เนื้อเพลง Valentino คำอ่านไทย Bowling For Soup

She got a valentine from Gary
( ชี ก็อท ดา แฝลเอ็นไทน ฟร็อม เกลลี่)
I opened it up it said, “Would you please be mine.”
(ไอ โอเพ็น ดิท อัพ อิท เซ็ด , “Would ยู พลีส บี ไมน ”)
I gave her flowers and some candy
(ไอ เกฝ เฮอ ฟเลาเออะ แซน ซัม แคนดิ)
She opened them up and said, “You’re trying to
(ชี โอเพ็น เฑ็ม อัพ แอ็นด เซ็ด , “Youre ทไรอิง ทู)
make me fat.”
(เมค มี แฟ็ท ”)

[chorus]
([ โครัซ ])
[now]
([ เนา ])
I just want a new girlfriend
(ไอ จัซท ว็อนท ดา นยู เกลิลเฟรน)
I just want someone to make me laugh
(ไอ จัซท ว็อนท ซัมวัน ทู เมค มี ลาฟ)
I just want a new girlfriend
(ไอ จัซท ว็อนท ดา นยู เกลิลเฟรน)
I just want someone to laugh at me
(ไอ จัซท ว็อนท ซัมวัน ทู ลาฟ แอ็ท มี)

not to smart, not to tall,
(น็อท ทู ซมาท , น็อท ทู ทอล ,)
likes to watch tv and play basketball
(ไลค ทู ว็อช ทีวี แอ็นด พเล basketball)

I bought a car and let her drive it
(ไอ บอท ดา คา แอ็นด เล็ท เฮอ ดไรฝ อิท)
She opened the door and said “ Oh bother, this is
(ชี โอเพ็น เดอะ โด แอ็นด เซ็ด “ โอ บอฑเออะ , ดีซ ซิส)
red.”
(เร็ด ”)
I gave her all my notes from algebra
(ไอ เกฝ เฮอ ออล มาย โนท ฟร็อม แอลจิบระ)
She opened em up and said , “I can’t believe you’re
(ชี โอเพ็น เอ็ม อัพ แอ็นด เซ็ด , “I แค็นท บิลีฝ ยัวร์)
so stupid.”
(โซ ซทยูทิด ”)

I won’t ever make her wash my car, NO!
(ไอ ว็อนท เอฝเออะ เมค เฮอ ว็อฌ มาย คา , โน !)
I won’t ever take a walk, not unless she’s there
(ไอ ว็อนท เอฝเออะ เทค เก วอค , น็อท อันเลซ ชี แดร์)
Oh, oh, oh, oh!
(โอ , โอ , โอ , โอ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Valentino คำอ่านไทย Bowling For Soup

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น