เนื้อเพลง Use My Shoulder คำอ่านไทย Jojo

Hey what’s your story
( เฮ ว็อท ยุร ซโทริ)
Hate to see ya lookin worried
(เฮท ทู ซี ยา ลุคกิน เวอริ)
You know you can tell me
(ยู โน ยู แค็น เท็ล มี)
Cause I am understanding
(คอส ไอ แอ็ม อันเดิซแทนดิง)
Would you mind sharing
(เวิด ยู ไมนด ชาร์ริง)
What’s bothering or happening
(ว็อท บาร์เดอริง ออ แฮพเพะนิง)
Turn that frown upside down
(เทิน แดท ฟเราน อัพไซต์ เดาน)
What’s with all this madness
(ว็อท วิฑ ออล ดีซ แมดเน็ซ)

Is it somethin [somethin], somethin I should know? [Somethin I should know]
(อีส ซิท ซัมติน [ ซัมติน ] , ซัมติน นาย เชิด โน [ ซัมติน นาย เชิด โน ])
Is it somethin [somethin], somethin I should know? [Somethin I should know]
(อีส ซิท ซัมติน [ ซัมติน ] , ซัมติน นาย เชิด โน [ ซัมติน นาย เชิด โน ])
Cause I feel like [feel like] you should have some hope
(คอส ไอ ฟีล ไลค [ ฟีล ไลค ] ยู เชิด แฮ็ฝ ซัม โฮพ)
Then I feel like [feel like] you should have some hope
(เด็น นาย ฟีล ไลค [ ฟีล ไลค ] ยู เชิด แฮ็ฝ ซัม โฮพ)
Yeah, well
(เย่ , เว็ล)

If things don’t go your way
(อิฟ ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว)
Use my shoulder to lean on
(ยูซ มาย โฌลเดอะ ทู ลีน ออน)
If things don’t go your way
(อิฟ ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว)
Use my pillow to lay on
(ยูซ มาย พีลโล ทู เล ออน)
If things don’t go your way
(อิฟ ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว)
Use my shoulder to cry on
(ยูซ มาย โฌลเดอะ ทู คไร ออน)
That’s what friends are for
(แด๊ท ว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)

I know it’s a struggle
(ไอ โน อิทซ ซา สทรั๊กเกิ้ล)
You gotta flex your muscle
(ยู กอททะ ฟเล็คซ ยุร มั๊สเคิ่ล)
Don’t be scared to hustle
(ด้อนท์ บี ซคา ทู เฮสเซล)
There’s no reason to wrestle
(แดร์ โน รี๊ซั่น ทู เร๊ซเซิ่ล)
Take your time
(เทค ยุร ไทม)
Clear your mind
(คเลีย ยุร ไมนด)
You know I am here for you
(ยู โน ไอ แอ็ม เฮียร ฟอ ยู)
Don’t be scared
(ด้อนท์ บี ซคา)
Pour out your heart
(โพ เอ้า ยุร ฮาท)
I’ll be there wherever you want
(แอล บี แดร์ ฮแวเรฝเออะ ยู ว็อนท)

Is it somethin [somethin], somethin I should know? [Somethin I should know]
(อีส ซิท ซัมติน [ ซัมติน ] , ซัมติน นาย เชิด โน [ ซัมติน นาย เชิด โน ])
Is it somethin [somethin], somethin I should know? [Somethin I should know]
(อีส ซิท ซัมติน [ ซัมติน ] , ซัมติน นาย เชิด โน [ ซัมติน นาย เชิด โน ])
Cause I feel like [feel like] you should have some hope
(คอส ไอ ฟีล ไลค [ ฟีล ไลค ] ยู เชิด แฮ็ฝ ซัม โฮพ)
Then I feel like [feel like] you should have some hope
(เด็น นาย ฟีล ไลค [ ฟีล ไลค ] ยู เชิด แฮ็ฝ ซัม โฮพ)
Yeah, well
(เย่ , เว็ล)

If things don’t go your way [Your way, your way, your way]
(อิฟ ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว [ ยุร เว , ยุร เว , ยุร เว ])
Use my shoulder to lean on
(ยูซ มาย โฌลเดอะ ทู ลีน ออน)
If things don’t go your way
(อิฟ ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว)
Use my pillow to lay on
(ยูซ มาย พีลโล ทู เล ออน)
If things don’t go your way
(อิฟ ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว)
Use my shoulder to cry on
(ยูซ มาย โฌลเดอะ ทู คไร ออน)
That’s what friends are for
(แด๊ท ว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)

You can tell me [Tell me, tell me]
(ยู แค็น เท็ล มี [ เท็ล มี , เท็ล มี ])
I’ll help you when you help me
(แอล เฮ็ลพ ยู ฮเว็น ยู เฮ็ลพ มี)
Oh baby I’ll listen to you
(โอ เบบิ แอล ลิ๊สซึ่น ทู ยู)
Everything you’re goin through
(เอ๊วี่ติง ยัวร์ โกอิน ธรู)
I swear I will
(ไอ ซแว ไอ วิล)
I swear I will
(ไอ ซแว ไอ วิล)
You can tell me [Tell me baby]
(ยู แค็น เท็ล มี [ เท็ล มี เบบิ ])
And you know you can trust me
(แอ็นด ยู โน ยู แค็น ทรัซท มี)
Baby I’ll listen to you
(เบบิ แอล ลิ๊สซึ่น ทู ยู)
And everything you’re goin through
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ยัวร์ โกอิน ธรู)
You know I will
(ยู โน ไอ วิล)
You know I will
(ยู โน ไอ วิล)

If things don’t go your way
(อิฟ ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว)
Use my shoulder to lean on
(ยูซ มาย โฌลเดอะ ทู ลีน ออน)
If things don’t go your way
(อิฟ ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว)
Use my pillow to lay on
(ยูซ มาย พีลโล ทู เล ออน)
If things don’t go your way
(อิฟ ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว)
Use my shoulder to cry on
(ยูซ มาย โฌลเดอะ ทู คไร ออน)
That’s what friends are for
(แด๊ท ว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)
If things don’t go your way
(อิฟ ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว)
Use my shoulder to lean on
(ยูซ มาย โฌลเดอะ ทู ลีน ออน)
If things don’t go your way
(อิฟ ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว)
Use my pillow to lay on
(ยูซ มาย พีลโล ทู เล ออน)
If things don’t go your way
(อิฟ ธิง ด้อนท์ โก ยุร เว)
Use my shoulder to cry on
(ยูซ มาย โฌลเดอะ ทู คไร ออน)
That’s what friends are for
(แด๊ท ว็อท ฟเร็นด แซร์ ฟอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Use My Shoulder คำอ่านไทย Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น