เนื้อเพลง Florida คำอ่านไทย Patty Griffin

A couple of young girls went
( อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ยัง เกิล เว็นท)
Sailing down A1A
(เซลลิง เดาน A1A)
Into the arms of Florida
(อีนทุ ดิ อาม อ็อฝ ฟอรีดา)
Sailing down a highway
(เซลลิง เดาน อะ ไฮฮเวย์)
Singing their heads off
(ซิงกิง แด เฮ็ด ออฟฟ)
Protected by the holy ghosts
(พโระเทคท ไบ เดอะ โฮลิ โกซท)
Flying in the ocean
(ฟไลอิง อิน ดิ โอแฌ็น)
Driving with their eyes close
(ดรายวิง วิฑ แด ไอ คโลส)

The night wants to kiss you deep
(เดอะ ไนท ว็อนท ทู คิซ ยู ดีพ)
And be on his way
(แอ็นด บี ออน ฮิส เว)
Pretend he don’t know you the very next day
(พริเทนด ฮี ด้อนท์ โน ยู เดอะ เฝริ เน็คซท เด)
Isn’t it hard sometimes
(อีสซึ่น ดิธ ฮาด ซัมไทม์)
Isn’t it lonely?
(อีสซึ่น ดิธ โลนลิ)
How I still hang around here
(เฮา ไอ ซทิล แฮ็ง อะเรานด เฮียร)
And there’s nothing to hold me
(แอ็นด แดร์ นัธอิง ทู โฮลด มี)

You slide down into the seat
(ยู ซไลด เดาน อีนทุ เดอะ ซีท)
From twelve hours on your feet
(ฟร็อม ทเว็ลฝ เอาร ออน ยุร ฟีท)
And get the tide to wash you away
(แอ็นด เก็ท เดอะ ไทด ทู ว็อฌ ยู อะเว)
For thousands and thousands of days
(ฟอ เธาแส็น แซน เธาแส็น อ็อฝ เด)
And someone you never meet
(แอ็นด ซัมวัน ยู เนฝเวอะ มีท)
Signs a check you get every week
(ไซน ซา เช็ค ยู เก็ท เอฝริ วีค)
You try and you still can’t forget
(ยู ทไร แอ็นด ยู ซทิล แค็นท เฟาะเกท)
All the strangers that you have met
(ออล เดอะ ซทเรนเจอะ แดท ยู แฮ็ฝ เม็ท)

The night never owed you nothing anyway
(เดอะ ไนท เนฝเวอะ โอ ยู นัธอิง เอนอิเว)
Makes promises that he never intends to keep every day
(เมค พรอมอิซ แดท ฮี เนฝเวอะ อินเทนด ทู คีพ เอฝริ เด)
Isn’t it hard sometimes
(อีสซึ่น ดิธ ฮาด ซัมไทม์)
Isn’t lonely?
(อีสซึ่น โลนลิ)
How I still hang around here
(เฮา ไอ ซทิล แฮ็ง อะเรานด เฮียร)
And there’s nothing to hold me
(แอ็นด แดร์ นัธอิง ทู โฮลด มี)

Every time, every year
(เอฝริ ไทม , เอฝริ เยีย)
The travelers come and go
(เดอะ ทแรฝเอ็ลเลอะ คัม แอ็นด โก)
You see them landing with their pale wings
(ยู ซี เฑ็ม แลนดิง วิฑ แด เพล วิง)
And flying back to the snow
(แอ็นด ฟไลอิง แบ็ค ทู เดอะ ซโน)
And the summer comes marching in
(แอ็นด เดอะ ซัมเมอะ คัม มัสชิง อิน)
With his heavy boots on
(วิฑ ฮิส เฮฝอิ บูท ออน)
Kicking along the blacktop
(คิคกิ้ง อะลอง เดอะ blacktop)
Sidewalks of A1A
(ไซด์ว๊อก อ็อฝ A1A)
The young girls in their bare feet
(เดอะ ยัง เกิล ซิน แด แบ ฟีท)
Cigarettes smoking
(ซิกะเรท สโมคกิ้ง)
Looking every which way
(ลุคอิง เอฝริ ฮวิช เว)
Wishing and hoping
(วิชชิ้ง แอ็นด โฮพปิง)

And you want the night just to let you sleep
(แอ็นด ยู ว็อนท เดอะ ไนท จัซท ทู เล็ท ยู ซลีพ)
And be on his way
(แอ็นด บี ออน ฮิส เว)
Wrap you up in some cool sheets
(แร็พ ยู อัพ อิน ซัม คูล ฌีท)
And have nothing to say
(แอ็นด แฮ็ฝ นัธอิง ทู เซ)

Isn’t hard sometimes
(อีสซึ่น ฮาด ซัมไทม์)
Isn’t it lonely?
(อีสซึ่น ดิธ โลนลิ)
How I still hang around here
(เฮา ไอ ซทิล แฮ็ง อะเรานด เฮียร)
And there’s nothing to hold me
(แอ็นด แดร์ นัธอิง ทู โฮลด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Florida คำอ่านไทย Patty Griffin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น