เนื้อเพลง Bedrock คำอ่านไทย Young Money

[Intro: Lloyd]
( [ อินโทร : ลอยด ])
I Can make your bed rock [Young Money]
(ไอ แค็น เมค ยุร เบ็ด ร็อค [ ยัง มันอิ ])
I Can make your bed rock girl
(ไอ แค็น เมค ยุร เบ็ด ร็อค เกิล)
Kane is in the building n*gga
(เคน อีส ซิน เดอะ บีลดิง เอ็น *gga)
I Can make your bed rock
(ไอ แค็น เมค ยุร เบ็ด ร็อค)
I Can make your bed rock
(ไอ แค็น เมค ยุร เบ็ด ร็อค)

[Verse 1: Lil Wayne]
([ เฝิซ วัน : ลิล เวยอิน ])
She got that good good, she Michael Jackson bad
(ชี ก็อท แดท เกิด เกิด , ชี ไมเล แจคสัน แบ็ด)
I’m attracted to her with her attractive ass
(แอม แอ็ทแรคท ทู เฮอ วิฑ เฮอ แอ็ทแรคทิฝ อาซ)
And now we murderers, because we kill time
(แอ็นด เนา วี เมอเดอะเรอะ , บิคอส วี คิล ไทม)
I knock her lights out and she still shine
(ไอ น็อค เฮอ ไลท เอ้า แอ็นด ชี ซทิล ไฌน)
I hate to see her go, but I’d love to watch her leave
(ไอ เฮท ทู ซี เฮอ โก , บัท อาย ลัฝ ทู ว็อช เฮอ ลีฝ)
But I keep her runnin’ back and forth like a soccer team
(บัท ไอ คีพ เฮอ รูนนิน แบ็ค แอ็นด โฟธ ไลค เก ซอคเคอะ ทีม)
Cold as a winter day, hot as a summer’s eve
(โคลด แอ็ส ซา วีนเทอะ เด , ฮ็อท แอ็ส ซา ซัมเมอะ อี๊ฟ)
Young Money thieves, steal your hearts with ease
(ยัง มันอิ ธีฝ , ซทีล ยุร ฮาท วิฑ อีส)

[Verse 2: Gudda Gudda]
([ เฝิซ ทู : Gudda Gudda ])
I like the way you walkin’ if you walkin’ my way
(ไอ ไลค เดอะ เว ยู วอคกิน อิฟ ยู วอคกิน มาย เว)
I’m that red bull, now let’s fly away
(แอม แดท เร็ด บุล , เนา เล็ท ฟไล อะเว)
Let’s buy a place with all kinds of space
(เล็ท ไบ อะ พเลซ วิฑ ออล ไคนด อ็อฝ ซเพซ)
I’ll let you be the judge and I’m the case
(แอล เล็ท ยู บี เดอะ จัจ แอ็นด แอม เดอะ เคซ)
I’m Gudda Gudda, I putta other
(แอม Gudda Gudda , ไอ putta อัฑเออะ)
I see me with her, no stevie Wonder
(ไอ ซี มี วิฑ เฮอ , โน สตีฝวี่ วันเดอะ)
She don’t even wonder, cause she know she bad
(ชี ด้อนท์ อีเฝ็น วันเดอะ , คอส ชี โน ชี แบ็ด)
And I got her n*gga, grocery bags
(แอ็นด ดาย ก็อท เฮอ เอ็น *gga , กโรเซอะริ แบ็ก)

[Chorus: Lloyd]
([ โครัซ : ลอยด ])
Okay, ooohhh baby
(โอเค , โอ้ เบบิ)
I be stuck to you like glue baby
(ไอ บี ซทัค ทู ยู ไลค กลู เบบิ)
Wanna spend it all on you baby
(วอนนา ซเพ็นด ดิท ออล ออน ยู เบบิ)
My room is the g-spot
(มาย รุม อีส เดอะ จี สพอท)
Call me Mr. Flinstone
(คอล มี มีซเทอะ Flinstone)
I can make your bedrock
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock)
I can make your bedrock
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock)
I can make your bedrock girl
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock เกิล)
I can make your bedrock
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock)
I can make your bedrock
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock)

