เนื้อเพลง Rhythm Is Gonna Get You คำอ่านไทย Gloria Estefan

O Eh O Eh O Eh O Eh
( โอ เอ โอ เอ โอ เอ โอ เอ)
O Eh Oo Aah O Eh Oo Aah
(โอ เอ โอโอ อาอ้า โอ เอ โอโอ อาอ้า)
Yah Ya Goh
(ยา ยา Goh)
O Eh O Eh O Eh O Eh
(โอ เอ โอ เอ โอ เอ โอ เอ)
O Eh Oo Aah O Eh Oo Aah
(โอ เอ โอโอ อาอ้า โอ เอ โอโอ อาอ้า)
O Eh O Eh
(โอ เอ โอ เอ)
Yah Ya Goh
(ยา ยา Goh)

At Night When You Turn Off All The Lights
(แอ็ท ไนท ฮเว็น ยู เทิน ออฟฟ ออล เดอะ ไลท)
There’s No Place That You Can Hide
(แดร์ โน พเลซ แดท ยู แค็น ไฮด)
Oh No The Rhythm Is Gonna Get’cha
(โอ โน เดอะ ริธึ่ม อีส กอนนะ แกทชา)

In Bed Throw The Covers On Your Head
(อิน เบ็ด ธโร เดอะ คัฝเออะ ออน ยุร เฮ็ด)
You Pretend Like You Are Dead
(ยู พริเทนด ไลค ยู อาร์ เด็ด)
But I Know It
(บัท ไอ โน อิท)
The Rhythm Is Gonna Gey’cha
(เดอะ ริธึ่ม อีส กอนนะ Geycha)

Rhythm Is Gonna Get’cha
(ริธึ่ม อีส กอนนะ แกทชา)
Rhythm Is Gonna Get’cha
(ริธึ่ม อีส กอนนะ แกทชา)
Rhythm Is Gonna Get You
(ริธึ่ม อีส กอนนะ เก็ท ยู)

The Rhythm Is Gonna Get You Tonight
(เดอะ ริธึ่ม อีส กอนนะ เก็ท ยู ทุไนท)

No Way You Can Fight It Every Day
(โน เว ยู แค็น ไฟท ดิธ เอฝริ เด)
But No Matter What You Say
(บัท โน แมทเทอะ ว็อท ยู เซ)
You Know It
(ยู โน อิท)
The Rhythm Is Gonna Get’cha
(เดอะ ริธึ่ม อีส กอนนะ แกทชา)

No Clue Of What’s Happening To You
(โน คลู อ็อฝ ว็อท แฮพเพะนิง ทู ยู)
And Before This Night Is Through
(แอ็นด บิโฟ ดีซ ไนท อีส ธรู)
Ooh Baby
(อู้ เบบิ)
The Rhythm Is Gonna Get’cha
(เดอะ ริธึ่ม อีส กอนนะ แกทชา)

Rhythm Is Gonna Get’cha
(ริธึ่ม อีส กอนนะ แกทชา)
Rhythm Is Gonna Get’cha
(ริธึ่ม อีส กอนนะ แกทชา)
Rhythm Is Gonna Get You
(ริธึ่ม อีส กอนนะ เก็ท ยู)
The Rhythm Is Gonna Get You Tonight
(เดอะ ริธึ่ม อีส กอนนะ เก็ท ยู ทุไนท)

O Eh O Eh O Eh O Eh
(โอ เอ โอ เอ โอ เอ โอ เอ)
O Eh Oo Aah O Eh Oo Aah
(โอ เอ โอโอ อาอ้า โอ เอ โอโอ อาอ้า)
O Eh O Eh O Eh O Eh
(โอ เอ โอ เอ โอ เอ โอ เอ)
O Eh Oo Aah O Eh Oo Aah
(โอ เอ โอโอ อาอ้า โอ เอ โอโอ อาอ้า)
O Eh O Eh
(โอ เอ โอ เอ)
Yah Yeh Goh
(ยา เย้ Goh)
Yah Yeh Goh
(ยา เย้ Goh)
Yah Yeh Goh
(ยา เย้ Goh)

Rhythm Is Gonna Get’cha
(ริธึ่ม อีส กอนนะ แกทชา)
Rhythm Is Gonna Get’cha
(ริธึ่ม อีส กอนนะ แกทชา)
Rhythm Is Gonna Get You
(ริธึ่ม อีส กอนนะ เก็ท ยู)
The Rhythm Is Gonna Get You
(เดอะ ริธึ่ม อีส กอนนะ เก็ท ยู)
Rhythm Is Gonna Get’cha
(ริธึ่ม อีส กอนนะ แกทชา)
Rhythm Is Gonna Get’cha
(ริธึ่ม อีส กอนนะ แกทชา)

Na Na Na Na Na Na Na Na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na Na Na Na Na Na Na
(นา นา นา นา นา นา นา)
The Rhythm Is Gonna Get You
(เดอะ ริธึ่ม อีส กอนนะ เก็ท ยู)
Na Na Na Na Na Na Na Na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na Na Na Na Na Na Na
(นา นา นา นา นา นา นา)

O Eh O Eh O Eh O Eh
(โอ เอ โอ เอ โอ เอ โอ เอ)
O Eh Oo Aah O Eh Oo Aah
(โอ เอ โอโอ อาอ้า โอ เอ โอโอ อาอ้า)
O Eh O Eh O Eh O Eh
(โอ เอ โอ เอ โอ เอ โอ เอ)
O Eh Oo Aah O Eh Oo Aah
(โอ เอ โอโอ อาอ้า โอ เอ โอโอ อาอ้า)
O Eh O Eh
(โอ เอ โอ เอ)
Na Na Na Na Na Na Na
(นา นา นา นา นา นา นา)
Na Na Na Na Na Na
(นา นา นา นา นา นา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rhythm Is Gonna Get You คำอ่านไทย Gloria Estefan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น