เนื้อเพลง H.w.c. คำอ่านไทย Liz Phair

Give it to me, don’t give it away
( กิฝ อิท ทู มี , ด้อนท์ กิฝ อิท อะเว)
Don’t think about what the others say
(ด้อนท์ ธิงค อะเบาท ว็อท ดิ อัฑเออะ เซ)
My skins getting clear, my hairs so bright
(มาย ซคิน เกดดดิ้ง คเลีย , มาย แฮ โซ ไบร๊ท)
All you do is f*ck me every day and night
(ออล ยู ดู อีส เอฟ *ck มี เอฝริ เด แอ็นด ไนท)

You’re my secret beauty routine
(ยัวร์ มาย ซีคเร็ท บยูทิ รูทีน)
Na, na, na, na, what my body has seen
(นา , นา , นา , นา , ว็อท มาย บอดอิ แฮ็ส ซีน)
I am lookin’ good and I’m feeling nice
(ไอ แอ็ม ลุคกิน เกิด แอ็นด แอม ฟีลอิง ไน๊ซ์)
Baby you’re the best magazine advice
(เบบิ ยัวร์ เดอะ เบ็ซท แมกอะสีน แอ็ดไฝซ)

Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)
Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)
Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)
Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)

I’m gonna pull you back down between the sheets
(แอม กอนนะ พุล ยู แบ็ค เดาน บีทวิน เดอะ ฌีท)
Everything is fresher when the day is sweet
(เอ๊วี่ติง อีส ฟเรฌเออะ ฮเว็น เดอะ เด อีส สวี้ท)
In the morning light when you’re already on the phone
(อิน เดอะ มอนิง ไลท ฮเว็น ยัวร์ ออลเรดอิ ออน เดอะ โฟน)

Face it, one of these days
(เฟซ อิท , วัน อ็อฝ ฑิส เด)
Without you I’m just another Dorian Gray
(วิเฑาท ยู แอม จัซท แอะนัธเออะ โดเรียน กเร)
It’s the fountain of youth
(อิทซ เดอะ เฟานทิน อ็อฝ ยูธ)
It’s the meaning of life
(อิทซ เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไลฟ)
So hot, so sweet, so wet my appetite
(โซ ฮ็อท , โซ สวี้ท , โซ เว็ท มาย แอพพิไทท)

Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)
Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)
Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)
Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)

Face it, one of these days
(เฟซ อิท , วัน อ็อฝ ฑิส เด)
Without you I’m just another Dorian Gray
(วิเฑาท ยู แอม จัซท แอะนัธเออะ โดเรียน กเร)
It’s the fountain of youth
(อิทซ เดอะ เฟานทิน อ็อฝ ยูธ)
It’s the meaning of life
(อิทซ เดอะ มีนนิง อ็อฝ ไลฟ)
Baby you’re the best magazine advice
(เบบิ ยัวร์ เดอะ เบ็ซท แมกอะสีน แอ็ดไฝซ)

Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)
Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)
Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)
Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)
Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)
Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)
Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)
Gimme your hot white cum
(กีมมิ ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)
Your hot white cum
(ยุร ฮ็อท ฮไวท คัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง H.w.c. คำอ่านไทย Liz Phair

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น