เนื้อเพลง Say Now คำอ่านไทย Nelly

[Nelly]
(ฮเว็น เดอะ คิด อิน มี อีส แซทอิซไฟด , บัท ทิล เดอะ เด แอะไรฝ ซอร์ ไอ ก็อท อีส เอทิ ไฟฝ [ เนลลี])
Gun shots ringed out over the city
(กัน ฌ็อท ริง เอ้า โอเฝอะ เดอะ ซีทอิ)
And had everybody duckin and runnin checkin for any
(แอ็นด แฮ็ด เอวี่บอดี้ ดักคิน แอ็นด รูนนิน เชคกิน ฟอ เอนอิ)
Kinda shelter cause them peoples man they at it again
(กินดา เฌลเทอะ คอส เฑ็ม พี๊เพิ่ล แม็น เด แอ็ท ดิธ อะเกน)
If you aint heard or seen it then you better pretend
(อิฟ ยู เอน เฮิด ออ ซีน หนิด เด็น ยู เบทเทอะ พริเทนด)
Aint got no time for stoppin aint no catchin your wind
(เอน ก็อท โน ไทม ฟอ สตอปพิน เอน โน แคซชิน ยุร วินด)
Ya baby mammas on the porch tellin her daughters ” come in ”
(ยา เบบิ มะมา ออน เดอะ โพช เทลลิน เฮอ ดอเทอะ ” คัม อิน “)
Got fathers grabbin sons ” where the hell have you been? ”
(ก็อท ฟาเฑอะ กราบบิน ซัน ” ฮแว เดอะ เฮ็ล แฮ็ฝ ยู บีน “)
Boy and y’all just startin young I’m talkin 13 and 10
(บอย แอ็นด ยอล จัซท สตาร์ดิน ยัง แอม ทอคกิ่น 13 แอ็นด เทน)
They started tradin in the streets some type of ghetto battles
(เด ซทาท tradin อิน เดอะ ซทรีท ซัม ไทพ อ็อฝ เกทโท แบ๊ทเทิ้ล)
But they aint hoopin in the gym they hoopin crates in the alleys
(บัท เด เอน hoopin อิน เดอะ จิม เด hoopin คเรท ซิน ดิ แอลลิ)
Where else can you shoot a jump shot
(ฮแว เอ็ลซ แค็น ยู ฌูท ดา จัมพ ฌ็อท)
Slang a rock all from the same spot?
(ซแล็ง อะ ร็อค ออล ฟร็อม เดอะ เซม สพอท)
Got one gang on this half the other gang
(ก็อท วัน แก็ง ออน ดีซ ฮาล์ฟ ดิ อัฑเออะ แก็ง)
on the other half of the same block
(ออน ดิ อัฑเออะ ฮาล์ฟ อ็อฝ เดอะ เซม บล็อค)
Gunplay on Monday
(Gunplay ออน มันดิ)
Sundays a fun day
(ซันดิ ซา ฟัน เด)
Will it stop one day?
(วิล อิท ซท็อพ วัน เด)
I cant call it no way
(ไอ แค็นท คอล อิท โน เว)
When your gettin started everybody wanna help and get you off
(ฮเว็น ยุร เกดดิน ซทาท เอวี่บอดี้ วอนนา เฮ็ลพ แอ็นด เก็ท ยู ออฟฟ)
But turn around first motherf*ckers wanna see you fall
(บัท เทิน อะเรานด เฟิซท motherf*ckers วอนนา ซี ยู ฟอล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Say now [say now]
(เซ เนา [ เซ เนา ])
Can you hoes come out to play now? [play now]
(แค็น ยู โฮ คัม เอ้า ทู พเล เนา [ พเล เนา ])
Say now [say now]
(เซ เนา [ เซ เนา ])
Can you hoes come out to play now? [play now]
(แค็น ยู โฮ คัม เอ้า ทู พเล เนา [ พเล เนา ])
Say now [na na na na]
(เซ เนา [ นา นา นา นา ])
Can you hoes come out to play now? [na na na na na na na na]
(แค็น ยู โฮ คัม เอ้า ทู พเล เนา [ นา นา นา นา นา นา นา นา ])
Say now [na na na na]
(เซ เนา [ นา นา นา นา ])
Can you hoes come out
(แค็น ยู โฮ คัม เอ้า)
Na wait a minute na wait a minute na wait a minute na
(นา เวท ดา มินยูท นา เวท ดา มินยูท นา เวท ดา มินยูท นา)

