เนื้อเพลง Eighty-Five คำอ่านไทย Gym Class Heroes

It seems like lately time be beatin’ my ass,
( อิท ซีม ไลค เลทลิ ไทม บี บีดิน มาย อาซ ,)
Every step is like a right hook from Iron Mike Tyson in his prime,
(เอฝริ ซเท็พ อีส ไลค เก ไรท ฮุค ฟร็อม ไอเอิน ไมค Tyson อิน ฮิส พไรม ,)
It’s like my mind is on a tredmill,
(อิทซ ไลค มาย ไมนด อีส ออน อะ tredmill ,)
I’m sweatin’ bullets,
(แอม สเวเดน บูลเล็ท ,)
see the plug but I can’t pull it,
(ซี เดอะ พลัก บัท ไอ แค็นท พุล อิท ,)
This belt just keeps bringin’ me back,
(ดีซ เบ็ลท จัซท คีพ บริงอิน มี แบ็ค ,)
And every minute is like a ‘tiger uppercut’ from Sagat,
(แอ็นด เอฝริ มินยูท อีส ไลค เก ไทเกอะ uppercut ฟร็อม Sagat ,)
I’m up against these ropes,
(แอม อัพ อะเกนซท ฑิส โรพ ,)
and ain’t no tellin’ if I win or not,
(แอ็นด เอน โน เทลลิน อิฟ ฟาย วิน ออ น็อท ,)
These gloves are getting heavy,
(ฑิส กลัฝ แซร์ เกดดดิ้ง เฮฝอิ ,)
it’s fight or flight you know how that goes,
(อิทซ ไฟท ออ ฟไลท ยู โน เฮา แดท โกซ ,)
Facin’ clocks is chasin’,
(Facin คล็อค ซิส เช๊ซิน ,)
got me dodgin’ obstacles,
(ก็อท มี dodgin อ๊อบสเทเคิ่ล ,)
And every hour is like a tightrope I walk with greasy shoes,
(แอ็นด เอฝริ เอาร อีส ไลค เก ดีทายเชิบ ไอ วอค วิฑ กรีซอิ ฌู ,)
Still yet I got my conscience tellin’ me that I can’t lose,
(ซทิล เย็ท ไอ ก็อท มาย คอนเฌ็นซ เทลลิน มี แดท ไอ แค็นท ลูส ,)
So every time I start slippin’ ego’s start trippin’,
(โซ เอฝริ ไทม ไอ ซทาท สลิปพิน อีโก ซทาท ทริพพิน,)
I focus real hard and levitate just like I’m GOD,
(ไอ โฟ๊คัส ริแอ็ล ฮาด แอ็นด เลวิเทจ จัซท ไลค แอม ก็อด ,)
And I’m livin’ lovely,
(แอ็นด แอม ลีฝอิน ลัฝลิ ,)
I’m in the clouds no one above me,
(แอม อิน เดอะ คเลาด โน วัน อะบัฝ มี ,)
With the gift to differentiate snakes from those that love me,
(วิฑ เดอะ กิฟท ทู ดิเฟอะเรนฌิเอท ซเนค ฟร็อม โฑส แดท ลัฝ มี ,)
There’s a thin line between happiness and hopeless,
(แดร์ ซา ธิน ไลน บีทวิน แฮพพิเน็ซ แซน โฮพเล็ซ ,)
An even thinner line between on point and out of focus,
(แอน อีเฝ็น ธีนเนอะ ไลน บีทวิน ออน พอยนท แอ็นด เอ้า อ็อฝ โฟ๊คัส ,)
BUT Back to my story about my fall from glory,
(บัท แบ็ค ทู มาย ซโทริ อะเบาท มาย ฟอล ฟร็อม กโลริ ,)
And how I levitate from the fate time put before me,
(แอ็นด เฮา ไอ เลวิเทจ ฟร็อม เดอะ เฟท ไทม พัท บิโฟ มี ,)
They say ‘Be patient’,
(เด เซ บี เพเฌ็นท ,)
but what the fuck is patience when my heart is racin’?
(บัท ว็อท เดอะ ฟัค อีส เพเฌ็นซ ฮเว็น มาย ฮาท อีส เรซิน)
Put yourself in my situation,
(พัท ยุรเซลฟ อิน มาย ซิชิวเอฌัน ,)
Try to be humble,
(ทไร ทู บี ฮั๊มเบิ้ล ,)
you won’t refrain from getting’ pissed,
(ยู ว็อนท ริฟเรน ฟร็อม เกดดดิ้ง พิซ ,)
When you look down to see you’re fallin’ right through time’s abyss,
(ฮเว็น ยู ลุค เดาน ทู ซี ยัวร์ แฟลลิน ไรท ธรู ไทม อะบิซ ,)
And start to see visions,
(แอ็นด ซทาท ทู ซี ฝีฉอัน ,)
memories you really miss, simple things,
(เมรโมรี ยู ริแอ็ลลิ มิซ , ซิ๊มเพิ่ล ธิง ,)
Like your first birthday wish,
(ไลค ยุร เฟิซท เบริ์ดเดย์ วิฌ ,)

