เนื้อเพลง All Day คำอ่านไทย Cody Simpson

I like this right here
( ไอ ไลค ดีซ ไรท เฮียร)

Wa-wa-wait
(วา วา เวท)

Uh oh oh ohhhhhhh
(อา โอ โอ โอ้~)

Ya got This young girl, girl, she’s so cute, cute
(ยา ก็อท ดีซ ยัง เกิล , เกิล , ชี โซ คยูท , คยูท)
Every time I see her, wear a fresh pair of shoes
(เอฝริ ไทม ไอ ซี เฮอ , แว รา ฟเร็ฌ แพ อ็อฝ ฌู)
Cause this young girl, she’s such a killer
(คอส ดีซ ยัง เกิล , ชี ซัช อะ คีลเลอะ)
Can’t wait til I have it, I’m a spend half a milla
(แค็นท เวท ทิล ไอ แฮ็ฝ อิท , แอม มา ซเพ็นด ฮาล์ฟ อะ milla)

I can see us together on the top
(ไอ แค็น ซี อัซ ทุเกฑเออะ ออน เดอะ ท็อพ)
We livin’ like we hit the jackpot
(วี ลีฝอิน ไลค วี ฮิท เดอะ แจคพอต)
Cha-ching, like money in the bank
(ชา ชิง , ไลค มันอิ อิน เดอะ แบ็งค)
You should be with me
(ยู เชิด บี วิฑ มี)

You’re like my favorite song
(ยัวร์ ไลค มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)
On the radio, radio, radio, radio
(ออน เดอะ เรดิโอ , เรดิโอ , เรดิโอ , เรดิโอ)
I could listen to you all day
(ไอ เคิด ลิ๊สซึ่น ทู ยู ออล เด)
You’re like a music video, video vi-vi-video
(ยัวร์ ไลค เก มยูสิค ฝีดอิโอ , ฝีดอิโอ vi vi ฝีดอิโอ)
I could look at you all day
(ไอ เคิด ลุค แกท ยู ออล เด)
You make me do my two-step all day
(ยู เมค มี ดู มาย ทู ซเท็พ ออล เด)
You keep me lookin’ fly for ya all day
(ยู คีพ มี ลุคกิน ฟไล ฟอ ยา ออล เด)
So you should be my girlfriend all day
(โซ ยู เชิด บี มาย เกลิลเฟรน ออล เด)
Well, like a hit on my radio, radio
(เว็ล , ไลค เก ฮิท ออน มาย เรดิโอ , เรดิโอ)

You got this young boy, racking his brains
(ยู ก็อท ดีซ ยัง บอย , แรคคิง ฮิส บเรน)
Trying to make you mine, but I don’t got a ring
(ทไรอิง ทู เมค ยู ไมน , บัท ไอ ด้อนท์ ก็อท ดา ริง)

You got this young boy, going insane
(ยู ก็อท ดีซ ยัง บอย , โกอิ้ง อินเซน)
Tell me that you’re single and you’re waiting for me
(เท็ล มี แดท ยัวร์ ซิ๊งเกิ้ล แอ็นด ยัวร์ เวททิง ฟอ มี)

I can see us together on top
(ไอ แค็น ซี อัซ ทุเกฑเออะ ออน ท็อพ)
We livin’ like we hit the jackpot
(วี ลีฝอิน ไลค วี ฮิท เดอะ แจคพอต)
Cha-ching, like money in the bank
(ชา ชิง , ไลค มันอิ อิน เดอะ แบ็งค)
You should be with me
(ยู เชิด บี วิฑ มี)

