too
(แอ็นด ดาย แค็น ทรัซท ยุร ทู)
Our love will be forever, yeah
(เอ๊า ลัฝ วิล บี เฟาะเรฝเออะ , เย่)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Little Women
(ลิ๊ทเทิ่ล วีมเอิน)
They gon’ ball shorty
(เด ก็อน บอล ชอร์ทดิง)
They gon’ play shorty
(เด ก็อน พเล ชอร์ทดิง)
That’s how they do shorty
(แด๊ท เฮา เด ดู ชอร์ทดิง)
We comin’ through shorty
(วี คัมอิน ธรู ชอร์ทดิง)
The hit maker shorty
(เดอะ ฮิท เมคเออะ ชอร์ทดิง)

Playas gon’ play
(พอลเย ก็อน พเล)

Playas, they gonna play
(พอลเย , เด กอนนะ พเล)
And haters, they gonna hate
(แอ็นด เฮเดอ , เด กอนนะ เฮท)
Ballers, they gonna ball
(บอลเลอ, เด กอนนะ บอล)
Shot callers, they gonna call
(ฌ็อท คอลเลอะ , เด กอนนะ คอล)
That ain’t got nothin’ to do
(แดท เอน ก็อท นอทติน ทู ดู)
With me and you
(วิฑ มี แอ็นด ยู)
That’s the way it is
(แด๊ท เดอะ เว อิท อีส)
That’s the way it is
(แด๊ท เดอะ เว อิท อีส)

Playas, they gonna play
(พอลเย , เด กอนนะ พเล)
And haters, they gonna hate
(แอ็นด เฮเดอ , เด กอนนะ เฮท)
Ballers, they gonna ball
(บอลเลอ, เด กอนนะ บอล)
Shot callers, they gonna call
(ฌ็อท คอลเลอะ , เด กอนนะ คอล)
That ain’t got nothin’ to do
(แดท เอน ก็อท นอทติน ทู ดู)
With me and you
(วิฑ มี แอ็นด ยู)
That’s the way it is
(แด๊ท เดอะ เว อิท อีส)
That’s the way it is
(แด๊ท เดอะ เว อิท อีส)

Playas, they gonna play
(พอลเย , เด กอนนะ พเล)
And haters, they gonna hate
(แอ็นด เฮเดอ , เด กอนนะ เฮท)
Ballers, they gonna ball
(บอลเลอ, เด กอนนะ บอล)
Shot callers, they gonna call
(ฌ็อท คอลเลอะ , เด กอนนะ คอล)
That ain’t got nothin’ to do
(แดท เอน ก็อท นอทติน ทู ดู)
With me and you
(วิฑ มี แอ็นด ยู)
That’s the way it is
(แด๊ท เดอะ เว อิท อีส)
That’s the way it is
(แด๊ท เดอะ เว อิท อีส)

Playas gonna play [uh]
(พอลเย กอนนะ พเล [ อา ])
Haters gonna hate [right]
(เฮเดอ กอนนะ เฮท [ ไรท ])
That’s the way it is [yeah]
(แด๊ท เดอะ เว อิท อีส [ เย่ ])
That’s just how it’s been [let ’em know, let ’em know]
(แด๊ท จัซท เฮา อิทซ บีน [ เล็ท เอ็ม โน , เล็ท เอ็ม โน ])

Playas [Little Women y’all]
(พอลเย [ ลิ๊ทเทิ่ล วีมเอิน ยอล ])
And haters [9 lives y’all]
(แอ็นด เฮเดอ [ นาย ไลฝ ยอล ])
Playas [the hit maker y’all, woo]
(พอลเย [ เดอะ ฮิท เมคเออะ ยอล , วู ])
And haters
(แอ็นด เฮเดอ)

Playas gonna play [oh, oh]
(พอลเย กอนนะ พเล [ โอ , โอ ])
Haters gonna hate [yeah]
(เฮเดอ กอนนะ เฮท [ เย่ ])
Ballers gonna ball [oh, oh]
(บอลเลอกอนนะ บอล [ โอ , โอ ])
Callers gonna call
(คอลเลอะ กอนนะ คอล)
Yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Playas Gon’ Play คำอ่านไทย 3 Little Women

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น