เนื้อเพลง Bounce คำอ่านไทย Bon Jovi

I been knocked down so many times
( ไอ บีน น็อค เดาน โซ เมนอิ ไทม)
Counted out 6, 7, 8, 9
(เคานท เอ้า ซิก , เซฝเว่น , เอ๊ก , นาย)
Written off like some bad deal
(วึ้น ออฟฟ ไลค ซัม แบ็ด ดีล)
If you’re breathing you know how it feels
(อิฟ ยัวร์ บรีสดิง ยู โน เฮา อิท ฟีล)
Call it karma, call it luck
(คอล อิท คามะ , คอล อิท ลัค)
Me, I just don’t give a
(มี , ไอ จัซท ด้อนท์ กิฝ อะ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Bounce, Bounce Nothing’s gonna keep me down
(เบานซ , เบานซ นัธอิง กอนนะ คีพ มี เดาน)
Bounce, Bounce Stand up, shout it out
(เบานซ , เบานซ ซแท็นด อัพ , เฌาท ดิธ เอ้า)
Bounce, Bounce I play hard, I play to win
(เบานซ , เบานซ ไอ พเล ฮาด , ไอ พเล ทู วิน)
Count me out, count me in
(เคานท มี เอ้า , เคานท มี อิน)
I’ll be bouncing back again
(แอล บี เบานซิง แบ็ค อะเกน)

This ain’t no game; I play it hard
(ดีซ เอน โน เกม ; ไอ พเล อิท ฮาด)
Kicked around, cut, stitched and scarred
(คิด อะเรานด , คัท , ซทิช แอ็นด สเกลี่)
I’ll take the hit but not the fall
(แอล เทค เดอะ ฮิท บัท น็อท เดอะ ฟอล)
I know no fear, still standing tall
(ไอ โน โน เฟีย , ซทิล ซแทนดิง ทอล)
You can call it karma, call it luck
(ยู แค็น คอล อิท คามะ , คอล อิท ลัค)
Me, I just don’t give a
(มี , ไอ จัซท ด้อนท์ กิฝ อะ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Bounce, Bounce Nothing’s gonna keep me down
(เบานซ , เบานซ นัธอิง กอนนะ คีพ มี เดาน)
Bounce, Bounce Stand up, shout it out
(เบานซ , เบานซ ซแท็นด อัพ , เฌาท ดิธ เอ้า)
Bounce, Bounce I play hard, I play to win
(เบานซ , เบานซ ไอ พเล ฮาด , ไอ พเล ทู วิน)
Count me out, count me in
(เคานท มี เอ้า , เคานท มี อิน)
I’ll be bouncing back again
(แอล บี เบานซิง แบ็ค อะเกน)

Bounce!
(เบานซ !)

[Guitar Solo]
([ กิทา โซโล ])

Bring it on, I like it rough
(บริง อิท ออน , ไอ ไลค อิท รัฟ)
In your face, I call your bluff
(อิน ยุร เฟซ , ไอ คอล ยุร บลัฟ)
It ain’t karma, it ain’t luck
(อิท เอน คามะ , อิท เอน ลัค)
Me, I just don’t give a
(มี , ไอ จัซท ด้อนท์ กิฝ อะ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Bounce, Bounce Nothing’s gonna keep me down
(เบานซ , เบานซ นัธอิง กอนนะ คีพ มี เดาน)
Bounce, Bounce Stand up, shout it out
(เบานซ , เบานซ ซแท็นด อัพ , เฌาท ดิธ เอ้า)
Bounce, Bounce I play hard, I play to win
(เบานซ , เบานซ ไอ พเล ฮาด , ไอ พเล ทู วิน)
Count me out, count me in
(เคานท มี เอ้า , เคานท มี อิน)
I’ll be bouncing back again
(แอล บี เบานซิง แบ็ค อะเกน)

Bounce, Bounce
(เบานซ , เบานซ)
Nothing’s gonna keep me down
(นัธอิง กอนนะ คีพ มี เดาน)
Bounce, Bounce Stand up, shout it out
(เบานซ , เบานซ ซแท็นด อัพ , เฌาท ดิธ เอ้า)
Bounce, Bounce I play hard, I play to win
(เบานซ , เบานซ ไอ พเล ฮาด , ไอ พเล ทู วิน)
Count me out, count me in
(เคานท มี เอ้า , เคานท มี อิน)
I’ll be bouncing back again
(แอล บี เบานซิง แบ็ค อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bounce คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น