เนื้อเพลง The Click คำอ่านไทย Good Charlotte

Just because I walk
( จัซท บิคอส ไอ วอค)
Like Obi-Wan Kenobi
(ไลค Obi ว็อน Kenobi)
You people talk
(ยู พี๊เพิ่ล ทอค)
But you don’t even know me
(บัท ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โน มี)
And that’s all right
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ไรท)
Cause I get down with GC
(คอส ไอ เก็ท เดาน วิฑ GC)
So I walk on and
(โซ ไอ วอค ออน แอ็นด)
Listen to their CD
(ลิ๊สซึ่น ทู แด ซีดี)
Some people laugh
(ซัม พี๊เพิ่ล ลาฟ)
They do it just to spite me
(เด ดู อิท จัซท ทู ซไพท มี)
Behind my back
(บิไฮนด มาย แบ็ค)
They don’t know what I see
(เด ด้อนท์ โน ว็อท ไอ ซี)
But I don’t care what they say
(บัท ไอ ด้อนท์ แค ว็อท เด เซ)
I don’t need them anyway
(ไอ ด้อนท์ นีด เฑ็ม เอนอิเว)
I’ll just go about my day
(แอล จัซท โก อะเบาท มาย เด)
But anyway
(บัท เอนอิเว)

You go out on Friday night
(ยู โก เอ้า ออน ฟไรดิ ไนท)
I’ll stay in but that’s all right
(แอล ซเท อิน บัท แด๊ท ซอร์ ไรท)
Cause I have found a clique
(คอส ไอ แฮ็ฝ เฟานด อะ คลีค)
To call my own in-crowd
(ทู คอล มาย โอน อิน คเราด)
Out-crowd
(เอ้า คเราด)
I don’t care your crowd
(ไอ ด้อนท์ แค ยุร คเราด)
My crowd
(มาย คเราด)
We can’t share
(วี แค็นท แฌ)
Cause I have found
(คอส ไอ แฮ็ฝ เฟานด)
A clique to call my own
(อะ คลีค ทู คอล มาย โอน)
[Let’s go]
([ เล็ท โก ])

So come and talk to me
(โซ คัม แอ็นด ทอค ทู มี)
On my computer screen
(ออน มาย ค็อมพยูทเออะ ซครีน)
The best years of our lives
(เดอะ เบ็ซท เยีย อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
Aren’t as easy as they seem
(อเร้น แอ็ส อีสอิ แอ็ส เด ซีม)
But when they will look back
(บัท ฮเว็น เด วิล ลุค แบ็ค)
And then we’ll have to laugh
(แอ็นด เด็น เว็ล แฮ็ฝ ทู ลาฟ)
They used to call us names
(เด ยูซ ทู คอล อัซ เนม)
Now they want our autographs
(เนา เด ว็อนท เอ๊า ออโทะกรัฟ)
To get the girl and make the grade
(ทู เก็ท เดอะ เกิล แอ็นด เมค เดอะ กเรด)
It’s all a show
(อิทซ ซอร์ อะ โฌ)
It’s all a game
(อิทซ ซอร์ อะ เกม)
And I would lose it if I played
(แอ็นด ดาย เวิด ลูส อิท อิฟ ฟาย พเล)
It’s all the same
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)

So I don’t care what they say
(โซ ไอ ด้อนท์ แค ว็อท เด เซ)
I don’t need them anyway
(ไอ ด้อนท์ นีด เฑ็ม เอนอิเว)
I’ll just go about my day
(แอล จัซท โก อะเบาท มาย เด)
But anyway
(บัท เอนอิเว)

You go out on Friday night
(ยู โก เอ้า ออน ฟไรดิ ไนท)
I’ll stay in but that’s all right
(แอล ซเท อิน บัท แด๊ท ซอร์ ไรท)
Cause I have found a clique
(คอส ไอ แฮ็ฝ เฟานด อะ คลีค)
To call my own in-crowd
(ทู คอล มาย โอน อิน คเราด)
Out-crowd
(เอ้า คเราด)
I don’t care your crowd
(ไอ ด้อนท์ แค ยุร คเราด)
My crowd
(มาย คเราด)
We can’t share
(วี แค็นท แฌ)
Cause I have found a
(คอส ไอ แฮ็ฝ เฟานด อะ)
Clique to call my own
(คลีค ทู คอล มาย โอน)

She says she’d call
(ชี เซ ชี คอล)
But I know she won’t
(บัท ไอ โน ชี ว็อนท)
[She won’t]
([ ชี ว็อนท ])
[She won’t]
([ ชี ว็อนท ])

You go out on Friday night
(ยู โก เอ้า ออน ฟไรดิ ไนท)
I’ll stay in but that’s all right
(แอล ซเท อิน บัท แด๊ท ซอร์ ไรท)
Cause I have found a clique
(คอส ไอ แฮ็ฝ เฟานด อะ คลีค)
To call my own in-crowd
(ทู คอล มาย โอน อิน คเราด)
Out-crowd
(เอ้า คเราด)
I don’t care your crowd
(ไอ ด้อนท์ แค ยุร คเราด)
My crowd
(มาย คเราด)
We can’t share
(วี แค็นท แฌ)
Cause I have found a
(คอส ไอ แฮ็ฝ เฟานด อะ)
Clique to call my own
(คลีค ทู คอล มาย โอน)

I don’t care what you say
(ไอ ด้อนท์ แค ว็อท ยู เซ)
I don’t need you anyway
(ไอ ด้อนท์ นีด ยู เอนอิเว)
I’ll just go about my day
(แอล จัซท โก อะเบาท มาย เด)
But anyway
(บัท เอนอิเว)

I don’t care what you say
(ไอ ด้อนท์ แค ว็อท ยู เซ)
I don’t need you anyway
(ไอ ด้อนท์ นีด ยู เอนอิเว)
I’ll just go about my day
(แอล จัซท โก อะเบาท มาย เด)
But anyway
(บัท เอนอิเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Click คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น