เนื้อเพลง Sad Songs คำอ่านไทย Matt Nathanson

Been waiting up
( บีน เวททิง อัพ)
For you to rescue me
(ฟอ ยู ทู เรซคยู มี)
To come around
(ทู คัม อะเรานด)
And cover everything
(แอ็นด คัฝเออะ เอ๊วี่ติง)
Relying on my best memories
(Relyings ออน มาย เบ็ซท เมรโมรี)
To breathe for me, breathe for me
(ทู บรีฑ ฟอ มี , บรีฑ ฟอ มี)
I’m so much better than all this…all of this
(แอม โซ มัช เบทเทอะ แฑ็น ออล ดีซ ซอร์ อ็อฝ ดีซ)

I’m tired of singing
(แอม ไทร อ็อฝ ซิงกิง)
All the sad songs in my head
(ออล เดอะ แซ็ด ซ็อง ซิน มาย เฮ็ด)
But I can’t find enough of anything
(บัท ไอ แค็นท ไฟนด อินัฟ อ็อฝ เอนอิธิง)
To drown out what you said
(ทู ดเราน เอ้า ว็อท ยู เซ็ด)
And sometimes I find I catch myself
(แอ็นด ซัมไทม์ ซาย ไฟนด ดาย แค็ช ไมเซลฟ)
Letting you back in
(เลทดิง ยู แบ็ค อิน)
But I’m so tired of singing all
(บัท แอม โซ ไทร อ็อฝ ซิงกิง ออล)
The sad songs in my head
(เดอะ แซ็ด ซ็อง ซิน มาย เฮ็ด)

I can still smell
(ไอ แค็น ซทิล ซเม็ล)
Summer on your skin
(ซัมเมอะ ออน ยุร ซคิน)
I can still remember giving in
(ไอ แค็น ซทิล ริเมมเบอะ กีฝวิง อิน)
Wrapped all up in your hips
(แร็พท ออล อัพ อิน ยุร ฮิพ)
And in your sheets
(แอ็นด อิน ยุร ฌีท)
It felt great falling, great falling
(อิท เฟ็ลท กเรท ฟ๊อลิง , กเรท ฟ๊อลิง)
I’m so much better than all of this…all of this
(แอม โซ มัช เบทเทอะ แฑ็น ออล อ็อฝ ดีซ ซอร์ อ็อฝ ดีซ)

I’m tired of singing
(แอม ไทร อ็อฝ ซิงกิง)
All the sad songs in my head
(ออล เดอะ แซ็ด ซ็อง ซิน มาย เฮ็ด)
But I can’t find enough of anything
(บัท ไอ แค็นท ไฟนด อินัฟ อ็อฝ เอนอิธิง)
To drown out what you said
(ทู ดเราน เอ้า ว็อท ยู เซ็ด)
And sometimes I find I catch myself
(แอ็นด ซัมไทม์ ซาย ไฟนด ดาย แค็ช ไมเซลฟ)
Letting you back in
(เลทดิง ยู แบ็ค อิน)
But I’m so tired of singing all
(บัท แอม โซ ไทร อ็อฝ ซิงกิง ออล)
The sad songs in my head
(เดอะ แซ็ด ซ็อง ซิน มาย เฮ็ด)

Feel so faded. So far gone
(ฟีล โซ แฟ็ด โซ ฟา กอน)
Nothing surprises me anymore
(นัธอิง เซิพไรส มี แอนนี่มอ)
I feel so faded. So far gone.
(ไอ ฟีล โซ แฟ็ด โซ ฟา กอน)
Nothing surprises me anymore.
(นัธอิง เซิพไรส มี แอนนี่มอ)

I’m tired of singing
(แอม ไทร อ็อฝ ซิงกิง)
All the sad songs in my head
(ออล เดอะ แซ็ด ซ็อง ซิน มาย เฮ็ด)
But I can’t find enough of anything
(บัท ไอ แค็นท ไฟนด อินัฟ อ็อฝ เอนอิธิง)
To drown out what you said
(ทู ดเราน เอ้า ว็อท ยู เซ็ด)
And sometimes I find I catch myself
(แอ็นด ซัมไทม์ ซาย ไฟนด ดาย แค็ช ไมเซลฟ)
Letting you back in
(เลทดิง ยู แบ็ค อิน)
But I’m so tired of singing all
(บัท แอม โซ ไทร อ็อฝ ซิงกิง ออล)
The sad songs in my head
(เดอะ แซ็ด ซ็อง ซิน มาย เฮ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sad Songs คำอ่านไทย Matt Nathanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น