เนื้อเพลง Master Blaster (Jammin’) คำอ่านไทย Stevie Wonder

Everyone’s feeling pretty
( เอ๊วี่วัน ฟีลอิง พรีททิ)
It’s hotter than July
(อิทซ ฮอทเดอ แฑ็น จูไล)
Though the world’s full of problems
(โธ เดอะ เวิลด ฟูล อ็อฝ พรอบเล็ม)
They couldn’t touch us even if they tried
(เด คูดซึ่น ทั๊ช อัซ อีเฝ็น อิฟ เด ทไร)
From the park I hear rhythms
(ฟร็อม เดอะ พาค ไอ เฮีย ริธึ่ม)
Marley’s hot on the box
(มาร์รี ฮ็อท ออน เดอะ บ็อคซ)
Tonight there will be a party
(ทุไนท แดร์ วิล บี อะ พาทิ)
On the corner at the end of the block
(ออน เดอะ คอเนอะ แรท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ บล็อค)

Chorus: Didn’t know you would be jammin’
(โครัซ : ดิ๊นอิน โน ยู เวิด บี แจมมิน)
until the break of dawn
(อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
I bet you nobody ever told you
(ไอ เบ็ท ยู โนบอดี้ เอฝเออะ โทลด ยู)
That you would be jammin’ until the
(แดท ยู เวิด บี แจมมิน อันทีล เดอะ)
break of dawn
(บเรค อ็อฝ ดอน)
You would be jammin’ and jammin’ and
(ยู เวิด บี แจมมิน แอ็นด แจมมิน แอ็นด)
jammin’, jam on
(แจมมิน , แจ็ม ออน)

They want us to join their fighting
(เด ว็อนท อัซ ทู จอยน แด ไฟท์ดิง)
But our answer today
(บัท เอ๊า อานเซอะ ทุเด)
Is to let all our worries
(อีส ทู เล็ท ดอร์ เอ๊า วอรีสฺ)
Like the breeze through our fingers slip away
(ไลค เดอะ บรีส ธรู เอ๊า ฟีงเกอะ ซลิพ อะเว)
Peace has come to Zimbabwe
(พีซ แฮ็ส คัม ทู Zimbabwe)
Third World’s right on the one
(เธิด เวิลด ไรท ออน ดิ วัน)
Now’s the time for celebration
(เนา เดอะ ไทม ฟอ เซลิบเรฌัน)
Cause we’ve only just begun
(คอส หวีบ โอ๊นลี่ จัซท บิกัน)

Chorus: Didn’t know that you would be
(โครัซ : ดิ๊นอิน โน แดท ยู เวิด บี)
jammin’ until the break of dawn
(แจมมิน อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Bet you nobody ever told you that you
(เบ็ท ยู โนบอดี้ เอฝเออะ โทลด ยู แดท ยู)
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Bet you nobody ever told you that you
(เบ็ท ยู โนบอดี้ เอฝเออะ โทลด ยู แดท ยู)
[We’re in the middle of the makin’s of
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ)
the master blaster jammin’]
(เดอะ มาซเทอะ blaster แจมมิน ])
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
I know nobody told you that you
(ไอ โน โนบอดี้ โทลด ยู แดท ยู)
[We’re in the middle of the makin’s of
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ)
the master blaster jammin’]
(เดอะ มาซเทอะ blaster แจมมิน ])
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
We’re jammin’, jammin’, jam on
(เวีย แจมมิน , แจมมิน , แจ็ม ออน)

You ask me am I happy
(ยู อาซค มี แอ็ม ไอ แฮพพิ)
Well as a matter of fact
(เว็ล แอ็ส ซา แมทเทอะ อ็อฝ แฟ็คท)
I can say that I’m ecstatic
(ไอ แค็น เซ แดท แอม เอ็คซแททอิค)
Cause we all just made a pact
(คอส วี ออล จัซท เมด อะ แพ็คท)
We’ve agreed to get together
(หวีบ อักรี ทู เก็ท ทุเกฑเออะ)
Joined as children in Jah
(จอยน แอ็ส ชีลดเร็น อิน ย่า)
When you’re moving in the positive
(ฮเว็น ยัวร์ มูฝอิง อิน เดอะ พอสอิทิฝ)
Your destination is the brightest star
(ยุร เดซทิเนฌัน อีส เดอะ ไบท์เดซ ซทา)

Chorus: You didn’t know that you
(โครัซ : ยู ดิ๊นอิน โน แดท ยู)
[We’re in the middle of the makin’s of
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ)
the master blaster jammin’]
(เดอะ มาซเทอะ blaster แจมมิน ])
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
I bet you nobody ever told you that you
(ไอ เบ็ท ยู โนบอดี้ เอฝเออะ โทลด ยู แดท ยู)
[We’re in the middle of the makin’s of
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ)
the master blaster jammin’]
(เดอะ มาซเทอะ blaster แจมมิน ])
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, you
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , ยู)
[We’re in the middle of the makin’s of
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ)
the master blaster jammin’]
(เดอะ มาซเทอะ blaster แจมมิน ])
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Don’t you stop the music, oh no,
(ด้อนท์ ยู ซท็อพ เดอะ มยูสิค , โอ โน ,)
[We’re in the middle of the makin’s of
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ)
the master blaster jammin’]
(เดอะ มาซเทอะ blaster แจมมิน ])
[repeat background]
([ ริพีท แบ็คกราว ])
Oh, Oh, Oh, You
(โอ , โอ , โอ , ยู)
[We’re in the middle of the makin’s of
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ)
the master blaster jammin’]
(เดอะ มาซเทอะ blaster แจมมิน ])
Would be jammin’ until the break of dawn
(เวิด บี แจมมิน อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
I bet you if someone approached you
(ไอ เบ็ท ยู อิฟ ซัมวัน แอ็พโรช ยู)
yesterday to tell you that you would be
(เยซเทอะดิ ทู เท็ล ยู แดท ยู เวิด บี)
jammin’ you would not believe it
(แจมมิน ยู เวิด น็อท บิลีฝ อิท)
because you never thought that you
(บิคอส ยู เนฝเวอะ ธอท แดท ยู)
would be jammin’
(เวิด บี แจมมิน)
Oh, Oh, Oh, Oh,
(โอ , โอ , โอ , โอ ,)
[We’re in the middle of the makin’s of
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ)
the master blaster jammin’]
(เดอะ มาซเทอะ blaster แจมมิน ])
Jammin’ til the break of dawn
(แจมมิน ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Oh, Oh, Oh, You may as well believe what
(โอ , โอ , โอ , ยู เม แอ็ส เว็ล บิลีฝ ว็อท)
you are feeling because you feel your
(ยู อาร์ ฟีลอิง บิคอส ยู ฟีล ยุร)
body jammin’
(บอดอิ แจมมิน)
Oh, Oh, you would be jammin’ until the break of dawn
(โอ , โอ , ยู เวิด บี แจมมิน อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
[We’re in the middle of the makin’s of the
([ เวอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ เมกิน อ็อฝ เดอะ)
master blaster jammin’]
(มาซเทอะ blaster แจมมิน ])
[Repeat background]
([ ริพีท แบ็คกราว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Master Blaster (Jammin’) คำอ่านไทย Stevie Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น