เนื้อเพลง Mother And Father คำอ่านไทย Madonna

There was a time I was happy in my life
( แดร์ วอส ซา ไทม ไอ วอส แฮพพิ อิน มาย ไลฟ)
There was time I believed I’d live forever
(แดร์ วอส ไทม ไอ บิลีฝ อาย ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
There was a time that I prayed to Jesus Christ
(แดร์ วอส ซา ไทม แดท ไอ พเร ทู จีสัซ คไรซท)
There was a time I had a mother it was nice
(แดร์ วอส ซา ไทม ไอ แฮ็ด อะ ม๊าเธ่อร์ อิท วอส ไน๊ซ์)
Nobody else would ever take the place of you
(โนบอดี้ เอ็ลซ เวิด เอฝเออะ เทค เดอะ พเลซ อ็อฝ ยู)
Nobody else could do the things that you could do
(โนบอดี้ เอ็ลซ เคิด ดู เดอะ ธิง แดท ยู เคิด ดู)
No one else I guess could hurt me like you did
(โน วัน เอ็ลซ ไอ เก็ซ เคิด เฮิท มี ไลค ยู ดิด)
I didn’t understand I was just a kid
(ไอ ดิ๊นอิน อันเดิซแทนด ดาย วอส จัซท ดา คิด)

Oh mother why aren’t you here with me
(โอ ม๊าเธ่อร์ ฮไว อเร้น ยู เฮียร วิฑ มี)
No one else saw the things that you could see
(โน วัน เอ็ลซ ซอ เดอะ ธิง แดท ยู เคิด ซี)
I’m trying hard to dry my tears
(แอม ทไรอิง ฮาด ทู ดไร มาย เทีย)
Yes father you know I’m not so free
(เย็ซ ฟาเฑอะ ยู โน แอม น็อท โซ ฟรี)

I got to give it up
(ไอ ก็อท ทู กิฝ อิท อัพ)
Find someone to love me
(ไฟนด ซัมวัน ทู ลัฝ มี)
I got to let it go
(ไอ ก็อท ทู เล็ท ดิธ โก)
Find someone that I can care for
(ไฟนด ซัมวัน แดท ไอ แค็น แค ฟอ)
I got to give it up
(ไอ ก็อท ทู กิฝ อิท อัพ)
Find someone to love me
(ไฟนด ซัมวัน ทู ลัฝ มี)
I got to let it go
(ไอ ก็อท ทู เล็ท ดิธ โก)
Find someone that I can care for
(ไฟนด ซัมวัน แดท ไอ แค็น แค ฟอ)

There was a time I was happy in my life
(แดร์ วอส ซา ไทม ไอ วอส แฮพพิ อิน มาย ไลฟ)
There was time I believed I’d live forever
(แดร์ วอส ไทม ไอ บิลีฝ อาย ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
There was a time that I prayed to Jesus Christ
(แดร์ วอส ซา ไทม แดท ไอ พเร ทู จีสัซ คไรซท)
There was a time I had a mother it was nice
(แดร์ วอส ซา ไทม ไอ แฮ็ด อะ ม๊าเธ่อร์ อิท วอส ไน๊ซ์)

Oh mother why aren’t you here with me
(โอ ม๊าเธ่อร์ ฮไว อเร้น ยู เฮียร วิฑ มี)
No one else saw the things that you could see
(โน วัน เอ็ลซ ซอ เดอะ ธิง แดท ยู เคิด ซี)
I’m trying hard to dry my tears
(แอม ทไรอิง ฮาด ทู ดไร มาย เทีย)
Yes father you know I’m not so free
(เย็ซ ฟาเฑอะ ยู โน แอม น็อท โซ ฟรี)

I got to give it up
(ไอ ก็อท ทู กิฝ อิท อัพ)
Find someone to love me
(ไฟนด ซัมวัน ทู ลัฝ มี)
I got to let it go
(ไอ ก็อท ทู เล็ท ดิธ โก)
Find someone that I can care for
(ไฟนด ซัมวัน แดท ไอ แค็น แค ฟอ)
I got to give it up
(ไอ ก็อท ทู กิฝ อิท อัพ)
Find someone to love me
(ไฟนด ซัมวัน ทู ลัฝ มี)
I got to let it go
(ไอ ก็อท ทู เล็ท ดิธ โก)
Find someone that I can care for
(ไฟนด ซัมวัน แดท ไอ แค็น แค ฟอ)