Your first girlfriend,
(ยุร เฟิซท เกลิลเฟรน ,)
Your first love,
(ยุร เฟิซท ลัฝ ,)
Your first French kiss,
(ยุร เฟิซท ฟเร็นช คิซ ,)
Your first time feeling hate,
(ยุร เฟิซท ไทม ฟีลอิง เฮท ,)
The first time you got dissed,
(เดอะ เฟิซท ไทม ยู ก็อท ดิซพฺ ,)
Your first day of school,
(ยุร เฟิซท เด อ็อฝ ซคูล ,)
Your very first college class,
(ยุร เฝริ เฟิซท คอลเล็จ คลาซ ,)
Your first time touchin’ titties,
(ยุร เฟิซท ไทม ทัชชิน ไตเติลสฺ ,)
First time you got ass,
(เฟิซท ไทม ยู ก็อท อาซ ,)
Your first time learnin’ wrong from right,
(ยุร เฟิซท ไทม เลินนิน ร็อง ฟร็อม ไรท ,)
First lonely night,
(เฟิซท โลนลิ ไนท ,)
The first time you got your ass whooped in
(เดอะ เฟิซท ไทม ยู ก็อท ยุร อาซ ฮูพ อิน)
Your first real fight,
(ยุร เฟิซท ริแอ็ล ไฟท ,)
Your first triple-double dare,
(ยุร เฟิซท ทริ๊พเพิ่ล ดั๊บเบิ้ล แด ,)
Your first pubic hair,
(ยุร เฟิซท pubic แฮ ,)
Your first time watchin’ Jason,
(ยุร เฟิซท ไทม วันชิน เจสัน ,)
Your first nightmare,
(ยุร เฟิซท ไนท์แมร์ ,)

That’s when you realize that time was your worst nightmare,
(แด๊ท ฮเว็น ยู รีแอะไลส แดท ไทม วอส ยุร เวิซท ไนท์แมร์ ,)
And now you’re stuck asking yourself ‘Why ain’t life fair?’,
(แอ็นด เนา ยัวร์ ซทัค อาคกิ้ง ยุรเซลฟ ฮไว เอน ไลฟ แฟ ,)
You get closer to the bottom,
(ยู เก็ท โคลเซอร์ ทู เดอะ บอตตัม ,)
see the end of your line,
(ซี ดิ เอ็นด อ็อฝ ยุร ไลน ,)
Your first time ever losin’ this battle with time,
(ยุร เฟิซท ไทม เอฝเออะ ลูซิน ดีซ แบ๊ทเทิ้ล วิฑ ไทม ,)
But right before you meet your death,
(บัท ไรท บิโฟ ยู มีท ยุร เด็ธ ,)
one more memory left,
(วัน โม เมมโอะริ เล็ฟท ,)
The only one that’s obsolete was your first breath,
(ดิ โอ๊นลี่ วัน แด๊ท ออบโซะลีท วอส ยุร เฟิซท บเร็ธ ,)

One moon to the next,
(วัน มูน ทู เดอะ เน็คซท ,)
Clocks switch when you least expect it and make the simplest shit complex,
(คล็อค ซวิช ฮเว็น ยู ลีซท เอ็คซเพคท ดิธ แอ็นด เมค เดอะ ซิมเพลส ชิท ค็อมพเลคซ ,)
The baby face got the planet fooled,
(เดอะ เบบิ เฟซ ก็อท เดอะ พแลนเอ็ท ฟูล ,)
Books get judged by the covers worldwide, coincide with the illest,
(เบิค เก็ท จัจ ไบ เดอะ คัฝเออะ เวิรดวาย , โคอินไซด วิฑ ดิ ไอเลสชฺ ,)
The real is just fictional dreams,
(เดอะ ริแอ็ล อีส จัซท ฟิคชันนอล ดรีม ,)
No time to deal with two dimensional fiends, shit hit’s the fan with every click of a hand,
(โน ไทม ทู ดีล วิฑ ทู ดิเมนฌะแน็ล ฟีนด , ชิท ฮิท เดอะ แฟน วิฑ เอฝริ คลิค อ็อฝ อะ แฮ็นด ,)
I’ll be a man eventually,
(แอล บี อะ แม็น อิเฝนชัวลิ ,)
When the kid in me is satisfied, but ’til the day arrives all I got is eighty-five.
(ฮเว็น เดอะ คิด อิน มี อีส แซทอิซไฟด , บัท ทิล เดอะ เด แอะไรฝ ซอร์ ไอ ก็อท อีส เอทิ ไฟฝ)