You’re like my favorite song
(ยัวร์ ไลค มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)
On the radio, radio, radio, radio
(ออน เดอะ เรดิโอ , เรดิโอ , เรดิโอ , เรดิโอ)
I could listen to you all day
(ไอ เคิด ลิ๊สซึ่น ทู ยู ออล เด)
You’re like a music video, video vi-vi-video
(ยัวร์ ไลค เก มยูสิค ฝีดอิโอ , ฝีดอิโอ vi vi ฝีดอิโอ)
I could look at you all day
(ไอ เคิด ลุค แกท ยู ออล เด)
You make do my two-step all day
(ยู เมค ดู มาย ทู ซเท็พ ออล เด)
You keep me lookin’ fly for ya all day
(ยู คีพ มี ลุคกิน ฟไล ฟอ ยา ออล เด)
So you should be my girlfriend all day
(โซ ยู เชิด บี มาย เกลิลเฟรน ออล เด)
Well, like a hit on my radio, radio
(เว็ล , ไลค เก ฮิท ออน มาย เรดิโอ , เรดิโอ)

Singing to this song all day-ay-yay-yay, -yay-yay-yay
(ซิงกิง ทู ดีซ ซ็อง ออล เด ไอ เย่ เย่ , เย่ เย่ เย่)
Day-ay-yay-yay, singing to this song
(เด ไอ เย่ เย่ , ซิงกิง ทู ดีซ ซ็อง)
All day-ay-yay-yay, -yay-yay-yay
(ออล เด ไอ เย่ เย่ , เย่ เย่ เย่)
Day-ay-yay-yay, yeah…
(เด ไอ เย่ เย่ , เย่)

Stopped me in my tracks I have to know your name, know your name
(สต๊อปพฺ มี อิน มาย ทแรค ซาย แฮ็ฝ ทู โน ยุร เนม , โน ยุร เนม)
[Nik nak patty gotta find your swag, you and me together is a match]
([ Nik nak แพททิ กอททะ ไฟนด ยุร ซแว็ก , ยู แอ็นด มี ทุเกฑเออะ อีส ซา แม็ช ])
Tell me baby why you making me wait all day, all day
(เท็ล มี เบบิ ฮไว ยู เมคอิง มี เวท ดอร์ เด , ออล เด)
[Nik nak patty gotta find your swag, you and me together girl we got it in the bag]
([ Nik nak แพททิ กอททะ ไฟนด ยุร ซแว็ก , ยู แอ็นด มี ทุเกฑเออะ เกิล วี ก็อท ดิธ อิน เดอะ แบ็ก ])

You’re like my favorite song
(ยัวร์ ไลค มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)
On the radio, radio, radio, radio
(ออน เดอะ เรดิโอ , เรดิโอ , เรดิโอ , เรดิโอ)
I could listen to you all day
(ไอ เคิด ลิ๊สซึ่น ทู ยู ออล เด)
You’re like a music video, video vi-vi-video
(ยัวร์ ไลค เก มยูสิค ฝีดอิโอ , ฝีดอิโอ vi vi ฝีดอิโอ)
I could look at you all day
(ไอ เคิด ลุค แกท ยู ออล เด)
You make do my two-step all day
(ยู เมค ดู มาย ทู ซเท็พ ออล เด)
You keep me lookin’ fly for ya all day
(ยู คีพ มี ลุคกิน ฟไล ฟอ ยา ออล เด)
So you should be my girlfriend all day
(โซ ยู เชิด บี มาย เกลิลเฟรน ออล เด)
Well, like a hit on my radio, radio
(เว็ล , ไลค เก ฮิท ออน มาย เรดิโอ , เรดิโอ)

Singing to this song all day-ay-yay-yay, -yay-yay-yay
(ซิงกิง ทู ดีซ ซ็อง ออล เด ไอ เย่ เย่ , เย่ เย่ เย่)
Day-ay-yay-yay, singing to this song
(เด ไอ เย่ เย่ , ซิงกิง ทู ดีซ ซ็อง)
All day-ay-yay-yay, -yay-yay-yay
(ออล เด ไอ เย่ เย่ , เย่ เย่ เย่)
Day-ay-yay-yay, yeah…
(เด ไอ เย่ เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Day คำอ่านไทย Cody Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น