เนื้อเพลง Please Take Me Home คำอ่านไทย Blink 182

Oh No It Happend Again
( โอ โน อิท Happend อะเกน)
She’s Cool She’s Hot She’s My Friend
(ชี คูล ชี ฮ็อท ชี มาย ฟเร็นด)
I Tried For Hours If So
(ไอ ทไร ฟอ เอาร อิฟ โซ)
You Leave Me No Where To Go
(ยู ลีฝ มี โน ฮแว ทู โก)

She’s Unstopable Unpredictable
(ชี Unstopable อันเพรนดิคเทเบิล)
I’m So Jaded Calculated Wrong
(แอม โซ เจด แคลคิวเลท ร็อง)

Please Take Me Home Too Late It’s Gone
(พลีส เทค มี โฮม ทู เลท อิทซ กอน)
I Bet You’re Sad This Is The Best Time We Ever Had
(ไอ เบ็ท ยัวร์ แซ็ด ดีซ ซิส เดอะ เบ็ซท ไทม วี เอฝเออะ แฮ็ด)

I Hope Hope That It Lasts
(ไอ โฮพ โฮพ แดท ดิธ ลาซท)
Give In Forget The Past
(กิฝ อิน เฟาะเกท เดอะ พาซท)
Be Strong When Things Fall Apart
(บี ซทร็อง ฮเว็น ธิง ฟอล อะพาท)
Honest This Breaks My Heart
(ออนเอ็ซท ดีซ บเรค มาย ฮาท)

She’s Unstopable Unpredictable
(ชี Unstopable อันเพรนดิคเทเบิล)
I’m So Jaded Calculated Wrong
(แอม โซ เจด แคลคิวเลท ร็อง)

Please Take Me Home Too Late It’s Gone
(พลีส เทค มี โฮม ทู เลท อิทซ กอน)
I Bet You’re Sad This Is The Best Time We Ever Had
(ไอ เบ็ท ยัวร์ แซ็ด ดีซ ซิส เดอะ เบ็ซท ไทม วี เอฝเออะ แฮ็ด)
Please Take Me Home Too Late It’s Gone
(พลีส เทค มี โฮม ทู เลท อิทซ กอน)
I Bet You’re Sad This Is The Best Time We Ever Had
(ไอ เบ็ท ยัวร์ แซ็ด ดีซ ซิส เดอะ เบ็ซท ไทม วี เอฝเออะ แฮ็ด)

Why Did We Have To Go Date
(ฮไว ดิด วี แฮ็ฝ ทู โก เดท)
It’s Too Easy To Complicate
(อิทซ ทู อีสอิ ทู คอมพลิเคท)
Be Strong When Things Fall Apart
(บี ซทร็อง ฮเว็น ธิง ฟอล อะพาท)
Be Strong When Things Fall Apart
(บี ซทร็อง ฮเว็น ธิง ฟอล อะพาท)
Honest This Breaks My Heart
(ออนเอ็ซท ดีซ บเรค มาย ฮาท)
It`s So Hard
(It`s โซ ฮาด)

Let’s Go
(เล็ท โก)

Please Take Me Home Too Late It’s Gone
(พลีส เทค มี โฮม ทู เลท อิทซ กอน)
I Bet You’re Sad This Is The Best Time We Ever Had
(ไอ เบ็ท ยัวร์ แซ็ด ดีซ ซิส เดอะ เบ็ซท ไทม วี เอฝเออะ แฮ็ด)
Please Take Me Home Too Late It’s Gone
(พลีส เทค มี โฮม ทู เลท อิทซ กอน)
I Bet You’re Sad This Is The Best Time We Ever Had
(ไอ เบ็ท ยัวร์ แซ็ด ดีซ ซิส เดอะ เบ็ซท ไทม วี เอฝเออะ แฮ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Please Take Me Home คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น