เนื้อเพลง Cabin Fever! คำอ่านไทย Nick Cave

The Captain’s fore-arm like buncht-up rope
( เดอะ แคพทิน โฟ อาม ไลค buncht อัพ โรพ)
with A-N-I-T-A wrigglin free onto skull’n’dagger
(วิฑ อะ เอ็น นาย ที ดา wrigglin ฟรี ออนทู skullndagger)
and a portrait of Christ, nailed to an anchor
(แอ็นด อะ โพทริท อ็อฝ คไรซท , เนล ทู แอน แองเคอะ)
etched into the upper…
(เอ็ช อีนทุ ดิ อัพเพอะ)
Slams his f*cken tin-dish down
(ซแล็ม ฮิส เอฟ *cken ทิน ดิฌ เดาน)
Our Captain, takes time to crush
(เอ๊า แคพทิน , เทค ไทม ทู ครัฌ)
Some Bloo-Bottles glowin in his gruel
(ซัม Bloo บ๊อทเทิ่ล โกววิน อิน ฮิส กรูเอ็ล)
with a lump in his throat, and lumpy mush
(วิฑ อะ ลัมพ อิน ฮิส ธโรท , แอ็นด ลัมพิ มัฌ)
Thumbing a scrap book stuck up with clag
(ทรัมบิง อะ ซคแร็พ เบิค ซทัค อัพ วิฑ clag)
and a morbid lump of Love in his flag.
(แอ็นด อะ มอบิด ลัมพ อ็อฝ ลัฝ อิน ฮิส ฟแล็ก)
Done is the Missing, now all that remain
(ดัน อีส เดอะ มีซซิง , เนา ออล แดท ริเมน)
Is to sail forever, upon the stain
(อีส ทู เซล เฟาะเรฝเออะ , อุพอน เดอะ ซเทน)
Cabin Fever! O o o’ Cabin Fever!
(แคบอิน ฟีเฝอะ ! โอ โอ โอ แคบอิน ฟีเฝอะ !)
The captain’s free-hand is a clearer
(เดอะ แคพทิน ฟรี แฮ็นด อีส ซา เคียเลอ)
which he fashions his beard’n’he rations his jerkey!
(ฮวิช ฮี แฟฌอัน ฮิส beardnhe เรฌัน ฮิส jerkey !)
and carves his peg onto the finest mahagony!
(แอ็นด คาฝ ฮิส เพ็ก ออนทู เดอะ ไฟเนทส์ mahagony !)
Or was it Ebony? etc…
(ออ วอส ซิท เอบอะนิ อีทีซี)
Tallys up his loneliness, notch by notch
(แทลลิ อัพ ฮิส โลนลิเน็ซ , น็อช ไบ น็อช)
For the sea offers nuthin to hold or touch
(ฟอ เดอะ ซี ออฟเฟอะ นัทติน ทู โฮลด ออ ทั๊ช)
Notch by notch, winter by winter
(น็อช ไบ น็อช , วีนเทอะ ไบ วีนเทอะ)
Notch x notch, winter x winter
(น็อช เอ๊กซฺ น็อช , วีนเทอะ เอ๊กซฺ วีนเทอะ)
Now his leg is whittled, right down to a splinter
(เนา ฮิส เล็ก อีส whittled , ไรท เดาน ทู อะ ซพลีนเทอะ)
O o Cabin Fever! O o o Cabin Fever!
(โอ โอ แคบอิน ฟีเฝอะ ! โอ โอ โอ แคบอิน ฟีเฝอะ !)
O the rollin sea still rollin on!
(โอ เดอะ โรลลิน ซี ซทิล โรลลิน ออน !)
She’s everywhere! now that she’s gone! Gone! Gone!
(ชี เอวี่แวร์ ! เนา แดท ชี กอน ! กอน ! กอน !)
O Cabin Fever! O Cabin Fever!
(โอ แคบอิน ฟีเฝอะ ! โอ แคบอิน ฟีเฝอะ !)
Welcome to his table, Beloved-Unconscious
(เวลคัม ทู ฮิส เท๊เบิ้ล , บิลัฝอิด อันคอนฌัซ)
Raisin her host of hair from her crooks
(เรซิน เฮอ โฮซท อ็อฝ แฮ ฟร็อม เฮอ ครุค)
and strugglin to summony one of her looks!
(แอ็นด strugglin ทู summony วัน อ็อฝ เฮอ ลุค !)
His arm now like coild s-s-s-snakes
(ฮิส อาม เนา ไลค coild เอส เอส เอส ซเนค)
Whips all the bottles that he’s drunken,
(ฮวิพ ซอร์ เดอะ บ๊อทเทิ่ล แดท อีส ดรังคเอ็น ,)
like crystal-skittles about the cabin,
(ไลค ครีซแท็ล สคิทเดิลสฺ อะเบาท เดอะ แคบอิน ,)
of a ship they’d bin sailing
(อ็อฝ อะ ฌิพ เดยฺ บิน เซลลิง)
Five years sunken… etc..
(ไฟฝ เยีย ซังเค็น อีทีซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cabin Fever! คำอ่านไทย Nick Cave

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น