A clock can kill motivation,
(อะ คล็อค แค็น คิล มอดีเวชั่น ,)
that’s why I’m never rockin’ a watch,
(แด๊ท ฮไว แอม เนฝเวอะ รอคกิน อะ ว็อช ,)
What’s a deadline when you’re living on your own time?
(ว็อท ซา เดสไลน์ ฮเว็น ยัวร์ ลีฝอิง ออน ยุร โอน ไทม)
I’m livin’ slow, Peter Pan style son,
(แอม ลีฝอิน ซโล , พีเทอะ แพน ซไทล ซัน ,)
You didn’t know I never grow up,
(ยู ดิ๊นอิน โน ไอ เนฝเวอะ กโร อัพ ,)
my mind is set at six years old,
(มาย ไมนด อีส เซ็ท แอ็ท ซิคซ เยีย โอลด ,)
As far as I’m concerned this grown-up shit is for the birds,
(แอ็ส ฟา แอ็ส แอม ค็อนเซิน ดีซ กโรน อัพ ชิท อีส ฟอ เดอะ เบิด ,)
So pass the skittles,
(โซ เพซ เดอะ สคิทเดิลสฺ ,)
JuJu Fruits, the Now N Laters, and Nerds,
(JuJu ฟรูท , เดอะ เนา เอ็น เลทเออะ , แอ็นด Nerds ,)
I’m eatin’ sweets until my teeth fall out and I can’t see
(แอม อีดิน สวี้ท อันทีล มาย ทีท ฟอล เอ้า แอ็นด ดาย แค็นท ซี)
And I’m deaf in my left ear but my right can hear cause
(แอ็นด แอม เด็ฟ อิน มาย เล็ฟท เอีย บัท มาย ไรท แค็น เฮีย คอส)
I’m livin’ happily. So why you mad at me?
(แอม ลีฝอิน แฮพพิลิ โซ ฮไว ยู แม็ด แอ็ท มี)
Cause your frustrations gave you grey hairs,
(คอส ยุร ฟรัซทเรฌัน เกฝ ยู กเร แฮ ,)
99% of your life’s spent chasin’
(99% อ็อฝ ยุร ไลฟ ซเพ็นท เช๊ซิน)
American nightmares, [GET THE FUCK OUT OF HERE]
(อะเมริแค็น ไนท์แมร์ , [ เก็ท เดอะ ฟัค เอ้า อ็อฝ เฮียร ])
I’m crazy childish, just check the habits,
(แอม คเรสิ ไชลดิฌ , จัซท เช็ค เดอะ แฮบอิท ,)
I play with my food, pick my nose, and eat it damn it,
(ไอ พเล วิฑ มาย ฟูด , พิค มาย โนส , แอ็นด อีท ดิธ แด็ม หนิด ,)
Plus I pick my scabs, I be the first to pop a blister,
(พลัซ ซาย พิค มาย ซแค็บ , ไอ บี เดอะ เฟิซท ทู พ็อพ อะ บลีซเทอะ ,)
Cause I’m more immature than that cat from Sister-Sister,
(คอส แอม โม อิมัทยูร แฑ็น แดท แค็ท ฟร็อม ซีซเทอะ ซีซเทอะ ,)
If my parents tell me no I’m gonna do it anyway,
(อิฟ มาย แพเร็นท เท็ล มี โน แอม กอนนะ ดู อิท เอนอิเว ,)
Experience will make more sense than anything that they could ever say,
(เอ็คซพีเรียนซ วิล เมค โม เซ็นซ แฑ็น เอนอิธิง แดท เด เคิด เอฝเออะ เซ ,)

