เนื้อเพลง All That I Need to Survive คำอ่านไทย Charice

I look out my window
( ไอ ลุค เอ้า มาย วีนโด)
And wonder where you are [where you are]
(แอ็นด วันเดอะ ฮแว ยู อาร์ [ ฮแว ยู อาร์ ])
And if you are safe out there
(แอ็นด อิฟ ยู อาร์ เซฟ เอ้า แดร์)
Somewhere in the dark [in the dark]
(ซัมแวร์ อิน เดอะ ดาค [ อิน เดอะ ดาค ])
Time has no meaning
(ไทม แฮ็ส โน มีนนิง)
To this broken heart that’s mine
(ทู ดีซ บโรเค็น ฮาท แด๊ท ไมน)

I see your face
(ไอ ซี ยุร เฟซ)
Where ever I go
(ฮแว เอฝเออะ ไอ โก)
I hear your voice
(ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ)
I want you to know
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I feel your arms when I’m lonely
(ไอ ฟีล ยุร อาม ฮเว็น แอม โลนลิ)
I make believe that you are still here with me
(ไอ เมค บิลีฝ แดท ยู อาร์ ซทิล เฮียร วิฑ มี)
It’s all I need
(อิทซ ซอร์ ไอ นีด)
I feel your heart as if it was beating with mine
(ไอ ฟีล ยุร ฮาท แอ็ส อิฟ อิท วอส บืดิงสฺ วิฑ ไมน)
When you’re in my world, I am alive
(ฮเว็น ยัวร์ อิน มาย เวิลด , ไอ แอ็ม อะไลฝ)
You’re all that I need to survive
(ยัวร์ ออล แดท ไอ นีด ทู เซอะไฝฝ)

I’ve got this friend who says, it’s time I let you go [let you go]
(แอฝ ก็อท ดีซ ฟเร็นด ฮู เซ , อิทซ ไทม ไอ เล็ท ยู โก [ เล็ท ยู โก ])
The way that you loved me, no one else could ever know
(เดอะ เว แดท ยู ลัฝ มี , โน วัน เอ็ลซ เคิด เอฝเออะ โน)
You were the best that ever happened to my heart and to my soul [to my soul]
(ยู เวอ เดอะ เบ็ซท แดท เอฝเออะ แฮพเพ็น ทู มาย ฮาท แอ็นด ทู มาย โซล [ ทู มาย โซล ])

I see your face
(ไอ ซี ยุร เฟซ)
where ever I go
(ฮแว เอฝเออะ ไอ โก)
I hear your voice
(ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ)
I want you to know
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I feel your arms when I’m lonely
(ไอ ฟีล ยุร อาม ฮเว็น แอม โลนลิ)
I make believe that you are still here with me
(ไอ เมค บิลีฝ แดท ยู อาร์ ซทิล เฮียร วิฑ มี)
It’s all I need
(อิทซ ซอร์ ไอ นีด)
I feel your heart as if it was beating with mine
(ไอ ฟีล ยุร ฮาท แอ็ส อิฟ อิท วอส บืดิงสฺ วิฑ ไมน)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
And if, I mean when
(แอ็นด อิฟ , ไอ มีน ฮเว็น)
When I see you again
(ฮเว็น นาย ซี ยู อะเกน)
It will be just the same as it was
(อิท วิล บี จัซท เดอะ เซม แอ็ส ซิท วอส)
And if, I mean when
(แอ็นด อิฟ , ไอ มีน ฮเว็น)
We’re together again
(เวีย ทุเกฑเออะ อะเกน)
Our souls reunited as one~
(เอ๊า โซล รียุไนท แอ็ส one~)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I feel your arms when I’m lonely
(ไอ ฟีล ยุร อาม ฮเว็น แอม โลนลิ)
I make believe that you are still here with me
(ไอ เมค บิลีฝ แดท ยู อาร์ ซทิล เฮียร วิฑ มี)
It’s all I need
(อิทซ ซอร์ ไอ นีด)
I feel your heart as if it was beating with mine
(ไอ ฟีล ยุร ฮาท แอ็ส อิฟ อิท วอส บืดิงสฺ วิฑ ไมน)
[I feel your arms when I’m lonely, lonely, lonely]
([ ไอ ฟีล ยุร อาม ฮเว็น แอม โลนลิ , โลนลิ , โลนลิ ])

You’re in my world
(ยัวร์ อิน มาย เวิลด)
I am alive
(ไอ แอ็ม อะไลฝ)
You’re all that I need to survive~
(ยัวร์ ออล แดท ไอ นีด ทู survive~)
You’re all that I need to survive~
(ยัวร์ ออล แดท ไอ นีด ทู survive~)
You’re all that I need to survive
(ยัวร์ ออล แดท ไอ นีด ทู เซอะไฝฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All That I Need to Survive คำอ่านไทย Charice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น