My mother died when I was five
(มาย ม๊าเธ่อร์ ได ฮเว็น นาย วอส ไฟฝ)
And all I did was sit and cry
(แอ็นด ออล ไอ ดิด วอส ซิท แอ็นด คไร)
I cried and cried and cried all day
(ไอ คไร แอ็นด คไร แอ็นด คไร ออล เด)
Until the neighbours went away
(อันทีล เดอะ เนเบอะ เว็นท อะเว)

They couldn’t take my loneliness
(เด คูดซึ่น เทค มาย โลนลิเน็ซ)
I couldn’t take their phoniness
(ไอ คูดซึ่น เทค แด โฟรนีเนส)
My father had to go to work
(มาย ฟาเฑอะ แฮ็ด ทู โก ทู เวิค)
I used to think he was a jerk
(ไอ ยูซ ทู ธิงค ฮี วอส ซา เจิค)

I didn’t know his heart was broken
(ไอ ดิ๊นอิน โน ฮิส ฮาท วอส บโรเค็น)
And not another word was spoken
(แอ็นด น็อท แอะนัธเออะ เวิด วอส ซโพเค็น)
He became a shadow of
(ฮี บิเคม อะ แฌดโอ อ็อฝ)
The father I was dreaming of
(เดอะ ฟาเฑอะ ไอ วอส ดรีมมิง อ็อฝ)

I made a vow that I would never need another person ever
(ไอ เมด อะ เฝา แดท ไอ เวิด เนฝเวอะ นีด แอะนัธเออะ เพ๊อร์ซั่น เอฝเออะ)
Turned my heart into a cage a victim of a kind of rage
(เทิน มาย ฮาท อีนทุ อะ เคจ อะ ฝิคทิม อ็อฝ อะ ไคนด อ็อฝ เรจ)

I gotta give it up
(ไอ กอททะ กิฝ อิท อัพ)
I gotta give it up
(ไอ กอททะ กิฝ อิท อัพ)
I gotta give it up
(ไอ กอททะ กิฝ อิท อัพ)

I’ve got to give it up
(แอฝ ก็อท ทู กิฝ อิท อัพ)
Find someone to love me
(ไฟนด ซัมวัน ทู ลัฝ มี)
I’ve got to let it go
(แอฝ ก็อท ทู เล็ท ดิธ โก)
Find someone that I can care for
(ไฟนด ซัมวัน แดท ไอ แค็น แค ฟอ)
I got to give it up
(ไอ ก็อท ทู กิฝ อิท อัพ)
Find someone to love me
(ไฟนด ซัมวัน ทู ลัฝ มี)
I got to let it go
(ไอ ก็อท ทู เล็ท ดิธ โก)
Find someone that I can care for
(ไฟนด ซัมวัน แดท ไอ แค็น แค ฟอ)
Find someone that I can care for
(ไฟนด ซัมวัน แดท ไอ แค็น แค ฟอ)
Find someone that I can care for
(ไฟนด ซัมวัน แดท ไอ แค็น แค ฟอ)

I got to give it up
(ไอ ก็อท ทู กิฝ อิท อัพ)
I got to give it up
(ไอ ก็อท ทู กิฝ อิท อัพ)
I got to give it up
(ไอ ก็อท ทู กิฝ อิท อัพ)
I got to give it up
(ไอ ก็อท ทู กิฝ อิท อัพ)
I got to give it up
(ไอ ก็อท ทู กิฝ อิท อัพ)
I got to give it up
(ไอ ก็อท ทู กิฝ อิท อัพ)

I got to let it go
(ไอ ก็อท ทู เล็ท ดิธ โก)
I got to give it up
(ไอ ก็อท ทู กิฝ อิท อัพ)

Oh mother
(โอ ม๊าเธ่อร์)
Oh father
(โอ ฟาเฑอะ)
I gotta give it up
(ไอ กอททะ กิฝ อิท อัพ)

I gotta give it up
(ไอ กอททะ กิฝ อิท อัพ)
I gotta give it up
(ไอ กอททะ กิฝ อิท อัพ)
I gotta give it up
(ไอ กอททะ กิฝ อิท อัพ)
I gotta give it up
(ไอ กอททะ กิฝ อิท อัพ)
I gotta give it up
(ไอ กอททะ กิฝ อิท อัพ)
I gotta give it up
(ไอ กอททะ กิฝ อิท อัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mother And Father คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น