เนื้อเพลง Blueberry Hill คำอ่านไทย Elvis Presley

I found my thrill on blueberry hill
( ไอ เฟานด มาย ธริล ออน บลูเบอรี่ ฮิล)
On blueberry hill when I found you
(ออน บลูเบอรี่ ฮิล ฮเว็น นาย เฟานด ยู)
The moon stood still on blueberry hill
(เดอะ มูน ซทูด ซทิล ออน บลูเบอรี่ ฮิล)
And lingered until my dreams came true
(แอ็นด ลีงเกอะ อันทีล มาย ดรีม เคม ทรู)

The wind in the willow played
(เดอะ วินด อิน เดอะ วีลโล พเล)
Love’s sweet melody
(ลัฝ สวี้ท เมลโอะดิ)
But all of those vows we made
(บัท ดอร์ อ็อฝ โฑส เฝา วี เมด)
Were never to be
(เวอ เนฝเวอะ ทู บี)

Tho’ we’re apart, you’re part of me still
(โฑ เวีย อะพาท , ยัวร์ พาท อ็อฝ มี ซทิล)
For you were my thrill on blueberry hill
(ฟอ ยู เวอ มาย ธริล ออน บลูเบอรี่ ฮิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blueberry Hill คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น