เนื้อเพลง Dead Bodies Everywhere คำอ่านไทย Korn

Come on, step inside, and you will realize.
( คัมมอน , ซเท็พ อีนไซด , แอ็นด ยู วิล รีแอะไลส)
Tell me what you need, tell me what to be.
(เท็ล มี ว็อท ยู นีด , เท็ล มี ว็อท ทู บี)
What’s your vision?
(ว็อท ยุร ฝีฉอัน)
You’ll see, what do you expect of me?
(โยว ซี , ว็อท ดู ยู เอ็คซเพคท อ็อฝ มี)
I cant live that lie.
(ไอ แค็นท ไลฝ แดท ไล)
Hate!
(เฮท !)
I sing my words
(ไอ ซิง มาย เวิด)
I’m f*cked at dealing,
(แอม เอฟ *cked แอ็ท ดีลลิง ,)
with your life
(วิฑ ยุร ไลฟ)
dead bodies everywhere.
(เด็ด บอดีสฺเอวี่แวร์)
You!
(ยู !)
Really want me to be a good son. Why?
(ริแอ็ลลิ ว็อนท มี ทู บี อะ เกิด ซัน ฮไว)
You make me feel like no one.
(ยู เมค มี ฟีล ไลค โน วัน)
Let me strip the plain, let me not give in.
(เล็ท มี ซทริพ เดอะ พเลน , เล็ท มี น็อท กิฝ อิน)
Free me of your life, inside my heart dies.
(ฟรี มี อ็อฝ ยุร ไลฟ , อีนไซด มาย ฮาท ได)
Your dreams never achieved, don’t lay that sh*t on me.
(ยุร ดรีม เนฝเวอะ อะชีฝ , ด้อนท์ เล แดท ฌะ *ที ออน มี)
Let me live my… life.
(เล็ท มี ไลฝ มาย ไลฟ)
Hate!
(เฮท !)
I sing my words
(ไอ ซิง มาย เวิด)
I’m f*cked at dealing,
(แอม เอฟ *cked แอ็ท ดีลลิง ,)
with your life
(วิฑ ยุร ไลฟ)
dead bodies everywhere.
(เด็ด บอดีสฺเอวี่แวร์)
You!
(ยู !)
Really want me to be a good son. Why?
(ริแอ็ลลิ ว็อนท มี ทู บี อะ เกิด ซัน ฮไว)
You make me feel like no one.
(ยู เมค มี ฟีล ไลค โน วัน)
You want me to be, something I can never ever be!
(ยู ว็อนท มี ทู บี , ซัมติง ไอ แค็น เนฝเวอะ เอฝเออะ บี !)
I sing my words
(ไอ ซิง มาย เวิด)
I’m f*cked at dealing,
(แอม เอฟ *cked แอ็ท ดีลลิง ,)
with your life
(วิฑ ยุร ไลฟ)
dead bodies everywhere.
(เด็ด บอดีสฺเอวี่แวร์)
You!
(ยู !)
Really want me to be a good son. Why?
(ริแอ็ลลิ ว็อนท มี ทู บี อะ เกิด ซัน ฮไว)
You make me feel like no one.
(ยู เมค มี ฟีล ไลค โน วัน)
Dead bodies everywhere!
(เด็ด บอดีสฺเอวี่แวร์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dead Bodies Everywhere คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น