เนื้อเพลง Broken Arrow คำอ่านไทย Buffalo Springfield

The lights turned on and the curtain fell down,
( เดอะ ไลท เทิน ออน แอ็นด เดอะ เคอทิน เฟ็ล เดาน ,)
And when it was over it felt like a dream,
(แอ็นด ฮเว็น หนิด วอส โอเฝอะ อิท เฟ็ลท ไลค เก ดรีม ,)
They stood at the stage door and begged for a scream,
(เด ซทูด แอ็ท เดอะ ซเทจ โด แอ็นด เบก ฟอ รา ซครีม ,)
The agents had paid for the black limousine
(ดิ เอเจ็นท แฮ็ด เพลด ฟอ เดอะ บแล็ค ลีมอุสีน)
That waited outside in the rain.
(แดท เวท เอาทไซด อิน เดอะ เรน)
Did you see them, did you see them?
(ดิด ยู ซี เฑ็ม , ดิด ยู ซี เฑ็ม)
Did you see them in the river?
(ดิด ยู ซี เฑ็ม อิน เดอะ รีฝเออะ)
They were there to wave to you.
(เด เวอ แดร์ ทู เวฝ ทู ยู)
Could you tell that the empty quivered,
(เคิด ยู เท็ล แดท ดิ เอมทิ ควีฝเออะ ,)
Brown skinned Indian on the banks
(บเราน ซคินด อีนเดียน ออน เดอะ แบ็งค)
That were crowded and narrow,
(แดท เวอ คเราด แอ็นด แนโร ,)
Held a broken arrow?
(เฮ็ลด อะ บโรเค็น แอโร)

Eighteen years of American dream,
(เอทีน เยีย อ็อฝ อะเมริแค็น ดรีม ,)
He saw that his brother had sworn on the wall.
(ฮี ซอ แดท ฮิส บรัฑเออะ แฮ็ด ซโวน ออน เดอะ วอล)
He hung up his eyelids and ran down the hall,
(ฮี ฮัง อัพ ฮิส อายลิดสฺ แซน แร็น เดาน เดอะ ฮอล ,)
His mother had told him a trip was a fall,
(ฮิส ม๊าเธ่อร์ แฮ็ด โทลด ฮิม มา ทริพ วอส ซา ฟอล ,)
And don’t mention babies at all.
(แอ็นด ด้อนท์ เมนฌัน เบบีสฺ แอ็ท ดอร์)
Did you see him, did you see him?
(ดิด ยู ซี ฮิม , ดิด ยู ซี ฮิม)
Did you see him in the river?
(ดิด ยู ซี ฮิม อิน เดอะ รีฝเออะ)
He was there to wave to you.
(ฮี วอส แดร์ ทู เวฝ ทู ยู)
Could you tell that the empty quivered,
(เคิด ยู เท็ล แดท ดิ เอมทิ ควีฝเออะ ,)
Brown skinned Indian on the banks
(บเราน ซคินด อีนเดียน ออน เดอะ แบ็งค)
That were crowded and narrow,
(แดท เวอ คเราด แอ็นด แนโร ,)
Held a broken arrow?
(เฮ็ลด อะ บโรเค็น แอโร)

The streets were lined for the wedding parade,
(เดอะ ซทรีท เวอ ไลน ฟอ เดอะ เวดดิง พะเรด ,)
The Queen wore the white gloves, the county of song,
(เดอะ ควีน โว เดอะ ฮไวท กลัฝ , เดอะ เคานทิ อ็อฝ ซ็อง ,)
The black covered caisson her horses had drawn
(เดอะ บแล็ค คัฝเออะ เคซัน เฮอ ฮอซ แฮ็ด ดรอน)
Protected her King from the sun rays of dawn.
(พโระเทคท เฮอ คิง ฟร็อม เดอะ ซัน เร อ็อฝ ดอน)
They married for peace and were gone.
(เด แมริด ฟอ พีซ แอ็นด เวอ กอน)
Did you see them, did you see them?
(ดิด ยู ซี เฑ็ม , ดิด ยู ซี เฑ็ม)
Did you see them in the river?
(ดิด ยู ซี เฑ็ม อิน เดอะ รีฝเออะ)
They were there to wave to you.
(เด เวอ แดร์ ทู เวฝ ทู ยู)
Could you tell that the empty quivered,
(เคิด ยู เท็ล แดท ดิ เอมทิ ควีฝเออะ ,)
Brown skinned Indian on the banks
(บเราน ซคินด อีนเดียน ออน เดอะ แบ็งค)
That were crowded and narrow,
(แดท เวอ คเราด แอ็นด แนโร ,)
Held a broken arrow?
(เฮ็ลด อะ บโรเค็น แอโร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Broken Arrow คำอ่านไทย Buffalo Springfield

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น