เนื้อเพลง Amnesia คำอ่านไทย Britney Spears

I saw him standin’ there in the parking lot,
( ไอ ซอ ฮิม แสตนดิน แดร์ อิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท ,)
He asked if I came here a lot
(ฮี อาซค อิฟ ฟาย เคม เฮียร อะ ล็อท)
And this is how I responded…
(แอ็นด ดีซ ซิส เฮา ไอ ริซพอนด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I forgot my name,
(ไอ เฟาะกอท มาย เนม ,)
I forgot my telephone number
(ไอ เฟาะกอท มาย เทลอิโฟน นัมเบอะ)
If he wanna see me, he don’t even know it
(อิฟ ฮี วอนนา ซี มี , ฮี ด้อนท์ อีเฝ็น โน อิท)
I forgot my address,
(ไอ เฟาะกอท มาย แอ็ดเรซ ,)
Damsel in distress
(แดมเส็ล อิน ดิซทเรซ)
I forgot my boyfriend
(ไอ เฟาะกอท มาย บอยเฟรน)
Was that one that had bought me this rock
(วอส แดท วัน แดท แฮ็ด บอท มี ดีซ ร็อค)

I get amnesia when I’m standin’ next to you-ou-ou
(ไอ เก็ท แอ็มนีเฉียะ ฮเว็น แอม แสตนดิน เน็คซท ทู ยู อู อู)
He’s been with me for several years,
(อีส บีน วิฑ มี ฟอ เซฟเออะแร็ล เยีย ,)
I know this much is true
(ไอ โน ดีซ มัช อีส ทรู)
Didn’t know it was over,
(ดิ๊นอิน โน อิท วอส โอเฝอะ ,)
Til you came on over
(ทิล ยู เคม ออน โอเฝอะ)
And told me that you just-just can’t,
(แอ็นด โทลด มี แดท ยู จัซท จัซท แค็นท ,)
Forget about me
(เฟาะเกท อะเบาท มี)

I talk to my girls,
(ไอ ทอค ทู มาย เกิล ,)
I can to my girls like crazy
(ไอ แค็น ทู มาย เกิล ไลค คเรสิ)
To anyone I speak my mind,
(ทู เอนอิวัน ไอ ซพีค มาย ไมนด ,)
I tell ’em off, it don’t phase me
(ไอ เท็ล เอ็ม ออฟฟ , อิท ด้อนท์ เฟส มี)
I’m not lazy but boy, lately
(แอม น็อท เลสิ บัท บอย , เลทลิ)
When I see you I stu-utter,
(ฮเว็น นาย ซี ยู ไอ stu อัทเทอะ ,)
Words just slip away like b*tterflies
(เวิด จัซท ซลิพ อะเว ไลค บี *tterflies)

I saw you standin’ there in the VIP on Friday,
(ไอ ซอ ยู แสตนดิน แดร์ อิน เดอะ วีไอพี ออน ฟไรดิ ,)
We conversate up in my fantasies, like everyday
(วี conversate อัพ อิน มาย แฟนตาซีสฺ , ไลค เอวี่เดย์)
But I’m a dud whenever you approach
(บัท แอม มา ดัด ฮเว็นเอฝเออะ ยู แอ็พโรช)
Like yesterday when you just came to say hello
(ไลค เยซเทอะดิ ฮเว็น ยู จัซท เคม ทู เซ เฮ็ลโล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Me, me
(มี , มี)
This is how I do
(ดีซ ซิส เฮา ไอ ดู)

I talk to most guys,
(ไอ ทอค ทู โมซท ไก ,)
I can talk to most guys like crazy
(ไอ แค็น ทอค ทู โมซท ไก ไลค คเรสิ)
To anyone I speak my mind,
(ทู เอนอิวัน ไอ ซพีค มาย ไมนด ,)
I tell ’em off, it don’t phase me
(ไอ เท็ล เอ็ม ออฟฟ , อิท ด้อนท์ เฟส มี)
But you shake me, boy you make me
(บัท ยู เฌค มี , บอย ยู เมค มี)
Sto-o-o-o-op and stutter,
(สโต โอ โอ โอ op แอ็นด ซทัทเทอะ ,)
When we touch I melt like b*tter
(ฮเว็น วี ทั๊ช ไอ เม็ลท ไลค บี *tter)

I saw you standin’ there in the VIP on Saturday
(ไอ ซอ ยู แสตนดิน แดร์ อิน เดอะ วีไอพี ออน แซทเออะดิ)
Now that I know you got a thing for me, I should be straight
(เนา แดท ไอ โน ยู ก็อท ดา ธิง ฟอ มี , ไอ เชิด บี ซทเรท)
Not the kinda girl who’ll just let any guy get close
(น็อท เดอะ กินดา เกิล อ๊าว จัซท เล็ท เอนอิ ไก เก็ท คโลส)
All I can say is I’mma tell my guy he should just effin go…
(ออล ไอ แค็น เซ อีส แอมมา เท็ล มาย ไก ฮี เชิด จัซท effin โก)

And forget my name,
(แอ็นด เฟาะเกท มาย เนม ,)
And forget my telephone number
(แอ็นด เฟาะเกท มาย เทลอิโฟน นัมเบอะ)
If he wanna see me, he don’t even know it
(อิฟ ฮี วอนนา ซี มี , ฮี ด้อนท์ อีเฝ็น โน อิท)
Cause I forgot my address,
(คอส ไอ เฟาะกอท มาย แอ็ดเรซ ,)
Damsel in distress
(แดมเส็ล อิน ดิซทเรซ)
I forgot my boyfriend
(ไอ เฟาะกอท มาย บอยเฟรน)
Was that one that had bought me this rock
(วอส แดท วัน แดท แฮ็ด บอท มี ดีซ ร็อค)

I get amnesia when I’m standin’ next to you-ou-ou
(ไอ เก็ท แอ็มนีเฉียะ ฮเว็น แอม แสตนดิน เน็คซท ทู ยู อู อู)
He’s been with me for several years,
(อีส บีน วิฑ มี ฟอ เซฟเออะแร็ล เยีย ,)
I know this much is true
(ไอ โน ดีซ มัช อีส ทรู)
Didn’t know it was over,
(ดิ๊นอิน โน อิท วอส โอเฝอะ ,)
Til you came on over
(ทิล ยู เคม ออน โอเฝอะ)
And told me that you just-just can’t,
(แอ็นด โทลด มี แดท ยู จัซท จัซท แค็นท ,)
Forget about me
(เฟาะเกท อะเบาท มี)

Me, me
(มี , มี)
This is how I do
(ดีซ ซิส เฮา ไอ ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amnesia คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น