[Verse 3: Nicki Minaj]
([ เฝิซ ที : นิคกี มินาจ ])
Okay I get it let me think I guess it’s my turn
(โอเค ไอ เก็ท ดิธ เล็ท มี ธิงค ไอ เก็ซ อิทซ มาย เทิน)
Maybe it’s time to put this p*ssy when your side burns
(เมบี อิทซ ไทม ทู พัท ดีซ พี *ssy ฮเว็น ยุร ไซด เบิน)
He say I’m bad, he probably right
(ฮี เซ แอม แบ็ด , ฮี พรอบอับลิ ไรท)
He pressin’ me like b*tton downs on a friday night [Ha ha ha]
(ฮี เพรซซิน มี ไลค บี *tton เดาน ออน อะ ฟไรดิ ไนท [ ฮา ฮา ฮา ])
I’m so pretty like, be on my pedal bike
(แอม โซ พรีททิ ไลค , บี ออน มาย เพดแอ็ล ไบค)
Be on my low scrunch
(บี ออน มาย โล scrunch)
Be on my egg and whites
(บี ออน มาย เอ็ก แอ็นด ฮไวท)
He say nicki don’t stop you the bestest
(ฮี เซ นิคกี ด้อนท์ ซท็อพ ยู เดอะ bestest)
And I just be coming off the top as bestest
(แอ็นด ดาย จัซท บี คัมอิง ออฟฟ เดอะ ท็อพ แอ็ส bestest)

[Verse 4: Drake]
([ เฝิซ โฟว : เดรก ])
I love your sushi roll, hotter than wasabi
(ไอ ลัฝ ยุร ซูชิ โรล , ฮอทเดอ แฑ็น wasabi)
I race for your love, shake and bake, ricky bobby
(ไอ เรซ ฟอ ยุร ลัฝ , เฌค แอ็นด เบค , ริกกี้ บอบบิ)
I’m at the W but I can’t meet you in the lobby
(แอม แอ็ท เดอะ ดับบิว บัท ไอ แค็นท มีท ยู อิน เดอะ ลอบบิ)
Girl I gotta watch my back cause I’m not just anybody
(เกิล ไอ กอททะ ว็อช มาย แบ็ค คอส แอม น็อท จัซท เอนอิบอดิ)
I see them standing in line, just to get beside her
(ไอ ซี เฑ็ม ซแทนดิง อิน ไลน , จัซท ทู เก็ท บิไซด เฮอ)
I let her see the aston or let the rest surprise her
(ไอ เล็ท เฮอ ซี ดิ แอซตัน ออ เล็ท เดอะ เร็ซท เซิพไรส เฮอ)
That’s when we disappear, you need GPS to find her
(แด๊ท ฮเว็น วี ดิแซ็พเพีย , ยู นีด จีพีเอส ทู ไฟนด เฮอ)
Oh that was your girl, I thought I recognized her
(โอ แดท วอส ยุร เกิล , ไอ ธอท ไอ เรคอ็อกไนส เฮอ)

[Chorus: Lloyd]
([ โครัซ : ลอยด ])
Okay, ooohhh baby
(โอเค , โอ้ เบบิ)
I be stuck to you like glue baby
(ไอ บี ซทัค ทู ยู ไลค กลู เบบิ)
Wanna spend it all on you baby
(วอนนา ซเพ็นด ดิท ออล ออน ยู เบบิ)
My room is the g-spot
(มาย รุม อีส เดอะ จี สพอท)
Call me Mr. Flinstone
(คอล มี มีซเทอะ Flinstone)
I can make your bedrock
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock)
I can make your bedrock
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock)
I can make your bedrock girl
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock เกิล)
I can make your bedrock
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock)
I can make your bedrock
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock)

