เนื้อเพลง Call My Name คำอ่านไทย 112

Ooh, call my name
( อู้ , คอล มาย เนม)
Whenever you need my love
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด มาย ลัฝ)
Whoa, baby call my name
(โว้ว , เบบิ คอล มาย เนม)
Whenever you need my love
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด มาย ลัฝ)

The time has come
(เดอะ ไทม แฮ็ส คัม)
Baby, I know you have someone
(เบบิ , ไอ โน ยู แฮ็ฝ ซัมวัน)
Who won’t give you love, oh no
(ฮู ว็อนท กิฝ ยู ลัฝ , โอ โน)
Just let him go and soon the pain will pass
(จัซท เล็ท ฮิม โก แอ็นด ซูน เดอะ เพน วิล เพซ)
Baby I’m gonna be there tonight
(เบบิ แอม กอนนะ บี แดร์ ทุไนท)
Won’t you just call my name
(ว็อนท ยู จัซท คอล มาย เนม)

Ooh, call my name
(อู้ , คอล มาย เนม)
Whenever you need my love
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด มาย ลัฝ)
Baby I’m gonna be there tonight
(เบบิ แอม กอนนะ บี แดร์ ทุไนท)
If you just call my name
(อิฟ ยู จัซท คอล มาย เนม)
Whoa, baby call my name
(โว้ว , เบบิ คอล มาย เนม)
Whenever you need my love
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด มาย ลัฝ)
My love
(มาย ลัฝ)

I understand baby your hurtin’
(ไอ อันเดิซแทนด เบบิ ยุร ฮาร์ดิน)
So take my hand
(โซ เทค มาย แฮ็นด)
Your wish is my command
(ยุร วิฌ อีส มาย ค็อมมานด)
I’ll show you how to turn that hurt around
(แอล โฌ ยู เฮา ทู เทิน แดท เฮิท อะเรานด)
Baby I’m gonna be there tonight
(เบบิ แอม กอนนะ บี แดร์ ทุไนท)
Ooh, just call my name
(อู้ , จัซท คอล มาย เนม)

Ooh, call my name
(อู้ , คอล มาย เนม)
Whenever you need my love
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด มาย ลัฝ)
Ooh yeah, just call my name
(อู้ เย่ , จัซท คอล มาย เนม)
Whoa, baby call my name
(โว้ว , เบบิ คอล มาย เนม)
Whenever you need my love
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู นีด มาย ลัฝ)
My love
(มาย ลัฝ)

Girl you need someone
(เกิล ยู นีด ซัมวัน)
Who can give you what you need tonight
(ฮู แค็น กิฝ ยู ว็อท ยู นีด ทุไนท)
[I know you’re hurtin’]
([ ไอ โน ยัวร์ ฮาร์ดิน ])
I know you’re hurtin
(ไอ โน ยัวร์ ฮาร์ดิน)
But my love will make you feel so right
(บัท มาย ลัฝ วิล เมค ยู ฟีล โซ ไรท)
He said he loves you but
(ฮี เซ็ด ฮี ลัฝ ยู บัท)
I tell you that it’s only a lie
(ไอ เท็ล ยู แดท อิทซ โอ๊นลี่ อะ ไล)
I’ll do so many things
(แอล ดู โซ เมนอิ ธิง)
If only you would call me
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู เวิด คอล มี)
Baby, baby
(เบบิ , เบบิ)

Girl you need someone
(เกิล ยู นีด ซัมวัน)
Who can give you what you need tonight
(ฮู แค็น กิฝ ยู ว็อท ยู นีด ทุไนท)
I know you’re hurtin
(ไอ โน ยัวร์ ฮาร์ดิน)
But my love will make you feel so right
(บัท มาย ลัฝ วิล เมค ยู ฟีล โซ ไรท)
He said he loves you but
(ฮี เซ็ด ฮี ลัฝ ยู บัท)
I tell you that it’s only a lie
(ไอ เท็ล ยู แดท อิทซ โอ๊นลี่ อะ ไล)
I’ll do so many things
(แอล ดู โซ เมนอิ ธิง)
If only you will call me
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู วิล คอล มี)
Baby, just call me
(เบบิ , จัซท คอล มี)

[Ad lib until fade]
([ แอ็ด lib อันทีล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call My Name คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น