เนื้อเพลง Break My Heart คำอ่านไทย Hilary Duff

Someone always gets their hearts stomped to the ground
( ซัมวัน ออลเว เก็ท แด ฮาท สตอมพฺทู เดอะ กเรานด)
And this is what I think every time I look around
(แอ็นด ดีซ ซิส ว็อท ไอ ธิงค เอฝริ ไทม ไอ ลุค อะเรานด)
I never thought that this would happen to me
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท ดีซ เวิด แฮพเพ็น ทู มี)
I never thought that I’ll end up this way
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท แอล เอ็นด อัพ ดีซ เว)

And now that you’re through with me
(แอ็นด เนา แดท ยัวร์ ธรู วิฑ มี)
Don’t know what to do with me
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู วิฑ มี)
I guess I’m my own again
(ไอ เก็ซ แอม มาย โอน อะเกน)
Like I’m some kind of enemy
(ไลค แอม ซัม ไคนด อ็อฝ เอนอิมิ)
Never a friend to me
(เนฝเวอะ รา ฟเร็นด ทู มี)
Remember when you used to say
(ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู ยูซ ทู เซ)
These things will always be this way
(ฑิส ธิง วิล ออลเว บี ดีซ เว)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Why don’t you, break my heart
(ฮไว ด้อนท์ ยู , บเรค มาย ฮาท)
Watch me fall apart you see
(ว็อช มี ฟอล อะพาท ยู ซี)
I’m falling apart, look what you’re doing to me
(แอม ฟ๊อลิง อะพาท , ลุค ว็อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)

Now I’m trying to get my heart up off the ground
(เนา แอม ทไรอิง ทู เก็ท มาย ฮาท อัพ ออฟฟ เดอะ กเรานด)
My confidence is gone
(มาย คอนฟิเด็นซ อีส กอน)
Happiness can not be found
(แฮพพิเน็ซ แค็น น็อท บี เฟานด)
So look what you did to me
(โซ ลุค ว็อท ยู ดิด ทู มี)
You got the best of me
(ยู ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
And now I’m stuck with all the rest
(แอ็นด เนา แอม ซทัค วิฑ ออล เดอะ เร็ซท)
It will never be the same
(อิท วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)

Why don’t you, break my heart
(ฮไว ด้อนท์ ยู , บเรค มาย ฮาท)
Watch me fall apart you see
(ว็อช มี ฟอล อะพาท ยู ซี)
I’m falling apart, look what you’re doing to me
(แอม ฟ๊อลิง อะพาท , ลุค ว็อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)

Break my heart
(บเรค มาย ฮาท)
Watch me fall apart you see
(ว็อช มี ฟอล อะพาท ยู ซี)
I’m falling apart, look what you’re doing to me
(แอม ฟ๊อลิง อะพาท , ลุค ว็อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)

All I ever wanted
(ออล ไอ เอฝเออะ ว็อนท)
Is look me standing here alone
(อีส ลุค มี ซแทนดิง เฮียร อะโลน)
It started with you and ended with me
(อิท ซทาท วิฑ ยู แอ็นด เอ็นด วิฑ มี)

All I ever needed
(ออล ไอ เอฝเออะ นีด)
I had it with you in my arms
(ไอ แฮ็ด ดิท วิฑ ยู อิน มาย อาม)
It started with you and ended with me
(อิท ซทาท วิฑ ยู แอ็นด เอ็นด วิฑ มี)

Break my heart
(บเรค มาย ฮาท)
Watch me fall apart you see
(ว็อช มี ฟอล อะพาท ยู ซี)
I’m falling apart, look what you’re doing to me
(แอม ฟ๊อลิง อะพาท , ลุค ว็อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)

Why don’t you, break my heart
(ฮไว ด้อนท์ ยู , บเรค มาย ฮาท)
Watch me fall apart you see
(ว็อช มี ฟอล อะพาท ยู ซี)
I’m falling apart, look what you’re doing to me
(แอม ฟ๊อลิง อะพาท , ลุค ว็อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)

Why don’t you, break my heart
(ฮไว ด้อนท์ ยู , บเรค มาย ฮาท)
Watch me fall apart you see
(ว็อช มี ฟอล อะพาท ยู ซี)
I’m falling apart, look what you’re doing to me
(แอม ฟ๊อลิง อะพาท , ลุค ว็อท ยัวร์ ดูอิง ทู มี)

Why don’t you, break my heart
(ฮไว ด้อนท์ ยู , บเรค มาย ฮาท)
Break my heart
(บเรค มาย ฮาท)
Break my heart
(บเรค มาย ฮาท)
Break my heart
(บเรค มาย ฮาท)
Break my heart
(บเรค มาย ฮาท)
Break my heart
(บเรค มาย ฮาท)
Break my heart
(บเรค มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break My Heart คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น