เนื้อเพลง Faith Works คำอ่านไทย Soldiers of Jah Army

Faith, works and unconditional love –
( เฟธ , เวิค แซน อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ)
No bad mind, no hatred, no envy and no grudge.
(โน แบ็ด ไมนด , โน เฮทเร็ด , โน เอนฝิ แอ็นด โน กรัจ)
Babylon destroy, your minds they want to corrupt,
(บาบี้ลอน ดิซทรอย , ยุร ไมนด เด ว็อนท ทู เคาะรัพท ,)
But InI have got to reach the higher heights up above.
(บัท InI แฮ็ฝ ก็อท ทู รีช เดอะ ไฮเออะ ไฮท อัพ อะบัฝ)

Things will never be the same,
(ธิง วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม ,)
Old doors close, new doors opening.
(โอลด โด คโลส , นยู โด โอเพะนิง)
The life we led in the past, we’ve got to rearrange;
(เดอะ ไลฟ วี เล็ด อิน เดอะ พาซท , หวีบ ก็อท ทู รีโอเรง 😉
People treat life as it is a game.
(พี๊เพิ่ล ทรีท ไลฟ แอ็ส ซิท อีส ซา เกม)
Work hard to change the people’s mentality,
(เวิค ฮาด ทู เชนจ เดอะ พี๊เพิ่ล เม็นแทลอิทิ ,)
The way the world is going now, it’s insanity.
(เดอะ เว เดอะ เวิลด อีส โกอิ้ง เนา , อิทซ อินแซนอิทิ)
Live the life you love and don’t go on so greedy,
(ไลฝ เดอะ ไลฟ ยู ลัฝ แอ็นด ด้อนท์ โก ออน โซ กรีดอิ ,)
Help the children to grow up and things will change speedily with
(เฮ็ลพ เดอะ ชีลดเร็น ทู กโร อัพ แอ็นด ธิง วิล เชนจ ซพีดอิลิ วิฑ)

Faith, works and unconditional love
(เฟธ , เวิค แซน อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ)
No bad mind, no hatred, no envy and no grudge.
(โน แบ็ด ไมนด , โน เฮทเร็ด , โน เอนฝิ แอ็นด โน กรัจ)
Babylon destroy, your minds they want to corrupt,
(บาบี้ลอน ดิซทรอย , ยุร ไมนด เด ว็อนท ทู เคาะรัพท ,)
But InI have got to reach the higher heights up above.
(บัท InI แฮ็ฝ ก็อท ทู รีช เดอะ ไฮเออะ ไฮท อัพ อะบัฝ)

Hit the street and give a hand to
(ฮิท เดอะ ซทรีท แอ็นด กิฝ อะ แฮ็นด ทู)
those you meet who need your speech to
(โฑส ยู มีท ฮู นีด ยุร ซพีช ทู)
lift their feet to rise and drag them
(ลิฟท แด ฟีท ทู ไรส แอ็นด ดแร็ก เฑ็ม)
selves from the mud.
(เซ็ลฝส ฟร็อม เดอะ มัด)
Be discreet so you won’t ever meet defeat
(บี ดีซครีท โซ ยู ว็อนท เอฝเออะ มีท ดิฟีท)
for Jah will seat we won’t retreat
(ฟอ ย่า วิล ซีท วี ว็อนท ริทรีท)
and Babylon can’t come out on top.
(แอ็นด บาบี้ลอน แค็นท คัม เอ้า ออน ท็อพ)
Faith without works that is death,
(เฟธ วิเฑาท เวิค แดท อีส เด็ธ ,)
when you work you breathe hard so
(ฮเว็น ยู เวิค ยู บรีฑ ฮาด โซ)
InI give thanks for every breath.
(InI กิฝ แธ็งค ฟอ เอฝริ บเร็ธ)
I only fear is Jah judgment.
(ไอ โอ๊นลี่ เฟีย อีส ย่า จัจเม็นท)
Try your best to live upright so that you don’t
(ทไร ยุร เบ็ซท ทู ไลฝ อัพไรท โซ แดท ยู ด้อนท์)
end up in hell with.
(เอ็นด อัพ อิน เฮ็ล วิฑ)

Faith, works and unconditional love
(เฟธ , เวิค แซน อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ)
No bad mind, no hatred, no envy, and no grudge.
(โน แบ็ด ไมนด , โน เฮทเร็ด , โน เอนฝิ , แอ็นด โน กรัจ)
Babylon destroy your minds they want to corrupt,
(บาบี้ลอน ดิซทรอย ยุร ไมนด เด ว็อนท ทู เคาะรัพท ,)
But InI have got to reach the higher heights up above.
(บัท InI แฮ็ฝ ก็อท ทู รีช เดอะ ไฮเออะ ไฮท อัพ อะบัฝ)

If a hawk can fly and show it’s love
(อิฟ อะ ฮอค แค็น ฟไล แอ็นด โฌ อิทซ ลัฝ)
with songs of praise and giving thanks
(วิฑ ซ็อง อ็อฝ พเรส แอ็นด กีฝวิง แธ็งค)
along 395’s polluted 10-lane highways –
(อะลอง 395s พ็อลยูท เทน เลน ไฮฮเวย์)
And if a man like twice your age
(แอ็นด อิฟ อะ แม็น ไลค ทไวซ ยุร เอจ)
can clean your house for minimum wage
(แค็น คลีน ยุร เฮาซ ฟอ มีนอิมัม เวจ)
and still somehow greet life with a big smile on his face…
(แอ็นด ซทิล ซัมฮาว กรีท ไลฟ วิฑ อะ บิก ซไมล ออน ฮิส เฟซ)
Then why can’t we just show respect
(เด็น ฮไว แค็นท วี จัซท โฌ ริซเพคท)
for all things with no neglect and realize
(ฟอ ออล ธิง วิฑ โน เน็กเลคท แอ็นด รีแอะไลส)
that love it is the only way?
(แดท ลัฝ อิท อีส ดิ โอ๊นลี่ เว)
Then why can’t we accept the fact we’re lucky,
(เด็น ฮไว แค็นท วี แอ็คเซพท เดอะ แฟ็คท เวีย ลัคคิ ,)
we need to give back – we’re foolish for not
(วี นีด ทู กิฝ แบ็ค เวีย ฟูลอิฌ ฟอ น็อท)
humbling ourselves every day with
(humblings เอารเซลฝส เอฝริ เด วิฑ)

Faith, works and unconditional love
(เฟธ , เวิค แซน อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ)
No bad mind, no hatred, no envy, and no grudge.
(โน แบ็ด ไมนด , โน เฮทเร็ด , โน เอนฝิ , แอ็นด โน กรัจ)
Babylon destroy your minds they want to corrupt.
(บาบี้ลอน ดิซทรอย ยุร ไมนด เด ว็อนท ทู เคาะรัพท)
But InI have got to reach the higher heights up above.
(บัท InI แฮ็ฝ ก็อท ทู รีช เดอะ ไฮเออะ ไฮท อัพ อะบัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Faith Works คำอ่านไทย Soldiers of Jah Army

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น