เนื้อเพลง I Don’t Care Anymore คำอ่านไทย Phil Collins

Well you can tell ev’ryone I’m a down disgrace
( เว็ล ยู แค็น เท็ล เอฟวี่วัน แอม มา เดาน ดิซกเรซ)
Drag my name all over the place.
(ดแร็ก มาย เนม ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ)
I don’t care anymore.
(ไอ ด้อนท์ แค แอนนี่มอ)
You can tell ev’rybody ’bout the state I’m in
(ยู แค็น เท็ล เอฝวีบอดี้ เบาท เดอะ ซเทท แอม อิน)
You won’t catch me crying ‘cos I just can’t win.
(ยู ว็อนท แค็ช มี คไรอิง คอซ ซาย จัซท แค็นท วิน)
I don’t care anymore I don’t care anymore
(ไอ ด้อนท์ แค แอนนี่มอ ไอ ด้อนท์ แค แอนนี่มอ)

I don’t care what you say
(ไอ ด้อนท์ แค ว็อท ยู เซ)
I don’t play the same games you play.
(ไอ ด้อนท์ พเล เดอะ เซม เกม ยู พเล)

Cos I’ve been talking to the people that you call your friends
(คอซ แอฝ บีน ทอคอิง ทู เดอะ พี๊เพิ่ล แดท ยู คอล ยุร ฟเร็นด)
And it seems to me there’s a means to and end.
(แอ็นด ดิท ซีม ทู มี แดร์ ซา มีน ทู แอ็นด เอ็นด)
They don’t care anymore.
(เด ด้อนท์ แค แอนนี่มอ)
And as for me I can sit here and bide my time
(แอ็นด แอ็ส ฟอ มี ไอ แค็น ซิท เฮียร แอ็นด ไบด มาย ไทม)
I got nothing to lose if I speak my mind.
(ไอ ก็อท นัธอิง ทู ลูส อิฟ ฟาย ซพีค มาย ไมนด)
I don’t care anymore I don’t care no more
(ไอ ด้อนท์ แค แอนนี่มอ ไอ ด้อนท์ แค โน โม)

I don’t care what you say
(ไอ ด้อนท์ แค ว็อท ยู เซ)
We never played by the same rules anyway.
(วี เนฝเวอะ พเล ไบ เดอะ เซม รูล เอนอิเว)

I won’t be there anymore
(ไอ ว็อนท บี แดร์ แอนนี่มอ)
Get out of my way
(เก็ท เอ้า อ็อฝ มาย เว)
Let me by
(เล็ท มี ไบ)
I got better things to do with my time
(ไอ ก็อท เบทเทอะ ธิง ทู ดู วิฑ มาย ไทม)
I don’t care anymore I don’t care anymore
(ไอ ด้อนท์ แค แอนนี่มอ ไอ ด้อนท์ แค แอนนี่มอ)
I don’t care anymore I don’t care anymore
(ไอ ด้อนท์ แค แอนนี่มอ ไอ ด้อนท์ แค แอนนี่มอ)

Well, I don’t care now what you say
(เว็ล , ไอ ด้อนท์ แค เนา ว็อท ยู เซ)
Cos ev’ry day I’m feeling fine with myself
(คอซ เอวรี่ เด แอม ฟีลอิง ไฟน วิฑ ไมเซลฟ)
And I don’t care now what you say
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แค เนา ว็อท ยู เซ)
Hey I’ll do alright by myself
(เฮ แอล ดู ออลไร๊ท ไบ ไมเซลฟ)
Cos I know.
(คอซ ซาย โน)

Cos I remember all the times I tried so hard
(คอซ ซาย ริเมมเบอะ ออล เดอะ ไทม ซาย ทไร โซ ฮาด)
And you laughed in my face ‘cos you held all the cards.
(แอ็นด ยู ลาฟ อิน มาย เฟซ คอซ ยู เฮ็ลด ออล เดอะ คาด)
I don’t care anymore.
(ไอ ด้อนท์ แค แอนนี่มอ)
And I really ain’t bothered what you think of me
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ เอน บอฑเออะ ว็อท ยู ธิงค อ็อฝ มี)
Cos all I want of you is just a let me be.
(คอซ ซอร์ ไอ ว็อนท อ็อฝ ยู อีส จัซท ดา เล็ท มี บี)
I don’t care anymore D’you hear? I don’t care no more
(ไอ ด้อนท์ แค แอนนี่มอ ดายอู เฮีย ไอ ด้อนท์ แค โน โม)

I don’t care what you say
(ไอ ด้อนท์ แค ว็อท ยู เซ)
I never did believe you much anyway.
(ไอ เนฝเวอะ ดิด บิลีฝ ยู มัช เอนอิเว)

I won’t be there no more
(ไอ ว็อนท บี แดร์ โน โม)
So get out of my way.
(โซ เก็ท เอ้า อ็อฝ มาย เว)
Let me by
(เล็ท มี ไบ)
I got better things to do with my time
(ไอ ก็อท เบทเทอะ ธิง ทู ดู วิฑ มาย ไทม)
I don’t care anymore
(ไอ ด้อนท์ แค แอนนี่มอ)
D’you hear? I don’t care anymore
(ดายอู เฮีย ไอ ด้อนท์ แค แอนนี่มอ)
I don’t care no more
(ไอ ด้อนท์ แค โน โม)
You listening? I don’t care no more
(ยู ลิเซินนิง ไอ ด้อนท์ แค โน โม)
No more!
(โน โม !)

You know I don’t care no more!
(ยู โน ไอ ด้อนท์ แค โน โม !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Care Anymore คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น