Forever playin’ video games until I’m sleepy,
(เฟาะเรฝเออะ เพลย์ยิน ฝีดอิโอ เกม อันทีล แอม ซลีพอิ ,)
Tony Hawk’s Pro Skater, please,
(โทนี่ ฮอค พโร สเคเดอ , พลีส ,)
you’ll never beat me,
(โยว เนฝเวอะ บีท มี ,)
So basically you’re better off paying a bill or somethin’,
(โซ เบซซิคอลลี่ ยัวร์ เบทเทอะ ออฟฟ เพย์อิง อะ บิล ออ ซัมติน ,)
Your mind is elderly, forty over the hill or somethin’,
(ยุร ไมนด อีส เอลเดอะลิ , ฟอทิ โอเฝอะ เดอะ ฮิล ออ ซัมติน ,)
I’m young at heart,
(แอม ยัง แอ็ท ฮาท ,)
I’ma forever be a kid I’m on some Tom Hanks shit,
(แอมอา เฟาะเรฝเออะ บี อะ คิด แอม ออน ซัม ท็อม แฮ็งค ชิท ,)
you ever seen the movie big?
(ยู เอฝเออะ ซีน เดอะ มูวี่ บิก)
My heart is trapped in ’85 the coolest place I’ve ever been in my life,
(มาย ฮาท อีส แทร๊พ อิน 85 เดอะ คลูเอส พเลซ แอฝ เอฝเออะ บีน อิน มาย ไลฟ ,)
We watchin’ Smurfs, eatin’ cinnamon LIFE,
(วี วันชิน Smurfs , อีดิน ซีนนะมัน ไลฟ ,)
Never knew a crack rock, cause it was Fraggle,
(เนฝเวอะ นยู อะ คแร็ค ร็อค , คอส อิท วอส Fraggle ,)
The only pink pussy we knew was Snaggle,
(ดิ โอ๊นลี่ พิงค พุซซิ วี นยู วอส Snaggle ,)
Your mind’s in the dirt,
(ยุร ไมนด ซิน เดอะ เดิท ,)
We playin’ Hungry-Hippo’s ’til our hands hurt,
(วี เพลย์ยิน ฮังกริ ฮีพโพ ทิล เอ๊า แฮ็นด เฮิท ,)
What do you know about pourin’ out a whole box of Trix to get the toy out,
(ว็อท ดู ยู โน อะเบาท โพวริน เอ้า ดา โฮล บ็อคซ อ็อฝ Trix ทู เก็ท เดอะ ทอย เอ้า ,)
[Scared to] go to sleep cause somethin’s under your bed,
([ ซคา ทู ] โก ทู ซลีพ คอส ซัมติน อันเดอะ ยุร เบ็ด ,)
[And all it] took was one look to get them thoughts out your head,
([ แอ็นด ออล อิท ] ทุค วอส วัน ลุค ทู เก็ท เฑ็ม ธอท เอ้า ยุร เฮ็ด ,)
[And then ya’] fall right to sleep without a worry in mind,
([ แอ็นด เด็น ยา ] ฟอล ไรท ทู ซลีพ วิเฑาท ดา เวอริ อิน ไมนด ,)
[That’s why I] Can’t understand why cat’s be hurryin’ time,
([ แด๊ท ฮไว ไอ ] แค็นท อันเดิซแทนด ฮไว แค็ท บี hurryin ไทม ,)
And I don’t wanna grow up I’m a Crab Apple Kid,
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา กโร อัพ แอม มา แคร๊บ แอพ คิด ,)
And I enjoy the company of people I relate wit’,
(แอ็นด ดาย เอ็นจอย เดอะ คัมพะนิ อ็อฝ พี๊เพิ่ล ไอ ริเลท วิท ,)
But if it comes down to it,
(บัท อิฟ อิท คัม เดาน ทู อิท ,)
to deal with cat’s that I despise,
(ทู ดีล วิฑ แค็ท แดท ไอ ดิซไพส ,)
I just close my eyes and drift away to Eighty-Five
(ไอ จัซท คโลส มาย ไอ แซน ดริฟท อะเว ทู เอทิ ไฟฝ)

One moon to the next,
(วัน มูน ทู เดอะ เน็คซท ,)
Clocks switch when you least expect it and make the simplest shit complex,
(คล็อค ซวิช ฮเว็น ยู ลีซท เอ็คซเพคท ดิธ แอ็นด เมค เดอะ ซิมเพลส ชิท ค็อมพเลคซ ,)
The baby face got the planet fooled,
(เดอะ เบบิ เฟซ ก็อท เดอะ พแลนเอ็ท ฟูล ,)
Books get judged by the covers worldwide, coincide with the illest,
(เบิค เก็ท จัจ ไบ เดอะ คัฝเออะ เวิรดวาย , โคอินไซด วิฑ ดิ ไอเลสชฺ ,)
The real is just fictional dreams,
(เดอะ ริแอ็ล อีส จัซท ฟิคชันนอล ดรีม ,)
No time to deal with two dimensional fiends, shit hit’s the fan with every click of a hand,
(โน ไทม ทู ดีล วิฑ ทู ดิเมนฌะแน็ล ฟีนด , ชิท ฮิท เดอะ แฟน วิฑ เอฝริ คลิค อ็อฝ อะ แฮ็นด ,)
I’ll be a man eventually,
(แอล บี อะ แม็น อิเฝนชัวลิ ,)
When the kid in me is satisfied, but ’til the day arrives all I got is eighty-five

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eighty-Five คำอ่านไทย Gym Class Heroes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น