เนื้อเพลง Everyday I Love You Less and Less คำอ่านไทย Kaiser Chiefs

Everyday I love you less and less
( เอวี่เดย์ ไอ ลัฝ ยู เลซ แซน เลซ)
It’s clear to see that you’ve become obsessed
(อิทซ คเลีย ทู ซี แดท ยู๊ฟ บิคัม อ็อบเซซ)
I’ve got to get this message to the press
(แอฝ ก็อท ทู เก็ท ดีซ เมซซิจ ทู เดอะ พเร็ซ)
That everyday I love you less and less
(แดท เอวี่เดย์ ไอ ลัฝ ยู เลซ แซน เลซ)
And everyday I love you less and less
(แอ็นด เอวี่เดย์ ไอ ลัฝ ยู เลซ แซน เลซ)
I’ve got to get this feeling off my chest
(แอฝ ก็อท ทู เก็ท ดีซ ฟีลอิง ออฟฟ มาย เช็ซท)
The Doctor says all I needs pills and rest
(เดอะ ดอคเทอะ เซ ซอร์ ไอ นีด พิล แซน เร็ซท)
Since everyday I love you less and less
(ซินซ เอวี่เดย์ ไอ ลัฝ ยู เลซ แซน เลซ)
Unless, unless
(อันเลซ , อันเลซ)
I know, I feel it in my bones
(ไอ โน , ไอ ฟีล อิท อิน มาย บอน)
I’m sick, I’m tired of staying in control
(แอม ซิค , แอม ไทร อ็อฝ สเตย์ยิ่ง อิน ค็อนทโรล)
Oh yes, I feel a rat upon a wheel
(โอ เย็ซ , ไอ ฟีล อะ แร็ท อุพอน อะ ฮวีล)
i’ve got to no what’s not and what’s real
(แอฝ ก็อท ทู โน ว็อท น็อท แอ็นด ว็อท ริแอ็ล)
Oh yes I’m stressed, I’m sorry I digressed
(โอ เย็ซ แอม ซทเร็ซ , แอม ซอริ ไอ ไดกเรซ)
Impressed you’re dressed to SOS
(อิมพเรซ ยัวร์ ดเรซ ทู เอ็ซโอเอ็ซ)
Oh, and my parents love me
(โอ , แอ็นด มาย แพเร็นท ลัฝ มี)
Oh, and my girlfriend loves me
(โอ , แอ็นด มาย เกลิลเฟรน ลัฝ มี)
Everyday I love you less and less
(เอวี่เดย์ ไอ ลัฝ ยู เลซ แซน เลซ)
I can’t believe once you and me did sex
(ไอ แค็นท บิลีฝ วันซ ยู แอ็นด มี ดิด เซ็คซ)
It makes me sick to think of you undressed
(อิท เมค มี ซิค ทู ธิงค อ็อฝ ยู อันดเรซ)
Since everyday I love you less and less
(ซินซ เอวี่เดย์ ไอ ลัฝ ยู เลซ แซน เลซ)
And everyday I love you less and less
(แอ็นด เอวี่เดย์ ไอ ลัฝ ยู เลซ แซน เลซ)
You’re turning into something I detest
(ยัวร์ เทินนิง อีนทุ ซัมติง ไอ ดิเทซท)
And everybody says that your a mess
(แอ็นด เอวี่บอดี้ เซ แดท ยุร รา เมซ)
Since everyday I love you less and less
(ซินซ เอวี่เดย์ ไอ ลัฝ ยู เลซ แซน เลซ)
Unless, unless
(อันเลซ , อันเลซ)
I know, I feel it in my bones
(ไอ โน , ไอ ฟีล อิท อิน มาย บอน)
I’m sick, I’m tired of staying in control
(แอม ซิค , แอม ไทร อ็อฝ สเตย์ยิ่ง อิน ค็อนทโรล)
Oh yes, I feel a rat upon a wheel
(โอ เย็ซ , ไอ ฟีล อะ แร็ท อุพอน อะ ฮวีล)
I’ve got to no what’s not and what is real
(แอฝ ก็อท ทู โน ว็อท น็อท แอ็นด ว็อท อีส ริแอ็ล)
Oh yes, I’m sorry I digressed
(โอ เย็ซ , แอม ซอริ ไอ ไดกเรซ)
Impressed you’re dressed to SOS
(อิมพเรซ ยัวร์ ดเรซ ทู เอ็ซโอเอ็ซ)
Oh, and my parents love me
(โอ , แอ็นด มาย แพเร็นท ลัฝ มี)
Oh, and my girlfriend loves me
(โอ , แอ็นด มาย เกลิลเฟรน ลัฝ มี)
Oh, they keep photos of me
(โอ , เด คีพ โฟโท อ็อฝ มี)
Oh, thats enough love for me
(โอ , แด๊ท อินัฟ ลัฝ ฟอ มี)
Oh, and my parents love me
(โอ , แอ็นด มาย แพเร็นท ลัฝ มี)
Oh, and my girlfriend loves me
(โอ , แอ็นด มาย เกลิลเฟรน ลัฝ มี)
Oh, they keep photos of me
(โอ , เด คีพ โฟโท อ็อฝ มี)
Oh, thats enough love for me
(โอ , แด๊ท อินัฟ ลัฝ ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everyday I Love You Less and Less คำอ่านไทย Kaiser Chiefs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น