เนื้อเพลง Daddy Sang Bass คำอ่านไทย Johnny Cash

I remember when I was a lad,
( ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น นาย วอส ซา แล็ด ,)
times were hard and things were bad.
(ไทม เวอ ฮาด แอ็นด ธิง เวอ แบ็ด)
But there’s a silver lining behind every cloud.
(บัท แดร์ ซา ซีลเฝอะ ไลนอิง บิไฮนด เอฝริ คเลาด)
Just poor people, that’s all we were.
(จัซท พูร พี๊เพิ่ล , แด๊ท ซอร์ วี เวอ)
Trying to make a living out of black land dirt.
(ทไรอิง ทู เมค เก ลีฝอิง เอ้า อ็อฝ บแล็ค แล็นด เดิท)
We’d get together in a family circle singing loud.
(เว็ด เก็ท ทุเกฑเออะ อิน อะ แฟมอิลิ เซ๊อร์เคิ้ล ซิงกิง เลาด)

Daddy sang bass,
(แดดดิ แซ็ง แบ็ซ ,)
Mama sang tenor.
(มามะ แซ็ง เทนเออะ)
Me and little brother would join right in there.
(มี แอ็นด ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ เวิด จอยน ไรท อิน แดร์)
Singing seems to help a troubled soul.
(ซิงกิง ซีม ทู เฮ็ลพ อะ ทรั๊บเบิ้ล โซล)
One of these days and it won’t be long.
(วัน อ็อฝ ฑิส เด แซน ดิท ว็อนท บี ล็อง)
I’ll rejoin them in a song.
(แอล ริจอยน เฑ็ม อิน อะ ซ็อง)
I’m gonna join the family circle at the Throne.
(แอม กอนนะ จอยน เดอะ แฟมอิลิ เซ๊อร์เคิ้ล แอ็ท เดอะ ธโรน)
No, the circle won’t be broken.
(โน , เดอะ เซ๊อร์เคิ้ล ว็อนท บี บโรเค็น)
By and by, Lord, by and by.
(ไบ แอ็นด ไบ , ลอด , ไบ แอ็นด ไบ)

Daddy sang bass,
(แดดดิ แซ็ง แบ็ซ ,)
Mama sang tenor.
(มามะ แซ็ง เทนเออะ)
Me and little brother would join right in there.
(มี แอ็นด ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ เวิด จอยน ไรท อิน แดร์)
In the sky, Lord, in the sky.
(อิน เดอะ ซไค , ลอด , อิน เดอะ ซไค)

Now I remember after work,
(เนา ไอ ริเมมเบอะ อาฟเทอะ เวิค ,)
Mama would call in all of us.
(มามะ เวิด คอล อิน ออล อ็อฝ อัซ)
You could hear us singing for a country mile.
(ยู เคิด เฮีย อัซ ซิงกิง ฟอ รา คันทริ ไมล)
Now little brother has done gone on.
(เนา ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ แฮ็ส ดัน กอน ออน)
But, I’ll rejoin him in a song.
(บัท , แอล ริจอยน ฮิม อิน อะ ซ็อง)
We’ll be together again up yonder in a little while.
(เว็ล บี ทุเกฑเออะ อะเกน อัพ ยอนเดอะ อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวล)

Daddy sang bass,
(แดดดิ แซ็ง แบ็ซ ,)
Mama sang tenor.
(มามะ แซ็ง เทนเออะ)
Me and little brother would join right in there.
(มี แอ็นด ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ เวิด จอยน ไรท อิน แดร์)
Cause singing seems to help a troubled soul.
(คอส ซิงกิง ซีม ทู เฮ็ลพ อะ ทรั๊บเบิ้ล โซล)
One of these days and it won’t be long,
(วัน อ็อฝ ฑิส เด แซน ดิท ว็อนท บี ล็อง ,)
I’ll rejoin them in a song.
(แอล ริจอยน เฑ็ม อิน อะ ซ็อง)
I’m gonna join the family circle at the Throne.
(แอม กอนนะ จอยน เดอะ แฟมอิลิ เซ๊อร์เคิ้ล แอ็ท เดอะ ธโรน)
Oh, no the circle won’t be broken.
(โอ , โน เดอะ เซ๊อร์เคิ้ล ว็อนท บี บโรเค็น)
By and by, Lord, by and by.
(ไบ แอ็นด ไบ , ลอด , ไบ แอ็นด ไบ)

Daddy sang bass,
(แดดดิ แซ็ง แบ็ซ ,)
Mama sang tenor.
(มามะ แซ็ง เทนเออะ)
Me and little brother would join right in there.
(มี แอ็นด ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ เวิด จอยน ไรท อิน แดร์)
In the sky, Lord, in the sky.
(อิน เดอะ ซไค , ลอด , อิน เดอะ ซไค)
In the sky, Lord, in the sky.
(อิน เดอะ ซไค , ลอด , อิน เดอะ ซไค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Daddy Sang Bass คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น