[Hook: 2x]
([ ฮุค : 2x ])
Feel like I’m runnin for the daylight
(ฟีล ไลค แอม รูนนิน ฟอ เดอะ เดย์ไลท์)
Tryin ta get my mind right
(ทายอิน ทา เก็ท มาย ไมนด ไรท)
And just before I die will somebody reach out and snatch it from me
(แอ็นด จัซท บิโฟ ไอ ได วิล ซัมบอดี้ รีช เอ้า แอ็นด ซแน็ช อิท ฟร็อม มี)
Say now
(เซ เนา)
Can you hoes come out to play now?
(แค็น ยู โฮ คัม เอ้า ทู พเล เนา)

[Nelly]
([ เนลลี])
[Hear me out]
([ เฮีย มี เอ้า ])
Tryin ta put my city on the map and they mad at me
(ทายอิน ทา พัท มาย ซีทอิ ออน เดอะ แม็พ แอ็นด เด แม็ด แอ็ท มี)
The same city some of them live in and they mad at me
(เดอะ เซม ซีทอิ ซัม อ็อฝ เฑ็ม ไลฝ อิน แอ็นด เด แม็ด แอ็ท มี)
When I come down to speak dirty why you mad at me?
(ฮเว็น นาย คัม เดาน ทู ซพีค เดอทิ ฮไว ยู แม็ด แอ็ท มี)
Is it cause the old school freaked out n*ggas from A to Z?
(อีส ซิท คอส ดิ โอลด ซคูล ฟรีค เอ้า เอ็น *ggas ฟร็อม มา ทู ซี)
Eight cd’s,tv’s, I aim to please
(เอท cds , tvs , ไอ เอม ทู พลีส)
They mean the same to me like Biggie to C’s
(เด มีน เดอะ เซม ทู มี ไลค บิ๊กกี้ ทู Cs)
Like Easy to E’s, Tupac to overseas
(ไลค อีสอิ ทู Es , ทูแปค ทู โอ๊เว่อร์ซี)
And I done seen more Lia fans fall cry to their knees
(แอ็นด ดาย ดัน ซีน โม Lia แฟน ฟอล คไร ทู แด นี)
I tell ya, I aint been livin this life for too long
(ไอ เท็ล ยา , ไอ เอน บีน ลีฝอิน ดีซ ไลฟ ฟอ ทู ล็อง)
And I cant count how many times someone has asked me what’s wrong
(แอ็นด ดาย แค็นท เคานท เฮา เมนอิ ไทม ซัมวัน แฮ็ส อาซค มี ว็อท ร็อง)
Why my mother was gone
(ฮไว มาย ม๊าเธ่อร์ วอส กอน)
Why my dady wasnt home
(ฮไว มาย dady วอสซึ้น โฮม)
And the same sh*t they told me I found myself tellin my own
(แอ็นด เดอะ เซม ฌะ *ที เด โทลด มี ไอ เฟานด ไมเซลฟ เทลลิน มาย โอน)
Now its good-bye bad nights
(เนา อิทซ เกิด ไบ แบ็ด ไนท)
Hello good times
(เฮ็ลโล เกิด ไทม)
There aint no way Ill let no n*gga step in my shine
(แดร์ เอน โน เว แอล เล็ท โน เอ็น *gga ซเท็พ อิน มาย ไฌน)
Keep tryin [keep tryin]
(คีพ ทายอิน [ คีพ ทายอิน ])
Theres bound ta be somethin G
(แดร์ เบานด ทา บี ซัมติน จี)
As long as I’m in STL
(แอ็ส ล็อง แอ็ส แอม อิน STL)
You in the TIC
(ยู อิน เดอะ ทิค)
I’ll tell ya
(แอล เท็ล ยา)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Hook]
([ ฮุค ])

Hear me out now
(เฮีย มี เอ้า เนา)

Say now [echose] [4x]
(เซ เนา [ echose ] [ 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say Now คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น