เนื้อเพลง Seven Days คำอ่านไทย Mary J. Blige

[Vs.1]
( [ Vs วัน ])
I’ve been searching for someone
(แอฝ บีน เซิชอิง ฟอ ซัมวัน)
But never looked before my eyes
(บัท เนฝเวอะ ลุค บิโฟ มาย ไอ)
There you were to my surprise
(แดร์ ยู เวอ ทู มาย เซิพไรส)
It was so obviouse looking into your face
(อิท วอส โซ obviouse ลุคอิง อีนทุ ยุร เฟซ)
After playing a game of truth or dare
(อาฟเทอะ พเลนิ่ง อะ เกม อ็อฝ ทรูธ ออ แด)
I wanted to stay at your place
(ไอ ว็อนท ทู ซเท แอ็ท ยุร พเลซ)
I never thought that I
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท ไอ)
Would fall in love with you
(เวิด ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)
But since the day we kissed
(บัท ซินซ เดอะ เด วี คิซ)
I knew it had to be you
(ไอ นยู อิท แฮ็ด ทู บี ยู)
I never thought we would be together
(ไอ เนฝเวอะ ธอท วี เวิด บี ทุเกฑเออะ)
I can’t believe I just made love to you
(ไอ แค็นท บิลีฝ ไอ จัซท เมด ลัฝ ทู ยู)
After all the things that we’ve been through
(อาฟเทอะ ออล เดอะ ธิง แดท หวีบ บีน ธรู)
Now what are we gonna do
(เนา ว็อท อาร์ วี กอนนะ ดู)
Ohh
(โอ้)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Monday, a friend of mine
(มันดิ , อะ ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
Tuesday, we played a game
(ทยูสดิ , วี พเล อะ เกม)
Wednesday, you went away
(เวนสดิ , ยู เว็นท อะเว)
Thursday, things weren’t the same
(เธิสดิ , ธิง เวินท์ เดอะ เซม)
On Friday, you came back
(ออน ฟไรดิ , ยู เคม แบ็ค)
I wanted to kiss you
(ไอ ว็อนท ทู คิซ ยู)
On Saturday
(ออน แซทเออะดิ)
On Sunday we made love
(ออน ซันดิ วี เมด ลัฝ)
Now what are we gonna do
(เนา ว็อท อาร์ วี กอนนะ ดู)

[Vs.2]
([ Vs ทู ])
As much as I, I want you
(แอ็ส มัช แอ็ส ซาย , ไอ ว็อนท ยู)
I don’t wanna wreck a friend
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เร็ค กา ฟเร็นด)
I’ve already found in you
(แอฝ ออลเรดอิ เฟานด อิน ยู)
I’ve been there before
(แอฝ บีน แดร์ บิโฟ)
And I can’t ignore
(แอ็นด ดาย แค็นท อิกโน)
How two friends became one
(เฮา ทู ฟเร็นด บิเคม วัน)
But walked away with none
(บัท วอค อะเว วิฑ นัน)
I cannot risk a friend
(ไอ แคนน็อท ริซค กา ฟเร็นด)
But the love is so good
(บัท เดอะ ลัฝ อีส โซ เกิด)
I gotta make a choice
(ไอ กอททะ เมค เก ชอยซ)
I would if I could
(ไอ เวิด อิฟ ฟาย เคิด)
I never thought we would be together
(ไอ เนฝเวอะ ธอท วี เวิด บี ทุเกฑเออะ)
How can I address you
(เฮา แค็น นาย แอ็ดเรซ ยู)
” Hey lover? ” , ” Hi friend! ”
(” เฮ ลัฝเออะ ” , ” ไฮ ฟเร็นด ! “)
” How ya doin’? ” , ” Where ya been? ”
(” เฮา ยา โดย ” , ” ฮแว ยา บีน “)
I gotta make a choice
(ไอ กอททะ เมค เก ชอยซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Guitar plays: George Benson]
([ กิทา พเล : จอจ เบ็นซัน ])

On Sunday we made sweet sweet love
(ออน ซันดิ วี เมด สวี้ท สวี้ท ลัฝ)
Tuesday we played a game
(ทยูสดิ วี พเล อะ เกม)
But Sunday we made love
(บัท ซันดิ วี เมด ลัฝ)
Now what are we gonna do?
(เนา ว็อท อาร์ วี กอนนะ ดู)
A friend of mine
(อะ ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Seven Days คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น