เนื้อเพลง In My Life คำอ่านไทย Bette Midler

()
” It’s Christmas time. Gonna sing a little song for you. ”
(” อิทซ ครีซมัซ ไทม กอนนะ ซิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง ฟอ ยู “)

There are places I remember
(แดร์ อาร์ พเลซ ซาย ริเมมเบอะ)
all my life, though some have changed.
(ออล มาย ไลฟ , โธ ซัม แฮ็ฝ เชนจ)
Some forever, not for better.
(ซัม เฟาะเรฝเออะ , น็อท ฟอ เบทเทอะ)
And some have gone, and some remain.
(แอ็นด ซัม แฮ็ฝ กอน , แอ็นด ซัม ริเมน)

All these places have their moments
(ออล ฑิส พเลซ แฮ็ฝ แด โมเม็นท)
with lovers and friends I still can’t recall.
(วิฑ ลัฝเออะ แซน ฟเร็นด ซาย ซทิล แค็นท ริคอล)
Some are dead and some are living.
(ซัม อาร์ เด็ด แอ็นด ซัม อาร์ ลีฝอิง)
In my life I love them all.
(อิน มาย ไลฟ ไอ ลัฝ เฑ็ม ออล)

But of all these friends and lovers,
(บัท อ็อฝ ออล ฑิส ฟเร็นด แซน ลัฝเออะ ,)
there is no one compares with you.
(แดร์ อีส โน วัน ค็อมแพ วิฑ ยู)
And these memories lose their meaning
(แอ็นด ฑิส เมรโมรี ลูส แด มีนนิง)
when I think of love as something new.
(ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ ลัฝ แอ็ส ซัมติง นยู)

Though I know I’ll never ever lose affection
(โธ ไอ โน แอล เนฝเวอะ เอฝเออะ ลูส แอ็ฟเฟคฌัน)
for people and things that went before,
(ฟอ พี๊เพิ่ล แอ็นด ธิง แดท เว็นท บิโฟ ,)
I know I’ll often stop and think about them.
(ไอ โน แอล ออฟเอ็น ซท็อพ แอ็นด ธิงค อะเบาท เฑ็ม)
In my life I love you more.
(อิน มาย ไลฟ ไอ ลัฝ ยู โม)

Though I know I’ll never ever lose affection
(โธ ไอ โน แอล เนฝเวอะ เอฝเออะ ลูส แอ็ฟเฟคฌัน)
for people and things that went before,
(ฟอ พี๊เพิ่ล แอ็นด ธิง แดท เว็นท บิโฟ ,)
I know I’ll often stop and think of them.
(ไอ โน แอล ออฟเอ็น ซท็อพ แอ็นด ธิงค อ็อฝ เฑ็ม)
But in my life I loved you more.
(บัท อิน มาย ไลฟ ไอ ลัฝ ยู โม)
I love you more.
(ไอ ลัฝ ยู โม)
I love you more.
(ไอ ลัฝ ยู โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Life คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น