เนื้อเพลง Superhero คำอ่านไทย Cher Lloyd

Ooh Ooh
( อู้ อู้)
Ooh Ooh Ooh
(อู้ อู้ อู้)
I loved you, I loved you
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู)
With all that’s in my power
(วิฑ ออล แด๊ท ซิน มาย เพาเออะ)
I was used and abused
(ไอ วอส ยูซ แอ็นด อับยูซ)
Til I was sweet and sour
(ทิล ไอ วอส สวี้ท แอ็นด เซาร)

I kissed you, I kissed you
(ไอ คิซ ยู , ไอ คิซ ยู)
And gave you all my sugar
(แอ็นด เกฝ ยู ออล มาย ฌูกเออะ)
You knew that I’d be useless
(ยู นยู แดท อาย บี ยูสเหลด)
If I let you know what you were to me
(อิฟ ฟาย เล็ท ยู โน ว็อท ยู เวอ ทู มี)
I thought it would be ok
(ไอ ธอท ดิธ เวิด บี โอเค)
We shared everything
(วี เชย์ เอ๊วี่ติง)

No way
(โน เว)
And I knew it, I knew that
(แอ็นด ดาย นยู อิท , ไอ นยู แดท)
You’d turn out to be a sad case
(ยูต เทิน เอ้า ทู บี อะ แซ็ด เคซ)
You said you could save me
(ยู เซ็ด ยู เคิด เซฝ มี)
I’m doing the saving
(แอม ดูอิง เดอะ เซฝอิง)

Went to sleep with superhero
(เว็นท ทู ซลีพ วิฑ ซูเพอฮิวโล)
And woke up with villain
(แอ็นด โวค อัพ วิฑ ฝีลลิน)
Killing, killing my love
(คีลลิง , คีลลิง มาย ลัฝ)
Oh what happened?
(โอ ว็อท แฮพเพ็น)
Don’t know what happened
(ด้อนท์ โน ว็อท แฮพเพ็น)
You got me fighting
(ยู ก็อท มี ไฟท์ดิง)
Like wonder woman
(ไลค วันเดอะ วูมเอิน)

I, I, I don’t wanna fi-i-ight
(ไอ , ไอ , ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟาย ไอ ight)
I, I, I don’t wear no ti-i-ights
(ไอ , ไอ , ไอ ด้อนท์ แว โน ทิ ไอ ights)
And I can’t fly-y-y
(แอ็นด ดาย แค็นท ฟไล วาย วาย)
I’m no, I’m no superhero-o-o
(แอม โน , แอม โน ซูเพอฮิวโล โอ โอ)
Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)
I, I, I don’t wanna fi-i-ight
(ไอ , ไอ , ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟาย ไอ ight)
I, I, I don’t wear no ti-i-ights
(ไอ , ไอ , ไอ ด้อนท์ แว โน ทิ ไอ ights)
And I can’t fly-y-y
(แอ็นด ดาย แค็นท ฟไล วาย วาย)
I’m no, I’m no superhero-o-o
(แอม โน , แอม โน ซูเพอฮิวโล โอ โอ)
Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)
Oh no
(โอ โน)

Oh no, happened.
(โอ โน , แฮพเพ็น)
Oh no, happened.
(โอ โน , แฮพเพ็น)
Oh no, don’t know what happened.
(โอ โน , ด้อนท์ โน ว็อท แฮพเพ็น)
Don’t know what happened
(ด้อนท์ โน ว็อท แฮพเพ็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superhero คำอ่านไทย Cher Lloyd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น