[Verse 5: Tyga]
([ เฝิซ ไฟท์ : Tyga ])
She like tannin’, I like stayin’ in
(ชี ไลค แทนนิน , ไอ ไลค สเตยิน อิน)
She like romancin’, I like rollin’ with friends
(ชี ไลค โรแมนซิน, ไอ ไลค โรลลิน วิฑ ฟเร็นด)
She said I’m caged in, I think her conscios is
(ชี เซ็ด แอม เคจ อิน , ไอ ธิงค เฮอ conscios ซิส)
She watchin’ that oxygen, I’m watchin’ ESPN
(ชี วันชิน แดท อ๊อกซีเจ้น , แอม วันชิน ESPN)
But when that show ends, she all in my skin lotion
(บัท ฮเว็น แดท โฌ เอ็นด , ชี ออล อิน มาย ซคิน โลฌัน)
No emotions, roller coasting like back, forth, hold it [Hold it [x4]]
(โน อิโมฌัน , โรลเลอะ coastings ไลค แบ็ค , โฟธ , โฮลด ดิท [ โฮลด ดิท [ x4 ] ])
She pause like it’s for posters and I poke like I’m supposed to
(ชี พอส ไลค อิทซ ฟอ โพซเทอะ แซน ดาย โพค ไลค แอม ซัพโพส ทู)
Take this photo if you for me, she said don’t you ever show this
(เทค ดีซ โฟโท อิฟ ยู ฟอ มี , ชี เซ็ด ด้อนท์ ยู เอฝเออะ โฌ ดีซ)
I’m too loyal and too focused, to be losing and be hopeless
(แอม ทู ลอยแอ็ล แอ็นด ทู โฟ๊คัส , ทู บี โรซิง แอ็นด บี โฮพเล็ซ)
When I spoke this, she rejoiced it
(ฮเว็น นาย ซโพค ดีซ , ชี ริจอยซ ดิท)
Said your words get me open, so I closed it
(เซ็ด ยุร เวิด เก็ท มี โอเพ็น , โซ ไอ คโลส ดิท)
Where your clothes is, I’m only loving for the moment
(ฮแว ยุร คโลฑ ซิส , แอม โอ๊นลี่ ลัฝอิง ฟอ เดอะ โมเม็นท)

[Verse 6: Jae Millz]
([ เฝิซ ซิก : Jae Millz ])
She ain’t got a man but she’s not alone
(ชี เอน ก็อท ดา แม็น บัท ชี น็อท อะโลน)
Miss independent yea she got her own
(มิซ อินดิเพนเด็นท เย ชี ก็อท เฮอ โอน)
Hey gorgoues, umm, I mean flawless, well
(เฮ gorgoues , อืม , ไอ มีน ฟลอเล็ซ , เว็ล)
That’s what you are, how I see it, this how I call it
(แด๊ท ว็อท ยู อาร์ , เฮา ไอ ซี อิท , ดีซ เฮา ไอ คอล อิท)
Yea, look at how she walk, who knew she know she bad
(เย , ลุค แกท เฮา ชี วอค , ฮู นยู ชี โน ชี แบ็ด)
Do your thang baby, I ain’t even mad
(ดู ยุร เตง เบบิ , ไอ เอน อีเฝ็น แม็ด)
And I ain’t leaving fast, I’m a stay a while
(แอ็นด ดาย เอน ลีฝอิงส ฟัซท , แอม มา ซเท อะ ฮไวล)
Hold your head chris, I’m a take her down
(โฮลด ยุร เฮ็ด คริส , แอม มา เทค เฮอ เดาน)

[Chorus: Lloyd]
([ โครัซ : ลอยด ])
Okay, ooohhh baby
(โอเค , โอ้ เบบิ)
I be stuck to you like glue baby
(ไอ บี ซทัค ทู ยู ไลค กลู เบบิ)
Wanna spend it all on you baby
(วอนนา ซเพ็นด ดิท ออล ออน ยู เบบิ)
My room is the g-spot
(มาย รุม อีส เดอะ จี สพอท)
Call me Mr. Flinstone
(คอล มี มีซเทอะ Flinstone)
I can make your bedrock
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock)
I can make your bedrock
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock)
I can make your bedrock girl
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock เกิล)
I can make your bedrock
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock)
I can make your bedrock
(ไอ แค็น เมค ยุร bedrock)

[Outro: Lil Wayne & Lloyd]
([ เอ๊าโต : ลิล เวยอิน & ลอยด ])
T Streets
(ที ซทรีท)
Mack Maine
(แมกคฺ Maine)
Jae Millz
(Jae Millz)
Tyga
(Tyga)
Drizzy Drake
(Drizzy เดรก)
Nicki Minaj
(นิคกี มินาจ)
Hey Shanell
(เฮ Shanell)
And Young Llyod
(แอ็นด ยัง Llyod)
It’s Young Mula Baby
(อิทซ ยัง Mula เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bedrock คำอ่านไทย Young Money

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น